O NAS

Misją ACW UŁ jest stworzenie przestrzeni przyjaznej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego. Zwiększamy dostępność studiów wyższych dla osób z niepełnosprawnościami, trudnościami zdrowotnymi, adaptacyjnymi, zagrożonych uzależnieniem oraz studentów i doktorantów doświadczających trudności w uczeniu się.

Przede wszystkim jesteśmy jednak miejscem wsparcia.

Każda osoba z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami ma prawo do równego dostępu do edukacji na poziomie wyższym. Wspieramy zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i szeroko rozumianą aktywnością w środowisku akademickim. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie. Poznajemy jej specyficzne potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz dobieramy odpowiednie rodzaje wsparcia, żeby mogła w pełni uczestniczyć w procesie studiowania.

Udzielamy wsparcia w zakresie:

 • wyrównywania szans
 • rozwiązywania trudności edukacyjnych, wynikających z przyczyn zdrowotnych i/lub adaptacyjnych
 • higieny zdrowia psychicznego
 • rozwoju osobistego
 • profilaktyki i terapii uzależnień
 • radzenia sobie w kryzysie
 • uzyskaniu pomocy finansowej w postaci stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.


Studentko, Studencie Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, jeśli z powodu niepełnosprawności lub choroby przewlekłej nie możesz przyjechać do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ w Łodzi, poinformuj nas o tym – znajdziemy rozwiązanie! Istnieje możliwość zorganizowania spotkania również w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. Udzielamy także wsparcia online (MS Teams, telefon, e-mail).


Wsparcie w ACW UŁ jest bezpłatne. Działamy zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia.

 

Biuro ACW UŁ jest otwarte w godzinach:


Poniedziałek:  9.00-11.00, 12.00-14.00

Wtorek:           9.00-11.00, 12.00-17.00 

Środa:              9.00-11.00, 12.00-14.00

Czwartek:        9.00-11.00, 12.00-14.00 

Piątek:              9.00-11.00, 12.00-14.00

Sobota (jedna w miesiącu): 9.00-12.00


Najlbliższa otwarta sobota: 18.05.2024 r.


PRZERWA NA DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE- codziennie w godz. 11.00 - 12.00

 

 

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  


T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  

ZAREJESTRUJ SIĘ W ACW UŁ

Chcesz skorzystać ze wsparcia ACW UŁ?

 • zarejestruj się w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ - wypełnij: formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie
 • jeśli masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, weź je ze sobą do wglądu lub zeskanuj
 • wypełnione dokumenty przekaż mailowo na adres e-mail: acw@uni.lodz.pl lub przynieś je osobiście do Biura ACW


W razie pytań zadzwoń:  42-665 51 65, napisz e-mail:  acw@uni.lodz.pl  lub przyjdź osobiście do Biura ACW UŁ (ul. Pomorska 152, Łódź).

Podstawowym zadaniem Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w: 

 • procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, 
 • kształceniu, 
 • prowadzeniu działalności naukowej. 

Zadanie to jest realizowane ze środków dotacji podmiotowej przeznaczonej na ten cel przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzięki temu ACW UŁ może:

 • realizować działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, potwierdzonymi orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami bez orzeczenia
 • stwarzać kandydatom na studia, studentom, doktorantom i pracownikom, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej


Szczegółowe kryteria oraz formy wsparcia realizowane przez ACW UŁ określa:
"Regulamin przyznawania wsparcia oraz wydatkowania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształcenia na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzenia działalności naukowej w Uniwersytecie Łódzkim".

Regulamin wsparcia oraz wydatkowania dotacji w wersji PDF jest do pobrania poniżej.
 

 

Pliki do pobrania

FORMULARZE REJESTRACYJNE I WNIOSKI O WSPARCIE

Jeśli chcesz skorzytać ze wsparcia ACW UŁ, wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie. Dokumenty możesz też dostarczyć osobiscie do Biura ACW, ul. Pomorska 152 w Łodzi lub zeskanować na adres: acw@uni.lodz.pl

 

Pliki do pobrania

Jeśli chcesz skorzytać ze wsparcia ACW UŁ, wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie. Dokumenty możesz też dostarczyć osobiscie do Biura ACW, ul. Pomorska 152 w Łodzi lub zeskanować na adres: acw@uni.lodz.pl

 

Pliki do pobrania

WSPARCIE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

KONSULTACJE EDUKACYJNE


Jeżeli doświadczasz trudności w studiowaniu i uczeniu się, możesz skorzystać z różnych form wsparcia edukacyjnego np. indywidualnych konsultacji lub szkoleń z zakresu strategii uczenia się, zarządzania czasem, efektywnych technik zapamiętywania, twórczego myślenia, pracy w zespole, autoprezentacji, komunikacji bez barier, ale także coachingu i mentoring czy treningu uważności. Wspólnie przeanalizujemy Twoje bieżące potrzeby edukacyjne oraz poszukamy rozwiązania.

Konsultacje przeprowadzane są po polsku lub angielsku.
 

Forma: stacjonarnie lub on-line (Teams)
Prowadząca: Dagmara Michałowska-Gudala


Zapisz się na Konsultacje edukacyjne przez Bookings - kliknij w przycisk REZERWUJ TERMIN i zaloguj się loginem konta studenckiego:

Rezerwuj termin Konsultacji edukacyjnych


Możesz również umówić się mailowoacw@uni.lodz.pltelefonicznie: 42-665 51 65 lub osobiście (ul. Pomorska 152, Łódź).

 

ZAJĘCIA ROZWOJOWE - Coaching indywidualny


Coaching jest metodą pracy z klientem będący syntezą wielu multidyscyplinarnych i teoretycznych podejść sprzyjającą intencjonalnej zmianie. Pobudza do myślenia, pozwala określić osobiste cele i mobilizuje do zmiany w obszarach, które uważamy za nasze słabe strony. To metoda polecana osobom, które chcą odblokować swoje pasje, określić cele, stworzyć plan działania ich realizacji i poznać lepiej swoje możliwości. 

Sesje przeprowadzane są po polsku lub angielsku.


Jak umówić się na spotkanie?
 

 1. Zarejestruj się w ACW UŁ: wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie
 2. Wypełnij formularz w Forms: w wersji polskiej lub angielskiej.

Prowadzący: dr Marcin Muszyński 

 

W razie pytań:

Warsztaty wspierające studentów i doktorantów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przydatnych w procesie kształcenia.

Organizujemy zajęcia z zakresu:

 • strategii uczenia się
 • zarządzania czasem
 • efektywnych technik zapamiętywania
 • metod usprawniających komunikację
 • pracy w zespole
 • autoprezentacji
 • komunikacji bez barier

Prowadzące: Beata Majcher-Materka, Dagmara Michałowska-Gudala


Jak się zapisać?
 

 1. Zarejestruj się w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ – wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie 
 2. Jeśli masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, weź je ze sobą lub zeskanuj
 3. Wypełnione dokumenty przekaż do ACW UŁ - mailowo na adres: acw@uni.lodz.pl lub osobiście do Biura Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ
 4. Zapisz się na WARSZTATY przez Bookings - kliknij w przycisk REZERWUJ TERMIN i zaloguj się loginem konta studenckiego:

  Rezerwuj termin na warsztaty

 

Najbliższe warsztaty i wykłady:

 

 • „Oswoić stres” – warsztaty radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
  Termin: 07.05.2024 r., godz. 12 – 14, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź
   
 • “Rozpoznać swoje emocje i co dalej?” - warsztat dot. radzenia sobie z emocjami.
  Termin: 09.05.2024 r., godz. 10 – 12, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź
   
 • “Tylko jeden mały krok...” - warsztaty dotyczące kształtowania umiejętności podejmowania decyzji i rozwijania motywacji. 
  Termin: 16.05.2024 r., godz. 13 – 15, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź 
   
 • Mindfulness - warsztat budowania uważności. 
  Termin: 27.05.2024 r., godz. 12 – 14, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź

 

Dla osób mających trudności w dotarciu na zajęcia stacjonarnie istnieje możliwość zorganizowania wszystkich warsztatów również przez MsTeams.
Osoby mające specjalne potrzeby związane z dostosowaniem zajęć z powodu niepełnosprawności lub szczególnych potrzeb prosimy zgłaszać przy zapisie. 


W razie pytań:

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnościami lub/i trudnościami zdrowotnymi, masz prawo wystąpić o opinię w sprawie dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z Twoich potrzeb.

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych może wystawić, na Twój wniosek, opinię skierowaną do osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, określającą ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i zawierającą wskazania alternatywnych form zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.
 

