OPIS ZADAŃ

Dbamy o wizerunek Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Realizujemy zadania mające na celu popularyzację kierunków humanistycznych prowadzonych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Dokładamy starań, by budować wizerunek nowoczesnej uczelni, która rozumie zmiany w metodach nauczania, kierunkach prowadzonych badań, sposobie spędzania wolnego czasu czy uczestniczenia w kulturze. Wierzymy w efekt synergii, potencjał drzemiący we współpracy na stykach dyscyplin naukowych i ponad podziałami.

Czym się zajmujemy:

  • Komunikacją Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube).
  • Nagrywaniem i montażem materiałów promocyjnch WFH.UŁ
  • Nawiązyujemy kontakt z instytucjami kultury w celach promocji badań naukowych w ramach WFH.UŁ
  • Promujemy Wydział w środowiskach pozaakademickich (szkoły średnie, media, otoczenie zewnętrzne).
  • Tworzymy i udostępnianiamy materiały na potrzeby działań promocyjnych prowadzonych na Wydziale.
  • Tworzymy fotorelacje z uroczystości i wydarzeń.
  • Utrzymujemy kontakt z partnerami zewnętrznymi.
  • Jesteśmy obecni na targach i festiwalach.

Wszelkie zapytania dotyczące naszych działań oraz publikacji treści na stronie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i w mediach społecznościowych prosimy kierować na adres: promocja.fh@gmail.com

Wzory materiałów promocyjnych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, znajdują się na stronie: www.materialy.uni.lodz.pl

WYTYCZNE REALIZACJI

Informujemy, że zapotrzebowanie na wykonanie materiałów promocyjnych należy zgłaszać z czternastodniowym wyprzedzeniem. Zapotrzebowanie na nagranie materiałów wideo prosimy zgłaszać z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Publikacje w mediach społecznościowych należy zgłaszać z dwudniowym wyprzedzeniem.

W razie pytań prosimy o kontakt promocja.fh@gmail.com

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI W WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM

Koordynator: mgr Ronald Wójcik, pełnomocnik dziekana WF-H UŁ ds. promocji

Zespół do spraw promocji i współpracy z otoczeniem to grupa twórczych i pełnych zapału osób, które projektują, wdrażają i ulepszają politykę promocyjną oraz komunikacyjną Wydziału.

Obecnie w skład zespołu wchodzą:

DANE KONTAKTOWE

ul.hm. Aleksandra Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź, pok. 21

mgr Ronald Wójcik - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego ds. promocji i kontaktu z otoczeniem zewnętrznym

mgr Mateusz Kowalski- Zastępca Pełnomocnika Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego ds. promocji i kontaktu z otoczeniem zewnętrznym