Wydział Filozoficzno-Historyczny jest jednym z najstarszych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Powstał w 1952 r. po tym, jak rok wcześniej miejsce Wydziału Humanistycznego zajęły wydziały: Filologiczny, Filozoficzno-Społeczny oraz Historyczny (przekształcony w nasz obecny Wydział). To prężnie działający ośrodek naukowy, w którym kształcą się studenci archeologii, etnologii, antropologii kulturowej, filozofii, historii i historii sztuki. 

Na studiach prowadzonych przez WF-H szczególnie dobrze odnajdują się twórcze i kreatywne osoby o nietuzinkowych zainteresowaniach. Atutem szerokiego wachlarza kursów są niewielkie, starannie wyselekcjonowane grupy i unikatowa atmosfera, dzięki którym nasi studenci mogą rozwijać się w oparciu o relacje mistrz-uczeń. Autorskie i aktualizowane programy nauczania łączą wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. 

Jednak nauka to nie wszystko! Jesteśmy szczególnie dumni z jednego z najbardziej prężnych na UŁ ruchów studenckich – to nasza specjalność. Na WF-H pokazujemy zależności rządzące światem i jego uwarunkowania, otwieramy oczy na to, co dookoła. Kształcimy świadomych i zaangażowanych obywateli.

Nasz Wydział znajduje się cichym i zielonym miejscu w samym centrum miasta wchodzącym w obszar Nowego Centrum Łodzi, przy ul. A. Kamińskiego 27a. W jego pobliżu znajdują się najważniejsze miejsca na uniwersyteckiej mapie miasta: zbudowany na przełomie wieków budynek obecnego Rektoratu (ul. Narutowicza 68), modernistyczny budynek dawnego Rektoratu (ul. Narutowicza 65) z panoramiczną aulą (tutaj kształcą się studenci historii sztuki), Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, czyli BUŁa, osiedle studenckie, a także ważne punkty komunikacyjne: dworzec Łódź Fabryczna i przystanki MPK.

1

Studenci WF-H korzystają z nowoczesnych sal dydaktycznych, nowej Biblioteki Humanistycznej i klasycznej Biblioteki Instytutu Historii, w których zbiorach znajduje się przeszło 120 000 książek i 30 000 tomów czasopism.

Dbamy o to, żeby wiedza i zdobyte umiejętności przekładały się na praktykę i stanowiły atut w karierze zawodowej. Nasz Wydział przewodniczy Centrum Inicjatyw Społecznych UŁ i wspomaga rozwój przedsiębiorczości społecznej przyszłych absolwentów. Wspólnie z praktykami biznesu inspirujemy, wskazujemy możliwości i doradzamy. n Łączymy tradycje i spuściznę wielkich mistrzów z nowoczesnymi badaniami i współpracą z instytucjami spoza uniwersytetu – nasi naukowcy prowadzą badania m.in. dla fundacji Urban Forms czy Virako, jednego z głównych deweloperów w Łodzi.

Podejmujemy wspólne inicjatywy z instytucjami kultury, takimi jak Muzeum Sztuki, Centralne Muzeum Włókiennictwa czy Muzeum Fabryki. Wyposażamy studentów w dodatkową wiedzę, a wszystkie kierunki studiów poszerzają horyzonty i nie ograniczają się do swojej dyscypliny. To się naprawdę przyda!