OPIS KIERUNKU

Studia filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim rozwijają jedne z najważniejszych, a zarazem uniwersalnych umiejętności – logiczne myślenie, krytyczny ogląd świata, zdolność do analizy złożonych problemów i prognozowania. 

Ukończenie filozofii daje solidną bazę do tego, aby rozpocząć działalność w różnych sektorach rynku i przestrzeniach działalności społeczno-kulturowej. 

Jeśli ciekawi Was, jak studia filozoficzne ocenia z perspektywy czasu jeden z naszych absolwentów, który obecnie jest reporterem dla Dużego Formatu, zachęcamy do lektury wywiadu.

plansza

O studiach filozoficznych wypowiedzieli się również Filip (LINK)

plansza

oraz Sonia (LINK).

plansza

Filozofia dzieli się na kilka subdyscyplin. Jedne zajmują się rozstrzyganiem tego, co jest słuszne, a co nie (etyka), inne zaś odpowiadają na pytania, czym jest piękno i jak należy je współcześnie pojmować (estetyka). 

Filozofia pomaga nam zrozumieć, jak poznajemy świat (epistemologia) i czym ten świat w zasadzie jest (ontologia). Rozwija naszą zdolność łączenia faktów w spójną całość i uczy, jak klarownie formułować myśli (logika).

plansza

Filozofowie biorą czynny udział w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym m.in. poprzez organizację warsztatów, odczytów, wystaw, konferencji naukowych. 

Tematyka, którą się zajmujemy jest bardzo szeroka – począwszy od próby odpowiedzi na bardzo podstawowe pytania – czym jest szczęście i czy można je zmierzyć (LINK), przez filozofię medycyny [LINK], refleksję na temat ateizmu [LINK], po badania nad estetyką spod znaku kamp, glamour i vintage [LINK]. 

Od 2014 roku współpracujemy z Centrum Badań Miejskich Uniwersytetu Barcelońskiego. Badamy wspólnie sztukę miejską z perspektywy estetyki, etyki i teorii sztuki. Chcemy wiedzieć, jak odpowiedzialnie tworzyć sztukę w przestrzeni publicznej: aby służyła i miastu, i ludziom, integrując, a nie dzieląc mieszkańców.

plansza

plansza

plansza

Filozofia daje lepsze podstawy do rozumienia świata, również tego filmowego. Nasi filozofowie piszą recenzje filmowe, takie jak ta – analiza filmu „Hejter”

Naukowcy z UŁ spotykają się z publicznością i dyskutują na temat filmów. Po projekcjach rozmawiamy o polityce i kulturze, pięknie i brzydocie, dobru i złu. Filozofowie są biegli w prowadzeniu dyskusji, sztuce argumentacji i uzasadnienia własnych racji, więc przychodzi im to z łatwością. Więcej na temat spotkań filozoficznych w Kinie Charlie możecie przeczytać tutaj.

plansza

Czas na niespodziankę – na filozofii nie ma wykładów. Zajęcia, tzw. konwersatoria, prowadzone są w interaktywnej formie. Dzięki temu studenci szlifują swoje umiejętności retoryczne, a po zakończeniu studiów są przygotowani do swobodnego występowania publicznie. Ta umiejętność jest bezcenna nie tylko dla prezenterów czy polityków. Gotowości do przemawiania do dużych grup ludzi oczekuje się w coraz większej liczbie profesji. 

Prezentacja dla całego zespołu do zrobienia na wczoraj nie stanowi problemu, o ile macie opanowaną selekcję materiału, efektywną pracę na dużych ilościach danych, a na koniec wszystko przedstawiacie jasno i klarownie. Dużą wagę przykładamy do pracy z z tekstami filozoficznymi w języku oryginałów. To świetny sposób na to, by lepiej rozumieć autorów i rozwijać swoje zdolności językowe.  

Jest ziarno prawdy w tym, że filozofowie szukają „dziury w całym”. Nie robię tego jednak bez celu – nowe, nieszablonowe pomysły rodzą się właśnie dzięki wypracowaniu krytycznego oglądu świata. Tak powstają ciekawe teksty kultury (filmy, książki czy widowiska teatralne), rozwiązania dla biznesu (innowacyjne produkty, kampanie reklamowe) czy projekty z zakresu polityki społecznej. W ten sposób cały świat idzie naprzód.