 • Dla osób wnioskujących po opinię po raz pierwszy

Z każdym studentem zgłaszającym się po raz pierwszy do ACW UŁ przeprowadzamy rozmowę, która ma celu poznanie Twojej sytuacji, potrzeb, trudności oraz oczekiwań związanych z realizacją procesu dydaktycznego. O terminie i formie indywidualnej rozmowy poinformujemy Cię telefonicznie lub e-mailowo. Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, poprosimy Cię dodatkowo o wypełnienie formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie i, jeżeli posiadasz taki dokument, dostarczenie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

 • Dla osób wnioskujących po opinię po raz kolejny

Jeżeli masz opinię z poprzedniego roku akademickiego, podaj swój numer albumu, nazwę wydziału i kierunku studiów. Jeżeli w opinii miałaby znaleźć się dodatkowa informacja, która nie była uwzględniona w ostatnim dokumencie, wskaż treść tej informacji wraz z uzasadnieniem. W przypadku niejasności skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub e-mailowo i doprecyzujemy treść oraz zasadność kolejnej opinii.  


WAŻNE!  O opinię należy wnioskować najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 


Co należy zrobić?
 

Umów termin spotkania przez Bookings - kliknij w przycisk REZERWUJ TERMIN - zaloguj się swoim loginem studenckim:


Możesz również umówić się mailowo: acw@uni.lodz.pl lub beata.majcher@uni.lodz.pl, telefonicznie: 42 665 51 65 lub osobiście (ul. Pomorska 152, Łódź).

 

W razie pytań:

Jeżeli poszukujesz wsparcia w radzeniu sobie z różnorodnymi zmianami i wyzwaniami w procesie studiowania, możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ.

 

Przed spotkaniem

Zapoznaj się z zasadami wsparcia psychologicznego 


Jak się umówić na spotkanie?

 


Nasze psycholożki i psycholodzy:

 • Beata Majcher-Materka
 • Natalia Grzanka
 • Marta Ziętal
 • dr Agnieszka Jaros
 • dr Diana Muller-Siekierska
 • dr Jiří Byčkov

   

  Wsparcie psychologiczne możesz uzyskać również w innych miejscach. Wykaz ośrodków zdrowia psychicznego na terenie Łodzi znajdziesz poniżej w pliku PDF.

   

  W razie pytań:

   

  Pliki do pobrania

  Jeżeli poszukujesz wsparcia w radzeniu sobie z różnorodnymi zmianami i wyzwaniami w procesie studiowania, możesz skorzystać z bezpłatnej porady psychiatrycznej w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ.


  Jak się umówić?


  Porady psychiatrycznej udziela lekarz psychiatra: dr Katarzyna Przybyłowska-Kustosik


  W razie pytań:

   

   

  Konsultacje neurologopedyczne

  bezpłatnych konsultacji neurologopedycznych w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ mogą skorzystać osoby studiujące w UŁ​​​​​​​:

  • zmagające się z trudnościami w zakresie mowy,
  • którym zależy na usprawnianiu i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych,
  • odczuwające dyskomfort w kontaktach interpersonalnych, spowodowany m.in.: wadą wymowy, niepłynnością mówienia lub niewłaściwą emisją głosu,
  • które chcą dostać wskazówki w zakresie profilaktyki zaburzeń głosu i mowy.

   

  Prowadząca: dr Karolina Walczak-Człapińska.
   

  Jak się umówić na spotkanie?

   

  W razie pytań:

   Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego na zajęciach, egzaminach i zaliczeniach, ale także w załatwianiu spraw formalnych na uczelni.

    

   Co należy zrobić?

   1. zarejestruj się w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ – wypełnij  formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie
   2. jeśli masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, weź je ze sobą lub zeskanuj
   3. wypełnione dokumenty przekaż do ACW UŁ - mailowo na adres: acw@uni.lodz.pl lub osobiście do Biura Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ

    

   W razie pytań:

    

   Jeżeli jesteś studentem z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności możemy zorganizować dla Ciebie dodatkowe lektoraty z języków obcych, prowadzonych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z trudności zdrowotnych.

   WAŻNE! Do wniosku o wsparcie prosimy o dostarczenie:

   • zaświadczenia od lekarza specjalisty rekomendującego konieczność zorganizowania tego rodzaju wsparcia,
   • opinię lektora prowadzącego zajęcia.

   O przyznaniu wsparcia decyduje każdorazowo Kierownik ACW UŁ – dr Anna Gutowska-Ciołek.

   • Przed podjęciem decyzji możesz zostać zaproszony na indywidualną rozmowę dotyczącą Twoich potrzeb.
   • O terminie i formie rozmowy zostaniesz poinformowany mailem lub telefonicznie.


   Co należy zrobić?

    

   W razie pytań:

    

    

   SEKCJA SIATKÓWKI


   Przygoda z siatkówką nie jest zarezerwowana tylko dla osób z pełną sprawnością. Ten rodzaj sportu nie wymaga też żadnego dodatkowego sprzętu - żeby grać wystarczy usiąść na parkiecie. Treningi odbywają cyklicznie pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.

   Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach gry, kliknij w link i obejrzyj materiał na Youtube.

    

   • Trener: Piotr Jaworowicz - kontakt tel. 606 81 98 80, e-mail: piotr.jaworowicz@uni.lodz.pl
   • Termin: Treningi odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 17.00 - 20.00  (możemy je dostosować również do Twojego grafiku).
   • Miejsce: Obiekty Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ, SKS Start Łódź lub Zatoki Sportu.

    

   Jak się zapisać?

   1. Zarejestruj się w ACW UŁ: wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie
   2. Wypełnione dokumenty przekaż do ACW UŁ - mailowo na adres: acw@uni.lodz.pl lub osobiście do Biura Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ
   3. Zapisz się na zajecia - kontakt do treneraPiotr Jaworowicz, tel: 606 81 98 80, e-mail: piotr.jaworowicz@uni.lodz.pl

    

   ZAJĘCIA NA PŁYWALNI (BEZPŁATNE)


   Lubisz pływać? Brakuje Ci aktywności? Przyjdź i korzystaj! Możesz bezpłatnie skorzystać z zajęć na pływalni w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ.
    

   • Trener: Piotr Jaworowicz - kontakt tel. 606 81 98 80, e-mail: piotr.jaworowicz@uni.lodz.pl
   • Termin: możemy dostosować się do Twojego grafiku
   • Miejsce: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ (CWFiS) ul. Styrska 20/24 w Łodzi


   Jak się zapisać?

   1. Zarejestruj się w ACW UŁ: wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie
   2. Wypełnione dokumenty przekaż do ACW UŁ - mailowo na adres: acw@uni.lodz.pl lub osobiście do Biura Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ
   3. Zapisz się na zajecia - kontakt do treneraPiotr Jaworowicz, tel: 606 81 98 80, e-mail: piotr.jaworowicz@uni.lodz.pl

    

   WYCHOWANIE FIZYCZNE DOSTOSOWANE DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

   Zajęcia wychowania fizycznego na UŁ wynikają z planu studiów i odbywają się w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ, które akceptuje orzeczenia o niepełnosprawności. Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnościami ruchowymi lub trudnościami zdrowotnymi, możesz korzystać z zajęć rehabilitacji ruchowej aż do ukończenia studiów. W ramach wychowania fizycznego SWFiS UŁ stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla osób o różnych zainteresowaniach i różnym poziomie sprawności fizycznej, także dla osób, które z powodów zdrowotnych wcześniej miały zwolnienia lekarskie.

   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zgłoś się do SWFiS UŁ

    

   W razie pytań:

    

   Jeśli potrzebujesz asystenta


   O wsparcie asystenta mogą ubiegać się wszystkie osoby studiujące w UŁ, którym z powodu niepełnosprawności lub/i szczególnych potrzeb trudniej jest uczestniczyć w procesie edukacji.

   Zakres wsparcia asystenta jest dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Może to być przykładowo pomoc przy sporządzaniu notatek, pokonywaniu barier architektonicznych w dotarciu na zajęcia, do biblioteki, na konsultacje, pomoc w kontakcie z wykładowcami w sprawach związanych ze studiowaniem, czy w uregulowaniu formalności na uczelni (na przykład w Dziekanacie).
    

   • Jeżeli masz już koleżankę/kolegę z grupy zajęciowej, którzy chcą pełnić funkcję asystenta - zgłoście się do nas razem. 
   • Jeśli nie, znajdziemy dla Ciebie odpowiednią osobę.

