OPIS KIERUNKU

Okcydentalistyka jest nowatorskim kierunkiem studiów humanistycznych. Bada rozwój i osiągniecia cywilizacji zachodniej w wielu jej wymiarach. Stąd wzięła się jej nazwa – słowo „Okcydent” oznacza Zachód.

Florencja

Studia dostarczają wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej i obyczajów. Są dla tych, którzy chcą uczestniczyć w świecie kultury i sztuki, a także lepiej rozumieć innych – ludzi o odmiennych zwyczajach, wartościach czy stylu życia. Na dzisiejszym globalnym rynku pracy zdolność współpracy z przedstawicielami różnych kultur jest w końcu kluczowa!


ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA BLOGA OCYDENTALISTYKI!


Banksy

Co o okcydentalistyce myślą jej studenci i absolwenci? Zachęcamy do lektury artykułu o Dominiku Senatorze – absolwencie kierunku, a zarazem tancerzu baletowym, pierwszym soliście Teatru Wielkiego w Łodzi (LINK do artykułu o Dominiku).

Dominik

Okcydentalistyka łączy teorię z praktyką, ponieważ cześć programu stanowią warsztaty i projekty realizowane przez studentów i prowadzone we współpracy z instytucjami kultury. Studenci aktywnie kształtują swoją ścieżkę edukacyjną – dobierają przedmioty wg zainteresowań. Uczą się zatem naprawdę tego, co ich interesuje, a aktywizujące metody dydaktyczne gwarantują efektywne wykorzystanie wiedzy!

Studenci wdrażani są od samego początku do pracy zespołowej poprzez udział w realizacji projektów, w warsztatach, dyskusjach. Rozwijają kulturę logiczną, umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz umiejętność analizy rozmaitych przejawów kultury.

Muzeum

Program zawiera bogaty zestaw przedmiotów kształcących umiejętności analizy różnych przejawów kultury:

 • źródeł historycznych
 • tekstów filozoficznych
 • dzieł sztuki
 • obyczajów
 • rytuałów
 • zabaw
 • kultury popularnej
 • performansów kulturowych
 • zjawisk społecznych.

grafika komputer

Oprócz przedmiotów modułowych dotyczących tworzenia się, kształtowania i ewolucji cywilizacji Zachodu, na okcydentalistyce znajdziecie wiele ciekawych zajęć warsztatowych, w tym:

 • sztukę argumentacji i perswazji (m. in. techniki manipulacyjne, strategie retoryczne)
 • recepcję i analizę dzieł sztuki
 • interpretację widowisk: obyczaj, rytuał, zabaw
 • analizę zjawisk kultury popularnej
 • warsztaty z języka obcego

Zdjęcie stock

Ukończenie studiów sprzyja możliwości zatrudnienia jako:

 • wykwalifikowanego pracownika sektora kultury i mediów
 • animatora kultury
 • krytyka sztuki
 • dziennikarza czy polityka