OPIS ZADAŃ

Dbamy o wizerunek Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Realizujemy zadania mające na celu popularyzację kierunków humanistycznych prowadzonych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Dokładamy starań, by budować wizerunek nowoczesnej uczelni, która rozumie zmiany w metodach nauczania, kierunkach prowadzonych badań, sposobie spędzania wolnego czasu czy uczestniczenia w kulturze. Wierzymy w efekt synergii, potencjał drzemiący we współpracy na stykach dyscyplin naukowych i ponad podziałami.

Czym się zajmujemy:

 • Komunikacją zewnętrzną oraz wewnętrzną Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • Utrzymujemy stały kontakt z naszymi partnerami i otoczeniem zewnętrznym
 • Tworzymy i udostępniamy treści informacyjne i promocyjne
 • Nagrywaniem i montażem materiałów promocyjnych
 • Tworzymy fotorelacje z uroczystości i wydarzeń
 • Aktywnie promujemy badania naukowe realizowane w ramach Wydziału Filozoficzno-Historycznego
 • Jesteśmy obecni na targach i festiwalach

Wszelkie zapytania dotyczące naszych działań oraz publikacji treści na stronie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i w mediach społecznościowych prosimy kierować na adresy podane w zakładce "Dane kontaktowe".

Wzory materiałów promocyjnych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, znajdują się na stronie: www.materialy.uni.lodz.pl

WYTYCZNE REALIZACJI

Informujemy, że zapotrzebowanie na wykonanie materiałów promocyjnych należy zgłaszać z czternastodniowym wyprzedzeniem. Poniżej przedstawiamy terminarz konkretnych realizacji:

 • Zapotrzebowanie na nagranie materiałów wideo prosimy zgłaszać z dwutygodniowym wyprzedzeniem
 • Prośby o fotorelacje z wydarzeń wydziałowych prosimy zgłaszać z półtora tygodniowym wyprzedzeniem 
 • Zapotrzebowanie na publikacje w mediach społecznościowych należy zgłaszać z czterodniowym wyprzedzeniem
 1. Realizacje foto od IX 2023: Flickr WFH UŁ
 2. Realizacje video: YouTube

Niestandardowe realizacje prosimy konsultować z nami indywidualnie. Jeżeli zamówienie wykraczać będzie poza nasze możliwość techniczne czy sprzętowe, zastrzegamy sobie prawo do przekierowania realizacji do CKiPR UŁ

Dział Promocji WFH UŁ zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania fotorelacji, jeżeli prośba została zgłoszona z przekroczeniem wskazanych terminów lub terminy kilku wydarzeń pokrywają się. W takich wypadkach o realizacji decyduje kolejność zgłoszeń.

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM

Koordynator: mgr Ronald Wójcik, pełnomocnik dziekana WF-H UŁ ds. promocji

Zespół do spraw promocji i współpracy z otoczeniem to grupa twórczych i pełnych zapału osób, które projektują, wdrażają i ulepszają politykę promocyjną oraz komunikacyjną Wydziału.

Obecnie w skład zespołu wchodzą:

DANE KONTAKTOWE

ul.hm. Aleksandra Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź, pok. 21

mgr Ronald Wójcik - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego ds. promocji i kontaktu z otoczeniem zewnętrznym

mgr Mateusz Kowalski- Zastępca Pełnomocnika Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego ds. promocji i kontaktu z otoczeniem zewnętrznym