    

   Wnioskowanie krok po kroku:

    

   1. Zarejestruj się w ACW UŁ: wypełnij  formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie
   2. Umów się przez Bookings na Konsultacje edukacyjne -  kliknij w przycisk REZERWUJ TERMIN i zaloguj się loginem studenckim:

    Rezerwuj termin Konsultacji edukacyjnych

    WAŻNE! Jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inną dokumentację medyczną, przynieś ją na spotkanie.
     
   3. Umów sie na kolejne spotkanie z kandydatem na asystenta, w celu omówienia zakresu udzielanego wsparcia.
   4. Podpisz kontrakt dotyczący asystentury.    Jeśli chcesz zostać asystentem
     

    1. Zgłoś chęć współpracy do biura ACW UŁ (mailowo lub osobiście).
    2. Umów się przez Bookingsna spotkanie z Konsultantką edukacyjną, aby omówić szczegóły współpracy - kliknij w przycisk REZERWUJ TERMIN i zaloguj się loginem konta studenckiego:

     Rezerwuj termin Konsultacji edukacyjnych
      
    3. Asystent zawiera umowę-zlecenie z uczelnią poprzez Akademickie Centrum Wsparcia UŁ i jest wynagradzany na podstawie karty pracy (co miesiąc).


    Brak doświadczenia nie jest przeszkodą do tego, by zostać asystentem. Przyszli asystenci biorą udział w szkoleniach organizowanych przez nasze biuro. Dodatkowo asystenci mogą w każdej chwili skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanej kadry ACW UŁ.

     

    W razie pytań:

    Jeżeli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, szczególne potrzeby bądź trudności zdrowotne, wskaż w jakich obszarach możemy Cię wesprzeć i skorzystaj z indywidualnego wsparcia specjalistycznego.

    Co należy zrobić?

    1. zarejestruj się w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ – wypełnij  formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie
    2. jeśli masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, weź je ze sobą lub zeskanuj
    3. wypełnione dokumenty przekaż do ACW UŁ - mailowo na adres: acw@uni.lodz.pl lub osobiście do Biura Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ
    4. możesz zapisać się na rozmowę z Konsultantką edukacyjną przez Bookings - kliknij w przycisk REZERWUJ TERMIN i zaloguj się loginem konta studenckiego:

     Rezerwuj termin Konsultacji edukacyjnych

     

    W razie pytań:

     

    Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnością ruchową i chcesz skorzystać z bezpłatnego transportu w granicach administracyjnych Łodzi z miejsca zamieszkania na uczelnię i z powrotem, możesz skorzystać ze wsparcia, które oferuje wspólnie Uniwersytet Łódzki i MPK Łódź sp. z o.o.  
    Z usług transportowych mogą korzystać studenci/doktoranci zarejestrowani w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, po otrzymaniu zgody Kierownika ACW UŁ – dr Anny Gutowskiej-Ciołek.

     

    Co należy zrobić?

    1. Zarejestruj się w ACW UŁ: wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie
    2. Zapoznaj się z Regulaminem wypożyczania sprzętu specjalistycznego
    3. Złóż wypełnione dokumenty w ACW (mailowo, osobiście lub w formie listu tradycyjną poczta)
    4. Dostarcz do wglądu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiadasz taki dokument)

     

    W razie pytań:

     

    Pliki do pobrania

    Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami możesz wypożyczyć sprzęt specjalistyczny, który ułatwi Ci studiowanie i wyrówna szanse w procesie kształcenia. 


    Co należy zrobić, by otrzymać skorzystać z wypożyczalni sprzętu specjalistcznego:

    1. Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ
    2. Zarejestruj się w ACW UŁ: wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie
    3. Wypełnij Wniosek o wypożyczenie sprzetu specjalistycznego
    4. Zapoznaj się z Regulaminem wypożyczania sprzętu specjalistycznego
    5. Wypełnić i podpisać formularz wypożyczenia sprzętu
    6. Wypełnione dokumenty przekaż do ACW UŁ - mailowo na adres: acw@uni.lodz.pl lub osobiście do Biura Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ
    7. Dostarcz do wglądu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiadasz taki dokument)

     

    W razie pytań:

     

     

    WYKAZ SPRZĘTU

    1. Przenośne powiększalniki elektroniczne Compact +: 4 SZTUKI
     Powiększalnik Compact+ jest wyposażony w panoramiczny wyświetlacz LCD o dużej rozdzielczości, zapewniający doskonały obraz. Pracuje w 3 trybach powiększenia: 5x, 7,5x, 10x i 6 trybach podglądu. Compact+ posiada wbudowaną kamerę z automatycznym ustawianiem ostrości, który można przesunąć na jedną z dwóch pozycji: do czytania lub do pisania. Dla wygody użytkownika zaprojektowano składaną rączkę, dzięki której powiększalnik zamienia się w wygodną i funkcjonalną elektroniczną lupę. Z jego pomocą można jeszcze łatwiej i wygodniej czytać prasę, książki, dokumenty, sprawdzić cenę produktu w sklepie lub nazwę leku na opakowaniu oraz złożyć podpis.
    2. Dyktafony dla osób niewidzących Milestone Daisy 312: 2 SZTUKI
     Milestone to pierwszy w Polsce dyktafon naprawdę przystosowany dla niewidomych. Prostota obsługi, wyraźnie wyczuwalne przyciski znajdujące się na przedzie obudowy, bogata funkcjonalność, komunikaty głosowe potwierdzające komendy.
    3. Dyktafony cyfrowe Olympus: 6 SZTUK
     Dyktafon dysponuje najnowszą technologią przetwarzania dźwięku i zapewnia najwyższą jakość zapisu, dzięki temu jest nieocenioną pomocą dla studentów słabosłyszących. Zainteresowani niepełnosprawni studenci mogą wypożyczać sprzęt, który pomoże im w przezwyciężaniu barier w dostępie do informacji.
    4. Systemy FM Oticon Amigo: 4 SZTUKI
     Zainteresowani studenci mogą je wypożyczać, a następnie korzystać z nich podczas zajęć dydaktycznych w każdej sali są to bowiem w pełni mobilne systemy przybliżające dźwięk. System FM składa się z mikrofonu i 2 odbiorników. Wykładowca ma założony mikrofon a dźwięk jest przesyłany bezpośrednio drogą bezprzewodowa do aparatu słuchowego studenta. Pozwala to pokonać barierę odległości, echo, hałas w tle, a także zachować głośne i wyraźne brzmienie mowy. Dzięki temu osoby z uszkodzonym narządem słuchu mogą swobodnie korzystać z zajęć dydaktycznych, niezależnie od sali dydaktycznej i warunków audio.
    5. Przenośne rampy podjazdowe MOBILEX: 6 SZTUK
     Przenośne rampy stosowane są do przemieszczania osób w wózkach inwalidzkich lub skuterach. Umożliwiają one przemieszczenie się przez wzniesienia ( np. schody ) samodzielnie lub za pomocą opiekuna. Rampy umożliwiają osobom niepełnosprawnym poruszającymi się wózkami inwalidzkimi wejście do budynków. Rampy mogą być używane zarówno wewnątrz jaj i na zewnątrz pomieszczeń. Maksymalne obciążenie ramp typu DF wynosi 300 kg.
    6. Lupa Okolux Plus Mobil LED 20D, 24D, 39D, 48D, 56 D: 9 SZTUK
     Lupy optyczna powiększające, wyposażone w wygodny uchwyt i podświetlenie LED. Lupy zapewniają wygodę czytania, stabilną pozycję nad oglądanym obiektem lub czytanym tekstem i diodowe doświetlenie.
    7. Dyktafon Olympus LS-P4: 6 SZTUK
     Smukły i kompaktowy LS-P4 to rejestrator dźwięku i odtwarzacz muzyki w jednym. Łączy wysoką jakość nagrań z łatwością użytkowania. Posiada wiele zaawansowanych funkcji, rejestruje przejrzysty, dynamiczny dźwięk – również podczas filmowania.
    8. Przenośna pętla indukcyjna SmartLoop: 7 SZTUK
     Pętla indukcyjna SmartLoop wspomaga rozmowę podczas spotkań, zapewniając wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych. SmartLoop jest zasilana przez akumulator litowo-polimerowy i jest gotowa do natychmiastowego użycia.
    9. Zoomax EM5 HD Plus – lupa elektroniczna, powiększalnik: 4 SZTUKI
     M5 HD Plus oferuje cztery rodzaje regulowanych linii czytania i masek w poziomie i w pionie, możliwość przechowywania w pamięci do 60 obrazów, a także intuicyjne i precyzyjne przesuwanie powiększonego i zamrożonego obrazu zarówno przy użyciu przycisków, jak i za pomocą gestów wykonywanych palcami na ekranie dotykowym. Dwie 5-megapikselowe kamery i rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli sprawiają, że nawet przy dużym powiększeniu uzyskuje się krystalicznie czysty obraz w podwójnej jakości HD. Dzięki trybowi z dystansu osoba niedowidząca ma możliwość zapoznawania się z obiektami typu znaki drogowe, szyldy sklepów, itp. Lupa jest standardowo wyposażona w ergonomiczny uchwyt, zaprojektowany według najlepszych wzorców użytkowych, przeznaczony zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych.
    10. Przenośny zestaw FM z pętlą indukcyjną na szyję: 1 SZTUKA
     Ekonomiczne rozwiązanie do obsługi wielu słuchaczy poruszających się po obiekcie np. w muzeum lub w sytuacji braku możliwości instalacji pętli stacjonarnej. Rozwiązanie stosowane na uczelniach w salach wykładowych lub zamawiane na czas organizowanych konferencji oraz imprez.
    11. Tablety Samsung Galaxy Tab: 7 SZTUK
    12. Klawiatura brajlowska typu Perkins Focus 14 Blue z monitorem brajlowskim: 2 SZTUKI
    13. Osobisty wzmacniacz dźwięku dla osób niedosłyszących Bellman Audio Maxi: 6 SZTUK
     Uniwersalny osobisty wzmacniacz dźwięku dla osób niedosłyszących może być wykorzystywany do rejestracji i wzmacniania dźwięku z otoczenia (np. podczas rozmowy z drugą osobą), można go także podłączyć do telewizora lub jakiegokolwiek innego źródła dźwięku wyposażonego w standardowe wejście audio.
    14. Odtwarzacz dźwięku dla osób niedowidzących Blaze ET ze statywem: 3 SZTUKI
     Blaze ET to nowoczesny, wielofunkcyjny odtwarzacz książek, dokumentów, muzyki, podcastów itd.z wbudowaną kamerą umożliwiającą rozpoznawanie tekstu drukowanego (OCR).
    15. Odtwarzacz dźwieku dla osób niedowidzących Victor Reader Stream: 2 SZTUKI
    16. Klawiatura specjalistyczna Maltron 3D: 3 SZTUKI
    17. Alternatywna myszka komputerowa (typu joystick) SimplyWorks Joystick: 2 SZTUKI
    18. Program komputerowy MathType: WYPOŻYCZONY
    19. Kalkulatory „mówiące” Double Check: 5 SZTUK
    20. Czytak 4 (odtwarzacze z dyktafonem): 5 SZTUK
    21. Klawiatura specjalistyczna Big Keys LX: 3 SZTUKI
    22. Laski dla osób niewidomych (120cm): 3 SZTUKI
    23. Laski dla osób niewidomych (150cm): 3 SZTUKI
    24. Słuchawki wyciszające ZONE 1: 9 SZTUK
    25. omniReader Urządzenie lektorskie: 1 SZTUKA
    26. Zestaw Low VisionSimulators: 1 SZTUKA
    27. Tablet graficzny Huion Q11K V2: 1 SZTUKA
      

