• prof. dr hab. Zbigniew Anusik
 • prof. dr hab. Andrzej M. Brzeziński
 • prof. dr hab. Jolanta Daszyńska
 • prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska
 • prof. dr hab. Lucyna Domańska (1/4 etatu )
 • prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak
 • prof. dr hab. Elżbieta Jung
 • prof. dr hab. Ryszard Kleszcz
 • prof. dr hab. Maciej Kokoszko
 • prof. dr hab. Mirosław Leszka
 • prof. dr hab. Aldona Pobojewska
 • prof. dr hab. Wiesław Puś
 • prof. dr hab. Krzysztof Stefański
 • prof. dr hab. Rafał Stobiecki
 • dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ
 • dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ
 • dr hab. Tadeusz Bernatowicz , prof. UŁ
 • dr hab. Witold Filipczak  , prof. UŁ
 • dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ
 • dr hab. Witold Glinkowski, prof. UŁ
 • dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ
 • dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ
 • dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ
 • dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ
 • dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ
 • dr hab. Eleonora Jedlińska, prof. UŁ
 • dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, prof. UŁ
 • dr hab. Dariusz Jeziorny , prof. UŁ
 • dr hab. Gustaw Juzala-Deprati, prof. UŁ
 • dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ
 • dr hab. Katarzyna Kaniowska, prof. UŁ
 • dr hab. Andrzej M. Kaniowski, prof. UŁ
 • dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ
 • dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ
 • dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. UŁ
 • dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ
 • dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ
 • dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ
 • dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
 • dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
 • dr hab. Krzysztof Matuszewski, prof. UŁ
 • dr hab. Grzegorz Markiewicz, prof. UŁ
 • dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ
 • dr hab. Tadeusz Nowak, prof. UŁ
 • dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska, prof. UŁ
 • dr hab. Sławomir Nowinowski, prof. UŁ
 • dr hab. Leszek Olejnik, prof. UŁ
 • dr hab. Marek Olędzki, prof. UŁ
 • dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ
 • dr hab. Paweł Pieniążek, prof. UŁ
 • dr hab. Jacek Pietrzak, prof. UŁ
 • dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ
 • dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ
 • dr hab. Jan Schuster, prof. UŁ
 • dr hab. Marta Sikorska-Kowal, prof. UŁ ska
 • dr hab. Tomasz Stegliński, prof. UŁ
 • dr hab. Przemysław Waingertner, prof. UŁ
 • dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ
 • dr hab. Krzysztof Woźniak, prof. UŁ
 • dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ
 • dr hab. Artur Banaszkiewicz
 • dr hab. Szymon Frankowski
 • dr hab. Marcin Kępiński
 • dr hab. Inga Kuźma
 • dr hab. Małgorzata Kwietniewska
 • dr Paweł Filipczak
 • dr Ilona Florczak
 • dr Irmina Gadowska
 • dr Agnieszka Gralińska-Toborek
 • dr Paweł Grabarczyk
 • dr Andrzej Kompa
 • (równocześnie Prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego)
 • dr Ewelina Kostrzewska
 • dr Karolina Kot
 • dr Jędrzej Kotarski
 • dr Bartosz Kaczorowski
 • dr Katarzyna de Lazari-Radek
 • dr Joanna Maj
 • dr Wojciech Marciniak
 • dr Kirił Marinow
 • dr Krzysztof Mucha
 • dr Magdalena Pogońska-Pol
 • dr Julia Sowińska-Heim
 • dr Sławomir Szczesio
 • dr Jerzy Sikora
 • dr Piotr Szkutnik

Przedstawiciel ZNP

 • mgr Aleksander Andrzejewski (równocześnie przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 • mgr Janusz Frenkel (równocześnie przedstawiciel NSZZ „Solidarność“)
 • mgr Beata Promińska
 • mgr Wiesława Pierścińska

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr Alina Barczyk
 • mgr Jędrzej Kotarski

Przedstawiciele studentów

 • Piotr Budzyński