O BIBLIOTECE

Biblioteka Instytutu Historii UŁ została utworzona w 1948 roku. W momencie rozpoczęcia działalności jej księgozbiór liczył 6751 woluminów książek i 380 woluminów czasopism. Rozwijała się wraz z Instytutem, pozyskując nowe pozycje drogą zakupów, darowizn oraz przejmowania księgozbiorów likwidowanych placówek.

W 2010 roku, zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ z dniem 1 października, nastąpiło włączenie zbiorów likwidowanej Biblioteki Katedry Historii Sztuki UŁ do Biblioteki Instytutu Historii UŁ.

W 2016 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 137 Rektora UŁ i powołaniem w/w zarządzeniem Biblioteki Humanistycznej UŁ na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, księgozbiór Katedry Historii Sztuki został przeniesiony do nowo powstałej Biblioteki Humanistycznej UŁ.

Obecnie Biblioteka IH posiada 71 404 voluminów książek, 2 425 jednostek zbiorów specjalnych oraz 868 tytułów czasopism (w 17 323 voluminach), co łącznie stanowi księgozbiór liczący 91 152 voluminów (stan na 30. 09. 2022 r.).

Z księgozbioru podstawowego druków zwartych na szczególną uwagę zasługują wydawnictwa określane mianem cymeliów, których biblioteka posiada około 15 000 voluminów (w tym wydawnictwa wydane do 1945 roku).

Wśród starodruków znajdują się takie, które uznaje się za „białe kruki” na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym. Należą do nich:

 • Zielnik Sz. Syreniusza, datowany na 1613 rok, wydany w Krakowie;
 • Ziemiańska generalna oekonomika J. K. Haura, wydana w Krakowie w 1679 roku;
 • Zabawki oratorskie F. Bohomolca, wydane w Wilnie w 1786 roku;
 • Codex Civius pro Galicia Orientali, wydany w Wiedniu w 1797 roku.

Biblioteka IH może również pochwalić się dużą liczbą pozycji XIX-wiecznych, zarówno polskich, jak i zagranicznych (głównie w języku francuskim i niemieckim). Na uwagę zasługują także czasopisma z tego okresu, chociażby „Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego” czy „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”. Część druków trudno dostępnych – a koniecznych w pracach badawczych – zebrano w zbiorze mikrofilmów (465 rolek).

Bardzo interesujący jest również biblioteczny zbiór kartograficzny (1 348 jednostek), w którego skład wchodzą mapy, plany i atlasy. Pod względem tematycznym, oprócz map historycznych, których jest najwięcej, w zbiorze znajdują się mapy geograficzne, topograficzne, przeglądowe, gospodarcze, komunikacyjne i turystyczne.

Studenci zainteresowani historią sztuki z pewnością nie przejdą obojętnie obok zasobów ikonograficznych, gdzie zgromadzono 529 albumów i tek z reprodukcjami.

Biblioteka dysponuje czytelnią dla 36 osób korzystających oraz 12 dodatkowymi miejscami w pomieszczeniu przeznaczonym do głośnego czytania.

1. Konto biblioteczne można aktywować osobiście w Bibliotece UŁ lub w Bibliotece Wydziału UŁ.

2. Możliwe jest założenie konta bibliotecznego online, umożliwiającego korzystanie ze zbiorów BUŁ i bibliotek wydziałowych. W tym celu należy wysłać mail na adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl z poczty elektronicznej studenckiej lub służbowej założonej w domenie UŁ. W odpowiedzi zostaną przesłane niezbędne informacje i instrukcje. Aby móc korzystać z książkomatu BUŁ, należy dokonać autoryzacji karty bibliotecznej/legitymacji studenckiej w BUŁ.

poniedziałek - 9.00-15.00

wtorek - 9.00-16.00

środa-czwartek - 9.00-15.00

piątek – 9.00-14.00

soboty – nieczynna

Zasady korzystania z książkomatu Biblioteki Instytutu Historii UŁ:

 • Z książkomatu mogą korzystać członkowie społeczności akademickiej UŁ i absolwenci UŁ posiadający aktywne konto biblioteczne.
 • Książkomat jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00.
 • Książkomat umożliwia odbiór zamówionych książek lub zwrot egzemplarzy wypożyczonych.
 • Korzystający z książkomatu muszą posiadać ważną elektroniczną kartę biblioteczną lub legitymację studencką lub kartę absolwenta UŁ/aplikację absolwenta UŁ.
 • Do książkomatu można zamawiać książki z magazynu określonych mianem do wypożyczeń (DW).
 • Do książkomatu nie wypożycza się książek i czasopism oznaczonych tylko na miejscu.
 • Do książkomatu nie wypożycza się książek przekraczających wymiary skrytki. Jeżeli wymiary zamówionego woluminu przekraczają rozmiar skrytki, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 • Zamówienia na książki można składać całą dobę.
 • Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy biblioteki.
 • Zamówienia złożone po godz. 15.00 będą realizowane w następnym dniu pracy biblioteki.
 • Czytelnik otrzyma informację o realizacji swojego zamówienia na adres e-mail znajdujący się w systemie bibliotecznym.
 • Czytelnik może odebrać zamówione książki po otrzymaniu powiadomienia mailowego z Biblioteki Instytutu Historii potwierdzającego ich dostępność w książkomacie.
 • Jednorazowo do książkomatu można zamówić 5 voluminów ksiażek.
 • Czytelnik ma obowiązek odebrania zamówionych książek lub zadeklarowania rezygnacji z ich odebrania w ciągu 3 dni od otrzymania maila potwierdzającego zamówienie.

Kierownik: mgr Anna Arkuszewska
tel. +48 42 635 61 75

E-mail: anna.arkuszewska@uni.lodz.pl

Wypożyczalnia:
mgr Anna Chruściel
mgr Agnieszka Górecka

tel. +48 42 635 61 76

Pracownia czasopism: 
mgr Małgorzata Tazbir
tel. +48 42 635 61 97

E-mail: malgorzata.tazbir@uni.lodz.pl

 

Biblioteka Instytutu Historii UŁ

ul. Kamińskiego 27 A

90-219 Łódź

bibliotekaih@uni.lodz.pl