     

    Dodatkowo możesz skorzystać z wypożyczalni sprzetu w innych miejscach:

     

    Pliki do pobrania

    Studenci z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku mogą skorzystać ze specjalistycznego sprzętu w Bibliotece UŁ przy ul. Matejki 32/38. Sale pracy znajdują się na II piętrze w nowym gmachu BUŁ.

    Z JAKIEGO SPRZĘTU MOGĘ SKORZYSTAĆ W BUŁ?

    Aby dowiedzieć się o ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami i/lub szczególnymi potrzebami, przejdź na stronę Dostępność w BUŁ - informacje praktyczne.


    URZĄDZENIA W BUŁ, z których możesz skorzystać:

    Drukarka brajlowska ViewPlus Pro Gen II
    Profesjonalna, wydajna drukarka brajlowska drukująca tekst oraz grafikę wypukłą w wysokiej rozdzielczości, z czarnodrukowym nadrukiem na wydruku brajlowskim.  

    Stanowisko komputerowe WINDOW-EYES PL 6.1
    Umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidomym korzystanie z komputera w zakresie obsługi programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, obsługi poczty elektronicznej i korzystania z internetu. Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem udźwiękawiającym Window Eyes Pro PL 6.1 jest specjalizowaną komputerową stacją roboczą, gdzie wszelkie informacje mogą być jednocześnie: wyświetlane na zwykłym monitorze ekranowym z możliwością dowolnego powiększania obrazu, „wyświetlane” na 64-znakowym monitorze brajlowskim (linijce brajlowskiej), odczytywane przez automatycznego lektora (do wyboru kilka syntezatorów mowy). Stanowisko umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidzącym korzystanie z programów komputerowych służących przede wszystkim do wprowadzania (również przy pomocy specjalnego skanera i programu OCR) danych tekstowych, ich edycji, posługiwania się pocztą elektroniczną, korzystania z internetu czy np. wysyłania SMS-ów.

    Urządzenie lektorskie POET Compact
    Umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidzącym odczytywanie przez automatycznego lektora dowolnego tekstu będącego w formie drukowanej (czarnodruku). Urządzenie działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i odczytuje go głosem automatycznego lektora. Ma możliwość płynnej regulacji szybkości czytania, zapisania w pamięci zeskanowanego tekstu oraz nagrania go na pendrive.

    Powiększalnik MyReader
    Umożliwia osobom słabowidzącym czytanie na monitorze ekranowym. Działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i wyświetla go na monitorze ekranowym dając możliwość płynnej regulacji powiększenia i szybkości automatycznego przesuwania się czytanego tekstu

    Klawiatura Intellikeys  
    Dotykowa klawiatura komputerowa z możliwością używania bardzo różnego uszeregowania, rozmiaru i wyglądu klawiszy (mogą to być również rysunki). Wystarczy zmienić nakładkę, z narysowanymi klawiszami o jednym rozkładzie, na inną. Klawisze można naciskać palcami, stopą, nosem lub podbródkiem.

    Klawiatura Big Keys LX
    Klawiatura, która posiada czterokrotnie powiększone klawisze. Szczególnie polecana dla osób mających problemy z manualnością kończyn górnych oraz słabowidzących. Dodatkowa plastikowa nakładka zapobiega naciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie - aby wcisnąć klawisz trzeba trafić dokładnie w wycięcie.

    Klawiatura Maltron jednoręczna (leworęczna)  
    Specjalnie zaprojektowana z myślą o osobach obsługujących komputer jedną ręką. Kształt oraz rozmieszczenie klawiszy zostały starannie przemyślane i dobrane tak, aby zminimalizować ruchy dłoni podczas pisania oraz zapewnić jak najwygodniejszą pracę.

    Mysz komputerowa Smart Nav AT  
    To mysz komputerowa dla osób, które nie mogą używać myszy sterowanej ręką. Dzięki Smart Nav sterowanie myszą odbywa się za pomocą ruchów głowy.

    Track Ball
    Powiększona mysz komputerowa. Została tak zaprojektowana, aby osoby z niepełnosprawnością dłoni z łatwością i precyzją mogły poruszać się kursorem po ekranie monitora.

     

    W razie pytań:

    STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

    Formularz rejestracyjny w ACW

     

    Jeżeli jesteś studentem z niepełnosprawnościami, które zostały potwierdzone orzeczeniem właściwego organu, przysługuje Ci  stypendium.
     

    Ważne informacje o stypendium:
     

    • Stypendium jest przyznawane na Twój wniosek - znajdziesz go w systemie USOSweb.
    • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności NIE przedłużają się automatycznie!

     

     

    Podstawa prawna odnośnie okresu ważności orzeczenia

    Dnia 6 sierpnia 2023 r. weszła w życie art. 23 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 852), która przedłuża ważność orzeczeń zgodnie z zapisami poniżej:

    Art. 23. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

    1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
    2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
    3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

     

     

    Wnioskowanie o stypendium / przedłużanie ważność orzeczenia o niepełnosprawności

    1. zarejestruj swoje orzeczenie o niepełnosprawności w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ – wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie
    2. złóż wniosek w USOSweb z aktualnycm orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
    3. wypełniony wniosek przekaż do Centrum Obsługi Spraw Społecznym i Socjalnych Studentów i Doktorantów (COSSiSSiD) - mailowo: stypendiumspecjalneizapomoga@uni.lodz.pl lub osobiście na adres: ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź
    4. wypełnione dokumenty przekaż do ACW UŁ - mailowo na adres: acw@uni.lodz.pl lub osobiście do Biura Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ

       

    W razie pytań:

    Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, ale nie dłużej niż na rok akademicki.

