OPIS KIERUNKU

Archeologia to najbardziej dosłowna i namacalna forma podróży w czasie. Dzięki niej możemy odtworzyć przeszłość człowieka i poznać materialne przejawy oraz historyczny i kulturowy kontekst jego działalności.

ARCHEO

Archeologia bada ludzką kulturę poprzez poznawanie jej materialnych pozostałości, zarówno tych najdawniejszych, jak i współczesnych.

ARCHO

ARCHEO

CZYM ZAJMUJEMY SIĘ W INSTYTUCIE ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO?

 • Dadaniami epok kamienia, brązu i żelaza (świat łowców i zbieraczy, pierwsze narzędzia i ozdoby, najstarsze społeczności rolnicze, megality, indoeuropejczycy, grodziska, cmentarzyska kurhanowe, pola popielnicowe, Rzymianie, Celtowie i Germanie, szlak bursztynowy, pochówki książęce)
 • Średniowieczem (grody, osady, miejsca pochówku, zamki, miasta, dwory, kościoły, klasztory)
 • Nowożytnością i współczesnością (ślady zbrodni totalitarnych, pamięć, współczesny krajobraz kulturowy)

kurhany

Pracownicy Instytutu Archeologii UŁ prowadzą badania naukowe zarówno w Polsce jak i na świecie (m.in. w Skandynawii i Ameryce Północnej).

Współpracują z licznym gronem naukowców (m.in. z Czech, Niemiec, Francji, Korei Południowej, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych).

plansza

irena

JAK PRACUJE ARCHEOLOG?

Warsztat naukowy archeologii opiera się głównie na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami. Badacze zdobywają nową wiedzę z zakresu innych dyscyplin pomocniczych, wykorzystując narzędzia oraz warsztat nauk przyrodniczych i ścisłych. Wachlarz umiejętności współczesnych archeologów stale się poszerza. 

pracownia

zabytki

Studiując archeologię, stajemy się ludźmi świadomymi przeszłości, co pozwala nam lepiej rozumieć teraźniejszość i przewidywać przyszłość.

archeologia

artefakty

Mówi się, że praca dla archeologów będzie zawsze. Wystarczy popatrzeć na liczbę inwestycji – drogowych, mieszkaniowych czy związanych z powstawaniem jakiejkolwiek infrastruktury. Za każdym razem, gdy w trakcie działań budowniczy natkną się na ślady przeszłości, powiadamiani są archeologowie, którzy przeprowadzają badania i starają się ocalić odkryte dziedzictwo. Przykładem mogą być badania archeologiczne podczas budowy autostrady A2 (czytaj więcej).

autostrada

Archeologów ceni się również w zawodach nie związanych ściśle z ich wykształceniem – m.in. za umiejętność pracy w zespole oraz zdolność łączenia przyczyn ze skutkami i prognozowania.

prace archeologiczne

CO ROBIĄ STUDENCI ARCHEOLOGII?

 • Zdobywają wiedzę na temat chronologii i charakterystyki kultur archeologicznych
 • Szkolą się w nieinwazyjnych oraz wykopaliskowych metodach badań terenowych i dokumentacji stanowisk archeologicznych
 • Uczą się rozpoznawania zabytków (ruchomych i nieruchomych) oraz interpretacji kontekstu, w jakim zostały one znalezione
 • Zgłębiają wiedzę na temat metod datowań zabytków i stanowisk archeologicznych (edukują się w specjalistycznym laboratorium datowań fizyko-chemicznych)
 • Poznają metody zarządzania dziedzictwem kulturowym i systemem ochrony zabytków archeologicznych i w Polsce i na świecie
 • Biorą udział w badaniach terenowych i laboratoryjnych pracowników Instytutu
 • Rozwijają zainteresowania pod czujnym okiem kadry naukowej Instytutu
 • Uczą się komunikatywności i sprawnej pracy w zespołach
 • Rozwijają umiejętności krytycznego myślenia i wyciągania wniosków z pozyskanych danych

… ale przede wszystkim czerpią ze studiów radość i satysfakcję.

pierścień

zajęcia w terenie

zdjęcie z drona

zajęcia w terenie

CO PO ARCHEOLOGII?

Wiemy, że ważne jest dla Was zatrudnienie po studiach. Podsuwamy więc kilka pomysłów na to, czym można się zajmować po ukończeniu archeologii:

 • praca w ekspedycjach archeologicznych oraz firmach archeologicznych
 • zatrudnienie w muzeach, instytucjach badawczych i dydaktycznych, służbach konserwatorskich
 • praca w fundacjach zajmujących się rekonstrukcją historyczną i animacją
 • stanowiska w instytucjach kultury, mediach, agencjach turystycznych i marketingowych

Ponadto nasi absolwenci są wysoko cenionymi pracownikami dużych korporacji.