OPIS KIERUNKU

Historia sztuki to studia, które pozwalają zrozumieć świat przez pryzmat dzieł sztuki i architektury. Studenci poznają najważniejsze dokonania malarskie, rzeźbiarskie i architektoniczne w szerszym kontekście. Dzięki temu łatwiej jest im w pełni pojąć najistotniejsze przemiany historyczne, społeczne i polityczne.

widok

Zajęcia, wykłady i kursy specjalizacyjne zostały podzielone na pięć epok-okresów od starożytności po czasy współczesne. Istotną rolę odgrywa blok zajęć przybliżających warsztat historyka sztuki, podczas których student może poznać wszystkie potrzebne w pracy narzędzia (terminologię, chronologię, techniki sztuk plastycznych, warsztat pisarski). 

Adepci poznają architekturę, malarstwo i rzeźbę, ale nie tylko. Zajmuje ich także sztuka nowoczesna, internetowa, wirtualna oraz performans. Dzięki możliwości wyboru zajęć fakultatywnych, studenci co roku mają szansę wybrać przedmioty, które odpowiadają ich zainteresowaniom. Moduły obejmują różnorodną tematykę, w tym:

 • sztukę średniowieczną
 • architekturę
 • fotografię
 • design i modę
 • sztukę żydowską i pozaeuropejską
 • zagadnienia teorii i krytyki sztuki
 • najnowsze zjawiska artystyczne

O szczegółach zgłębiania tajników historii ubioru i mody opowiada Adam Drozdowski.

mgr Adam Drozdowski

Na II stopniu (studia magisterskie) studenci rozwijają praktyczne umiejętności zawodowe i mogą dobierać specjalistyczne zajęcia z zakresu m.in.:

 • rzemiosła
 • designu
 • mody
 • rzeczoznawstwa, konserwacji i renowacji architektury
 • muzealnictwa i organizacji wystaw
 • dokumentacji i inwentaryzacji dzieł sztuki
 • krytyki artystycznej i upowszechnianie sztuki
 • zarządzania dobrami kultury materialnej

Co o historii sztuki myślą jej studenci i absolwenci? Przeczytajcie rozmowę z Aleksandrą Cieśliczką (LINK)!

Aleksandra Cieśliczka

 

Nasi historycy sztuki interesują się sprawami rewitalizacji w mieście – podpowiadają, jak zagospodarować dawne, często pofabryczne budynki i najlepiej wykorzystać ich potencjał. 

Piszą o pałacach łódzkich fabrykantów. Odkrywają tajniki łódzkich willi. Ukazują bogactwo ich architektury i wystroju.  Interesują się wielkimi rodami, np. Scheiblerów, których hojność i inicjatywy wpłynęły na rozwój artystyczny Łodzi.

Nie pomijamy współczesności. To z udziałem naszych historyków sztuki prowadzone są badania architektury betonowej XX wieku!

dr Julia Sowińska-Heim

Historycy sztuki zajmują się sztuką lokalną, jak i tą z różnych zakątków świata – komentują bieżące projekty, np. „Yarauvi”, czyli projekt unoszącego się ponad wodami Morza Martwego „miasta zmarłych”. Wypowiedź dr. inż. arch. Błażeja Ciarkowskiego znajdziecie tutaj (LINK).

budynek

Historia sztuki łączy zajęcia teoretyczne z praktyką – duży nacisk kładziemy na wyjazdy do miejsc istotnych artystycznie i na zajęcia terenowe. W trakcie inwentaryzacyjnych studenci szlifują umiejętności praktyczne, a swoją pracą przyczyniają się do zachowania ważnych dla regionu zabytków.

Dzięki współpracy z organizacjami kultury studenci mogą zdobywać umiejętności podczas praktyk w znanych muzeach i instytucjach związanych ze światem sztuki.

CZYM ZATEM ZAJMUJĄ SIĘ STUDENCI HISTORII SZTUKI?

 • Uczą się opracowywać dokumentację zabytków i przygotowywać wystawy
 • Mogą dobierać zajęcia specjalizacyjne wg zainteresowań – w tym fotografię, modę czy krytykę sztuki
 • Uczestniczą w praktykach w znanych muzeach i instytucjach związanych ze światem sztuki
 • Biorą udział w objazdach naukowych i inwentaryzacjach

Za przykład zaangażowania naszych studentów niech posłuży współorganizacja wystawy „Niewypowiadalne” w galerii MEOK. Był to jeden z pierwszy efektów działań reaktywowanego koła naukowego historyków sztuki UŁ. Studentki z różnych lat miały okazję zapoznać się z organizacyjną stroną przedsięwzięcia, jak również samodzielnie opracować teoretyczne aspekty wydarzenia. To do nich należał wybór artystek, redakcja tekstów oraz zaprojektowanie katalogu.

studenci

konferencja

obrazy

konferencja

Ostatnimi czasy studenci historii sztuki wzięli również udział w pracach przygotowujących wystawę Józefa Panfila. W efekcie obrazy artysty zdobiły ściany klatki schodowej budynku naszego Wydziału przy ul. Narutowicza 65a.

Instytut Historii Sztuki

pracownicy

Instytut Historii Sztuki

Instytut Historii Sztuki

Nasi studenci zaangażowani są również w działania związane z badaniami nad audiodeskrypcją, czyli tworzeniem opisów obiektów artystycznych, które będą dostosowane do potrzeb i możliwości osób niewidomych. Instalacje takie pojawią się niebawem w największych łódzkich muzeach.

Zdobyte w ten sposób doświadczenie sprzyja późniejszemu rozwojowi zawodowemu, a wykształcone podczas studiowania kompetencje pozwalają studentom twórczo spojrzeć na otaczającą rzeczywistość oraz uczą krytycznego myślenia.

sztuka


„Historia sztuki to kompleksowy trening intelektualny i kontakt z profesjonalistami, a często również pasjonatami swoich dziedzin nauki, którzy byli gotowi dzielić się swoimi odkryciami i fascynacjami. Można oczywiście powiedzieć, że takie studia są niepotrzebne – wystarczy po prostu pójść do biblioteki i zacząć czytać to, co tam znajdziemy w interesującym nas obszarze wiedzy. To jednak iluzja” – mówi Maria Nowakowska, popularyzatorka wiedzy o sztuce, która działa pod marką „Łódzki detal”. Zachęcamy do przeczytania całości rozmowy z Marią! (LINK do wywiadu).

Maria Nowakowska

Maria Nowakowska na tle ginących graffiti z lat 60. fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta


Historię sztuki skończyła również Marta Nowacka, która od kilku lat prowadzi artystyczny startup Archizo. Ze studiów najlepiej wspomina wyjazdy terenowe, które umożliwiają bezpośredni kontakt ze sztuką. Co jest obecnie ważne w pracy w sektorze kultury i designu i jakimi umiejętnościami trzeba się wykazać? Zachęcamy do lektury całości rozmowy.

Marta Nowacka

WIEMY, ŻE WAŻNE JEST DLA WAS ZATRUDNIENIE I REALIZACJA PASJI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW. GDZIE PRACUJĄ HISTORYCY SZTUKI?

 • W instytucjach kultury, takich jak muzea, galerie czy fundacje
 • Placówkach badawczych i konserwatorskich
 • W redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę
 • Na rynku sztuki, gdzie zajmują się wyceną dzieł sztuki
 • W sektorze mediów, edukacji i marketingu – w roli publicystów, PR-owców, naukowców czy edukatorów
 • Prowadzą działalności związane z konsultowaniem projektów /artystycznych i doradzają rozmaitym instytucjom w zakresie adaptacji obiektów architektonicznych