     

    Pamiętaj!

    • Jeżeli ważność orzeczenia wygaśnie w trakcie roku akademickiego, spowoduje to anulowaniewypłacania stypendium
    • Jeżeli Twoje orzeczenie o niepełnosprawności kończy się w trakcie roku akademickiego, przekaż do Akademickiego Centrum Wsparcia nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - w ciągu trzech miesięcy, nastepnie złóż nowy wniosek w USOSweb, wydrukuj i przekaż do COSSiSSiD - na tej podstawie stypendium będzie wypłacone z wyrównaniem za poprzednie miesiące.
    • W Akademickim Centrum Wsparcia rejestrujemy Twoje orzeczenie, ale wnioski rozpatruje Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów UŁ

     

    W razie pytań - skontaktuj się z COSSiSSD:

     

    Więcej informacji o stypendiach znajdziesz na stronie STYPENDIA.

    HIGIENA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

    Jeżeli poszukujesz wsparcia w radzeniu sobie z różnorodnymi zmianami i wyzwaniami w procesie studiowania, możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ.

     

    Przed spotkaniem:

    Zapoznaj się z zasadami wsparcia psychologicznego.

     

    Jak się umówić na konsultacje psychologiczne?
     


    Psycholożki i psycholodzy:

    • Beata Majcher - Materka
    • Natalia Grzanka
    • Marta Ziętal
    • dr Agnieszka Jaros
    • dr Diana Muller-Siekierska
    • dr Jiří Byčkov

     Ze wsparcia psychologicznego możesz skorzystać również w innych miejscach, które są poza UŁ. Niektóre z nich wraz adresami i danymi kontaktowymi znajdziesz w pliku PDF do pobrania poniżej.

      

     W razie pytań:

      

     Pliki do pobrania

     Studenci pracujący w grupie

      

     Akademickie Centrum Wsparcia UŁ proponuje warsztaty psychoedukacyjne, podczas których możesz zapoznać się ze sposobami dbania o kondycję zdrowia psychicznego. Uczestnicy otrzymają wskazówki pomocne w znalezieniu metod zatroszczenia się o swój stan psychofizyczny i czerpania większej satysfakcji ze studiowania oraz życia codziennego. Warsztaty to również szansa na rozwój umiejętności osobistych, które są niezbędne do zarządzania sobą oraz odkrywania własnych potrzeb, celów, wartości i ich skutecznego realizowania. Dzięki warsztatom lepiej poznasz siebie i być może zwiększysz osobistą skuteczność w różnych obszarach funkcjonowania w społeczności akademickiej i naukowej. 

      

     Najbliższe warszataty psychoedukacyjne:

      

     • „Oswoić stres” – warsztaty radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
      Termin: 07.05.2024 r., godz. 12 – 14, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź
       
     • “Rozpoznać swoje emocje i co dalej?” - warsztat dot. radzenia sobie z emocjami.
      Termin: 09.05.2024 r., godz. 10 – 12, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź
       
     • “Tylko jeden mały krok...” - warsztaty dotyczące kształtowania umiejętności podejmowania decyzji i rozwijania motywacji. 
      Termin: 16.05.2024 r., godz. 13 – 15, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź 
       
     • Mindfulness - warsztat budowania uważności. 
      Termin: 27.05.2024 r., godz. 12 – 14, ACW UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź


     Warsztaty realizowane są w kameralnych grupach (max. 8-10 osób).


     Prowadzące: Beata Majcher-Materka, Dagmara Michałowska-Gudala

      

     Osoby ze szczególnymi potrzebami związane z dostosowaniem zajęć z powodu niepełnosprawności i/lub problemów zdrowotnych prosimy zgłaszać mailowo: acw@uni.lodz.pl. Istnieje możliwość zorganizowania wszystkich warsztatów na platformie MsTeams.

      

     Jak się zapisać?
      

     1. Zarejestruj się w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ – wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie 
     2. Jeśli masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, weź je ze sobą lub zeskanuj
     3. Wypełnione dokumenty przekaż do ACW UŁ - mailowo na adres: acw@uni.lodz.pl lub osobiście
     4. Zapisz się na WARSZTATY przez Bookings - kliknij w przycisk REZERWUJ TERMIN i zaloguj się loginem studenckim:

      Rezerwuj termin na warsztaty


     W razie pytań:

      

     Grupa studentów trzyma się za ręce w znaku jedności

      

     W spotkaniach grupy wsparcia mogą uczestniczyć studenci i studentki doświadczających trudności w procesie studiowania. Podczas systematycznych spotkań masz szansę uporać się ze swoimi trudnościami, poznać inne osoby, nawiązać pozytywne relacje oraz rozwinąć swój potencjał. Aktywne uczestnictwo w grupie może wesprzeć Cię w pracy nad sobą, a także daje możliwość poradzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Wspólna rozmowa to szansa, aby spojrzeć z innej perspektywy na swój problem. Być może przekonasz się, że nie jesteś z nim sam/sama a rozwiązanie znajduje się tuż obok. 

      

     Do grupy wsparcia zapraszamy:

     • osoby doświadczające trudności w studiowaniu
     • osoby z problemami zdrowotnymi utrudniającymi pełny udział w społeczności akademickiej 
     • osoby nieśmiałe i wysoko wrażliwe
     • osoby doświadczające z różnych powodów wykluczenia ze społeczności akademickiej 
     • osoby samotne lub mające trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi

     Grupa wsparcia realizowana jest w kameralnym gronie (max. 8-10 osób).

      

     Najbliższe spotkania grupy wsparcia "W grupie raźniej”:
      

     • Termin: 08.05 i 22.05.2024 r.,  godz. 9.00 – 10.30
     • Miejsce: Akademickie Centrum Wsparcia UŁ, ul. Pomorska 152, Łódź 


     Więcej o grupie wsparcia możesz dowiedzieć się dzwoniąc tel. 42 665 51 65 lub pisząc e-mail: beata.majcher@uni.lodz.pl 

      

     Jak się zapisać?
      

     1. Zarejestruj się w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ – wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie 
     2. Jeśli masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, weź je ze sobą lub zeskanuj
     3. Wypełnione dokumenty przekaż do ACW UŁ - mailowo na adres: acw@uni.lodz.pl lub przynieś osobiście na warsztaty
     4. Zapisz się na GRUPĘ WSPARCIA przez Bookings - kliknij w przycisk REZERWUJ TERMIN i zaloguj się loginem studenckim:

      Rezerwuj termin na Grupę wsparcia

       

     W razie pytań:

     Obszar strefy relaksu

      

     GODZINY CISZY

     Cisza – wydaje się, że to coś, co nie ma szczególnego wpływu na nasze życie. Często kojarzymy ją z samotnością, smutkiem lub pustką. Zdarza się, że od niej uciekamy i robimy wszystko, aby tylko jej nie doświadczyć. Jednak cisza jest jednym z ważnych czynników przyczyniających się do obniżenia napięcia psychofizycznego.
     Jeżeli chcesz jej doświadczyć, zapraszamy do Strefy Relaksu w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ. Strefa Relaksu to nowoczesne i komfortowe miejsce, do którego możesz przyjść w wyznaczonych godzinach bez wcześniejszego umawiania się. Zanim udasz się do Strefy Relaksu, pamiętaj, żeby przeczytać jej regulamin. Potem zdejmij buty (tak, tak, w Strefie ciszy Relaksu przebywamy w skarpetkach) i ciesz się...ciszą! 

     Godziny korzystania ze strefy relaksu:

     Godziny pracy biura ACW UŁ. Proponujemy zadzwonić przed przyjściem, aby upewnić się, czy nie odbywają się warsztaty w Strefie Relaksu, wówczas nie będzie możliwości skorzystania z godzin ciszy. 

      

     ZAJĘCIA RELAKSACYJNE

     Relaksacja stanowi jeden ze sposobów zmniejszania nadmiernego obciążenia psychofizycznego organizmu. Stres, napięcie, zmęczenie, spadek energii, smutek, lęk i inne nieprzyjemne emocje to elementy, których nie da sie całkowicie wyelimiować z naszego życia. Z przykrymi doznaniami można jednak sobie radzić, tak aby nie odbijały się na naszym zdrowiu, aktywności intelektualnej, społecznej i ruchowej. Pomoże w tym praktykowanie metod relaksacji.  

      

     Najbliższe zajęcia relaksacyjne:
      

     Relaksacja w teorii

     Na zajeciach teoretycznych dowiesz się czym jest relaksacja, na jakiej zasadzie działa, jakie korzyści może przynieść, jakie metody pracy wykorzystuj. Dzięki nim będziesz mógł bliżej przyjrzeć się mechanizmom działania relaksacji i przygotować się do relaksacji w praktyce.
      

     • Termin: 21.05.2024, godz. 13.30 - 15.00
     • Forma: stacjonarnie
     • Miejsce: Strefa Relaksu ACW UŁ (ul. Pomorska 152, Łódź)

      

     Relaksacja w praktyce (stacjonarnie)


     Na zajęciach praktycznych proponujemy szereg sposobów na relaksację, które możesz wykorzystać niemal w każdych warunkach. Podczas tych zajęć ćwiczymy takie sposoby redukcji napięcia psychofizycznego jak: techniki oddechowe, elementy treningu redukcji stresu opartego na uważności, progresywna relaksacja mięśni wg Jacobsona, relaks za pomocą autosugestii wg Schultza, wizualizacje.
      

     • Termin: 23.05.2024, godz. 14.00 – 15.00
     • Forma: stacjonarnie
     • Miejsce: Strefa Relaksu ACW UŁ (ul. Pomorska 152, Łódź)

      

     Jak się zapisać?

     1. Zarejestruj się w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ – wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie 
     2. Jeśli masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, weź je ze sobą lub zeskanuj
     3. Wypełnione dokumenty przekaż do ACW UŁ - mailowo na adres: acw@uni.lodz.pl lub przynieś osobiście na warsztaty
     4. Zapisz się na Zajęcia relaksacyjne (w teorii i/lub w praktyce) przez Bookings - kliknij w przycisk REZERWUJ TERMIN i zaloguj się loginem studenckim:

      Rezerwuj termin na Relaksację
       

     WAŻNE!  Zanim udasz się do Strefy Relaksu, pamiętaj, żeby przeczytać Regulamin Strefy Relaksu.Potem zdejmij buty (tak, tak, w Strefie Relaksu przebywamy w skarpetkach). Większość zajęć przebiega w pozycji leżącej lub siedzącej, umożliwiającej pełniejszy kontakt ze swoim ciałem i głębsze odprężenie - dlatego pamiętaj o wygodnym ubraniu.


     Dla osób, które mają trudność w dotarciu na zajęcia stacjonarnie istnieje możliwość zorganizowania wszystkich zajęć przez MsTeams. 


     W razie pytań:

      

     Pliki do pobrania

     Studenci oglądają film w Sali Relaksu

      

     Filmoterapia – to forma wsparcia dla osób, którym zależy na głębszym doświadczeniu oglądanego filmu oraz zrozumieniu siebie oraz innych poprzez uczestnictwo w arteterapii, czyli terapii sztuką. Na UŁ uczestniczymy w spotkaniach filmoterapeutycznych „Oscar goes to...”.

     Jak to działa?

     Podczas projekcji widz spotyka się nie tylko z bohaterem filmowym, ale również za sprawą mechanizmu projekcji, z samym sobą, swoimi emocjami, problemami czy tęsknotami. Filmoterapia ma charakter spotkań grupowych – po wspólnym obejrzeniu filmu dyskutujemy i zastanawiamy się, czego doświadczyliśmy i w jaki sposób możemy wykorzystać te doświadczenia w poprawie jakości naszego życia.  


     Spotkania i projekcje filmowe,które przeprowadziliśmy: 

     • Nowy rok – nowe możliwości?..., czyli jak realizować swoje cele i marzenia.
     • Projekcja filmu: Chce się żyć”, reż. M. Pieprzyca


     Miejsce: Strefa Relaksu ACW UŁ (ul. Pomorska 152, Łódź)

     Zapoznaj się z Regulaminem Strefy Relaksu, w której odbywa się projekcja filmu.


     Jak wziąć udział w filmoterapii? 

     Napisz e-mail: beata.majcher@uni.lodz.pl lub acw@uni.lodz.pl, zadzwoń lub przyjdź osobiście. 
      

     W razie pytań:

     WSPARCIE NA #UNILODZ

     ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

     Rozpoczęcie studiów to jeden z ważnych etapów w życiu, obfitujący w liczne wydarzenia: opuszczenie domu rodzinnego, zwiększenie odpowiedzialności za finanse, samodzielne podejmowanie decyzji, poznawanie nowych ludzi, zasad, miejsca, a często również kultury. Nic dziwnego, że rozpoczęcie studiów wiąże się z jednej strony z wieloma pozytywnymi emocjami: ciekawością, podekscytowaniem, nadzieją na realizację celów, nowością, a z drugiej może powodować wielu nieprzyjemnych odczuć oraz generować dużo pytań, wątpliwości czy stresu. Akademickie Centrum Wsparcia UŁ zaprasza na zajęcia adaptacyjne „Wsparcie na starcie”, podczas których studenci otrzymają szereg ogólnych informacji nt. funkcjonowania uczelni i obowiązujących w niej zasad.

     Dowiedz się więcej z krótkiego przewodnika: Wsparcie na starcie - Garść wskazówek dla studentów I roku

      

     Zajęcia, które przeprowadziliśmy:

     • Nowe lądy odkrywam z innymi” - grupa wsparcia dla studentów I roku chcących lepiej zaadaptować się do procesu studiowania.
     • Warsztat radzenia sobie ze stresem w sytuacji rozpoczynania studiów - "Studiuję, nie stresuję..."

     Dla osób mających trudności w dotarciu na zajęcia stacjonarnie istnieje możliwość zorganizowania wszystkich warsztatów również przez MsTeams.


     Sprawdź aktualną listę zajęć na jakie możesz się zapisać:

     • zapisz się na WARSZTATY przez Bookings - kliknij w przycisk REZERWUJ TERMIN i zaloguj się loginem studenckim

      Rezerwuj termin na warsztaty

      

     W razie pytań:

      

     Wracasz na studia po przerwie i potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu się w proces studiowania? Zgłoś się do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ na zajęcia „Wsparcie na starcie- reaktywacja” dla studentów, którzy tak jak Ty zdecydowali się na powrót na studia i chcieliby otrzymać ogólne informacje nt. aktualnego funkcjonowania uczelni i obowiązujących w niej zasad. Ponadto możesz wziąć udział w warsztatach psychoedukacyjnych „Nie taki diabeł straszny", na których będziesz miał szansę poznać sposoby radzenia sobie ze zmianą, stresem i obawami.

      

     Jak zapisać się na zajęcia?

     Skontaktuj się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ:

      

     PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

     Przy Akademickim Centrum Wsparcia UŁ działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień. Został uruchomiony na podstawie porozumienia z dnia 8.04.2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego a Uniwersytetem Łódzkim w sprawie przedsięwzięć na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania problemom związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych środków psychotropowych wśród młodzieży studenckiej.

     SPOTKANIA INDYWIDUALNE
     Tutaj wsparcia osobom podczas konsultacji indywidualnych udzielają terapeuci ds. uzależnień od m.in.: alkoholu, narkotyków, ale również leków, hazardu czy internetu. U specjalistów ds. uzależnień znajdziesz wsparcie także wtedy, gdy z takim problemem zmaga się bliska Ci osoba, co przekłada się na Twoje funkcjonowanie w tej relacji. Specjaliści wyjaśnią, co może być pomocne w wyzwoleniu się od czynnika destrukcyjnego, zredukowania szkodliwych skutków uzależnienia, powrotu do satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, a także wesprą w wypracowaniu sposobów radzenia sobie w relacji z uzależnioną bliską osobą.  


     Terapeuci uzależnień: 

     • Piotr Niedzielski - termin spotkania do indywidualnego ustalenia z terapeutą.
     • Józef Rak - przyjmuje we wtorki w godzinach 10.00 - 15.00.
       

     Jak umówić spotkanie? 

     1. Zarejestruj się w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ – wypełnij formularz rejestracyjny i wniosek o wsparcie 
     2. Wypełnione dokumenty przekaż do ACW UŁ - mailowo na adres: acw@uni.lodz.pl lub przynieś osobiście
     3. Poczkaj na maila z informacją o terminie spotkania - wyślemy go z adersu acw@uni.lodz.pl na Twój studencki adres mailowy


     W razie pytań:

     WSPARCIE W KRYZYSIE

     Telefony bezpłatnej pomocy psychologicznej

     • WSPARCIE OSOBY W KRYZYSIE - KRÓTKO, PRAKTYCZNIE, DLA KAŻDEGO.

     Czego doświadcza człowiek w kryzysie?

     • Reakcje na kryzys mogą się różnić.
     • Możesz spodziewać się: utraty równowagi emocjonalnej, poczucia braku kontroli nad życiem, uporczywych myśli, dezorientacji, załamania, bezradności, apatii lub pobudzenia, przygnębienia, rozpaczy, spadku poczucia własnej wartości, obwiniania się, cierpienia, lęku, potrzeby wsparcia.
     • Niektórzy odczuwają pustkę albo nie czują nic.


     Cele pomocy w wymiarze psychologicznym:

     • Zapewnić maksymalną troskę, by umożliwić odzyskanie równowagi emocjonalnej.
     • Stworzyć warunki sprzyjające odzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa.


     Co najpierw?

     • Buduj dobrą relację: empatia, bliskość, troska, akceptacja, szacunek.
     • Stwórz możliwość wyrażania emocji i rozmawiania o nich (czytaj niżej).
     • Jeśli jednak osoba w kryzysie tego nie chce, nie zmuszaj jej.


     Co dalej?

     • Słuchaj bardzo uważnie. Upewnij się, czy dobrze zrozumiałeś uczucia i intencje osoby.
     • Pytaj o potrzeby. Nie uszczęśliwiaj według własnego pomysłu.
     • Spróbuj poznać, jakie są mocne strony osoby, na jakich jej cechach lub doświadczeniach
     • można się oprzeć w dalszym działaniu.
     • Pomóż osobie odzyskać poczucie kontroli i sprawczości, tzn. przekonanie, że są sprawy, które
     • zależą od niej, na które ona ma wpływ, o których sama może decydować.
     • Skoncentruj się na doraźnych i konkretnych planach: pomóż osobie ułożyć plan działań na
     • jutro, a nie na resztę życia.
     • Bądź otwarty, twórczy, elastyczny. Nie ma gotowych recept i jedynie słusznych rozwiązań.
     • Dostarczaj informacji obniżających lęk i zwiększających nadzieję.

     Zadbaj o własne potrzeby fizyczne i psychiczne. Inaczej nikomu nie pomożesz, a sobie
     zaszkodzisz.


     Pamiętaj:
     Ludzie są zdolni do pokonywania przeciwności i radzenia sobie nawet w bardzo trudnych sytuacjach.


     Literatura:
     Czabała, J., Sęk, H. (2000). Pomoc psychologiczna. [W:] J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Gdańsk: GWP.
     James, R., Gilliland, B. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA.
     Okun, B. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


     Opracowano w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, luty-marzec 2022

      

     • JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJI ZAGROŻENIA?

     W sytuacji silnego zagrożenia może zmienić się sposób dotychczasowego funkcjonowania: niektórzy z nas mogą odczuwać podwyższone napięcie emocjonalne, zdolności komunikacyjne, funkcje poznawcze, np. koncentracja uwagi, pamięć mogą ulec pogorszeniu, emocje przybierać różne rodzaje i nasilenie, ciało odczuwać nieprzyjemne doznania, a zachowania być chaotyczne. Możemy przejść w stan podwyższonej gotowości lub się zamrozić. Czasami nie wiemy i nie rozumiemy, co się dzieje z nami i wokół nas. Reakcje każdego z nas w takiej sytuacji są różne, jednak:


     Masz prawo do:

     • pustki, paraliżu lub natłoku myśli – zastanów się, kto/co sprawia, że czujesz się bezpieczniej – sięgnij po to, co pomaga i nie jest destrukcyjne. Nie obwiniaj siebie, że czujesz, to co czujesz. Każdy reaguje inaczej na sytuację zagrożenia i to jest w porządku,
     • różnych, często skrajnych emocji – nie odcinaj się od nich, ale też nie pozwalaj, aby Cię zalały. Znajdź czas i przestrzeń na ich bezpieczne wyrażenie. Nazwij je i porozmawiaj o nich z osobami, które Cię wysłuchają bez oceniania i deprecjonowania. Powiedz im „stop”, gdy są zbyt silne. Sięgnij po wsparcie,
     • płaczu, strachu, wściekłości, nierozumienia, tymczasowej utraty sensu. To jest naturalne w sytuacji kryzysu - bądź dla siebie w tym życzliwy, nie podejmuj pochopnych działań i decyzji, skontaktuj się z kimś, kto Cię wysłucha,
     • silnej potrzeby sprawstwa – działaj, tam gdzie możesz, opcji jest sporo: wolontariat, wspierające rozmowy z ludźmi, udział w akcjach na rzecz potrzebujących, rób to w sposób racjonalny i odpowiadający na aktualne potrzeby,
     • bezsilności i bezradności. Zrób tyle, ile chcesz i możesz w strefie swojego wpływu. Na niektóre sprawy nie masz wpływu, ale na niektóre już tak. Jeżeli działanie na ten moment jest zbyt trudne – nie zmuszaj się do tego – otul siebie, otocz troską i wyrozumiałością, dopiero potem zrób krok, taki jaki możesz na miarę swoich możliwości,
     • poszukiwania informacji – wybieraj wiarygodne i sprawdzone źródła, uważaj na emocjonujące obrazy, które nie zawsze są prawdziwe, a mają wywołać popłoch i panikę,
     • zmniejszania ilości informacji - w nadmiernej ilości doniesień, możesz czuć się obciążony/a ich natłokiem – poszukaj spokoju i bezpieczeństwa – przynajmniej na chwilę, wyznacz czas na ich oglądanie, np. raz dziennie przez 10 min,
     • mówienia o tym co czujesz, co się w Tobie dzieje – poproś o wsparcie i wysłuchanie osobę/y, która będzie miała przestrzeń w sobie, aby to zrobić,
     • nie mówienia o tym, co czujesz i co się w Tobie dzieje. Sprawdź czego potrzebujesz w tym momencie i jak możesz o to zadbać choć w minimalnym stopniu. Pamiętaj, prośba o wsparcie również jest sposobem zadbania o siebie,
     • pozostania chwilę w samotności – pobądź ze sobą sam/sama, jeżeli tylko Ci to służy,
     • przynależności – znajdź grupę wsparcia, odezwij się do osób w Twoim bliższym lub dalszym otoczeniu na pewno są tacy, którzy potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, zaangażuj się w działanie grupowe,
     • chwili relaksu i odprężenia: oddychaj, medytuj, módl się. Rób to, co Ci najbardziej pomaga,
     • szacunku wobec swoich sił i ograniczeń. Jeżeli masz siłę, aby działać, rób to dalej, żyj tak, jak do tej pory lub podobnie. Jeżeli nie, ogranicz niektóre aktywności i zadbaj o to, czego potrzebujesz,
     • korzystania ze wsparcia: nieformalnego (np. znajomi, przyjaciele, otoczenie bliższe i dalsze, telefony zaufania) i specjalistycznego (np. psycholog, psychoterapeuta, pedagog, interwent kryzysowy, psychiatra, ośrodki interwencji kryzysowej).

      

     Jeżeli dostrzegasz objawy, które uniemożliwiają Ci codzienne funkcjonowanie skorzystaj ze wsparcia specjalisty: psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, interwenta kryzysowego!

      

     • PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA - GDY ZACZYNASZ SIĘ STRESOWAĆ

     Wykonaj pogłębione oddychanie

     • Połóż się lub usiądź wygodnie, opuść ramiona. Nie krzyżuj rąk i nóg. Ważne, aby brzuch nie był uciskany przez pasek itp. Możesz zamknąć oczy. Połóż rękę na brzuchu.
     • Nabierz powoli powietrze nosem, licząc do pięciu (licz powoli na wdechu). Pamiętaj, żeby podczas wdechu uniósł się brzuch. Wstrzymaj oddech, licząc do pięciu.
     • Powoli wypuść powietrze ustami, licząc powoli do pięciu.
     • Powtórz sekwencje kilkakrotnie, aż poczujesz, że powoli przychodzi uspokojenie.
     • Jeżeli w trakcie ćwiczenia zakręci Ci się w głowie, przerwij na 30 sekund, a następnie zacznij znowu.
     • Wdechy i wydechy powinny być spokojne i miarowe.
     • Należy unikać siłowego i gwałtownego wdychania i wydychania.
     • Pozwól ciału rozluźnić się na tyle, ile to możliwe.

     Chcesz poznać więcej sposobów radzenia sobie ze stresem? Skorzystaj z warsztatów i wykładów, które realizujemy w ACW każdym miesiącu. 
      

      

     • PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA - GDY ZACZYNASZ PANIKOWAĆ

     Wzmożony lęk albo napady paniki są nieprzyjemne i wyglądają przerażająco, ale MIJAJĄ. Nie walcz z nimi, ale ZMOTYWUJ się natychmiast do działania.

      

     • Odwróć natychmiast uwagę- skoncentruj się na czymś innym niż przedmiot paniki, np. zacznij liczyć książki z zieloną okładką, policz drzewa albo samochody na parkingu, przywołaj w myślach tekst ulubionej piosenki, którą znasz, wymień liczby parzyste od 220 do 0, wymień przedmioty w kształcie prostokąta, które widzisz w otoczeniu, w którym jesteś. Skręcaj i rozkręcaj długopis – raz lewą, raz prawą ręką. 
     • Zrób pogłębione odddychanie. W trakcie paniki trudno się do tego zmotywować, ale zrób to! Stań mocno na ziemi lub połóż się. Nie krzyżuj nóg i rąk. Zacznij oddychać spokojnie i miarowo, tak aby podniósł się brzuch. Skoncentruj się na tym, jak oddychasz. Możesz skorzystać z techniki 3-2-4. Zrób wdech licząc do 3, zatrzymaj licząc do 2 i zrób wydech licząc do 4.

     UWAGA! Jeżeli zaczyna kręcić Ci się w głowie – przestań na chwilę. Powróć do oddechu, ale oddychaj wolniej i płycej.

     • Rozładuj napięcie przez ruch, np. zrób pięć podskoków, pięć pajaców, pięć przysiadów - cokolwiek. Aktywność fizyczna wspomaga rozładować metabolity odpowiedzialne za reakcje stresowe. 
     • Zadzwoń do bliskiej osoby i opowiedz, co się dzieje. Porozmawiaj również na inne tematy – niezwiązane z przedmiotem lęku.

      

     Wskazówki dla otoczenia

     • Bądź empatyczny: „Tak, widzę, że Ci bardzo trudno” „Tak, to przerażające” i jednocześnie koncentruj się na odwracaniu uwagi.
     • Pomóż w odwróceniu uwagi od tego, co jest przedmiotem paniki, np. zadaj pytanie: Co to za przedmiot? Do czego się go używa? Gdzie on normalnie leży? Jak robisz pizzę? Jakie są twoje ulubione składniki? Poproś, żeby osoba coś policzyła: np. książki z zieloną okładką, drzewa albo samochody na parkingu lub wymieniła liczby parzyste od 220 do 0, wymień przedmioty w kształcie prostokąta, które widzisz w otoczeniu, w którym jesteś.
     • Zachęcaj też do wykonania ćwiczeń fizycznych i pogłębionego oddychania. Zrób to razem z tą osobą – będzie jej raźniej. Nie poddawaj się i nie zniechęcaj. Lęk minie.

     Pliki do pobrania

     Jeżeli:

     • przeżywasz silny kryzys psychiczny,
     • jesteś w trudnej sytuacji życiowej, która dezorganizuje Twoje myślenie i działanie,
     • myśli i emocje Cię przytłaczają i utrudniają codzienne funkcjonowanie,
     • masz poczucie utraty kontroli nad sobą i swoim życiem,
     • potrzebujesz porozmawiać o tym, co trudne,

     możesz zgłosić się do psychologów pracujących w ACW UŁ w celu wsparcia psychologicznego i/lub skorzystać z ogólnodostępnych możliwości: interwencji kryzysowej lub telefonów zaufania. Niektóre z tych możliwości przedstawiamy poniżej oraz w załączonym dokumencie. Część z nich jest czynna całodobowo!

     • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łodzi 
      Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łodzi to miejsce m.in. bezpłatnej pomocy psychologicznej dla wszystkich osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
      Tel.: 42 630 11 02 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 20:00)
       
     • Telefon zaufania przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej: 19 288 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 20:00 - 8:00, w sob., niedz. i święta całodobowo)
       
     • Telefon Zaufania dla Dorosłych
      Tel.: 116 123
      (czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14:00 - 22:00)
       
     • Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka
      Tel.: 22 484 88 01
      (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 20:00)
      Nie chcesz dzwonić? Napisz: porady@stopdepresji.pl
       
     • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - dla ofiar i świadków
      Tel.: 800 120 002
      (czynny całodobowo) lub napisz: niebieskalinia@niebieskalinia.info
       
     • Telefon wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami
      Tel.: 800 108 108
      (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 20:00)
       
     • Życie warte jest rozmowy:  kliknij, by przejść na stronę zwjr.pl
       
     • Forum Przeciw Depresji:  kliknij, by przejść na stronę forumprzeciwdepresji.pl

     WSPARCIE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM LUB/I ROSYJSKIM

     • Bezpłatny telefon kryzysowy Polskiego Forum Migracyjnego w języku ukraińskim i rosyjskim
      Tel.: 669 981 038
        (czynny pon. 16-20, śr. 10-14, pt. 14-18)
       
     • Bezpłatny telefon wsparcia Centrum Medycznego Damiana w języku polskim i rosyjskim
      Tel.: 22 566 22 27
      (czynny wt. 8-13, śr. 17-20, pt. 8-13)
       
     • Telefoniczna Linia Wsparcia -  Mindgram (https://mindgram.com/pl/linia-wsparcia/­)
      Od 25.02.2022 r. realizowane są również webianry z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami
     • Telefoniczne wsparcie Fundacja Nagle Sami
      Tel.: 800 108 108(poniedziałki i wtorki w godz. 17.00-20.00)                                                                                                                      
      Połączenia są bezpłatne, konsultanci rozmawiają w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim

     • Grupa wsparcia, indywidualne spotkania z psychoterapeutami - Stowarzyszenie HaKoach - wsparcie dla obywateli z Ukrainy, przebywających w Łodzi.
      Tel.: 506 558 006, e-mail: hakoach.lodz@gmail.com
      Więcej informacji znajdziesz na profilu fb projektu: wlacz.sie.lodz

     • Centrum Psychoterapii HELP – dla obywateli Ukrainy, wsparcie online
      Tel.: 720 826 806 oraz 790 626 806, pomoc psychologiczna w języku polskim i angielskim
       
     • Pracownia Wsparcia Psychologicznego 𝗽𝗼𝗠𝗢𝗖 - wsparcie psychologiczne i kryzysowe w Łodzi
      Od 7.02.2022 bezpłatne wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy w Łodzi
      Tel.: 798 201 307; e-mail: pwp.pomoc@gmail.com
      Prowadzone w języku polskim i angielskim oraz z tłumaczem j. ukraińskiego
       
     • Polski Instytut Ericksonowski - bezpłatna pomocy psychologicznej on-line lub telefoniczna dla osób odczuwających lęk i cierpienie
      Tel.: 42 688 48 60e-mail: info@p-i-e.pl
      Prowadzone w językach:  j.polskim, j.angielskim, j.niemieckim, j. ukraińskim, j.białoruskim, j.rosyjskim
       
     • Centrum Psychologiczne "Kompas", wsparcie online lub stacjonarnie w Radomiu
      Tel.: 537606041 - zapisy
       
     • Przystań Psychologiczna
      Tel.: 533 300 999,  recepcja@przystan-psychologiczna.pl, spotkania psychologiczne online lub stacjonarne w Warszawie, w j.ukraińskim, polskim lub angielskim
       
     • CALMA Klinika Terapii – wsparcie psychologiczne dla obywateli Ukrainy, wsparcie online, telefonicznie lub osobiście w Gdańsku, również konsultacje psychiatryczne z receptą na potrzebne leki.
      Tel.: +48 660 198 321 (pon-pt 9-20), rejestracja@klinikacalma.pl; pomoc po polsku i angielsku
       
     • Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem - bezpłatna pomoc psychologiczna będzie świadczona w ramach telefonu zaufania. Aktualnie telefon zaufania jest obsługiwany w języku polskim, fundacja szuka specjalistów, którzy biegle posługują się językiem ukraińskim.
      Tel.: +48 733 563 311, twojpsycholog2@gmail.com
       

     W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub/i życia zadzwoń pod nr alarmowy 112.

     Ze wsparcia psychologicznego możesz skorzystać również w innych miejscach poza UŁ.
     Niektóre z nich wraz z adresami i danymi kontaktowymi znajdziesz w załączonym dokumencie.
     Informacji na temat ośrodków zdrowia psychicznego w całej Polsce możesz szukać m. in. tutaj:

     Świat Przychodni
     Terminy leczenia NFZ
     Informator o zawartych umowach NFZ
     Ośrodki Interwencji Kryzysowej Polska