kierownik działu administracyjnego WF-H UŁ
mgr Janusz Frenkel
tel.: 42 635 42 03
e-mail: frenkel@uni.lodz.pl
pokój: #40 w Instytucie Historii UŁ (ul. A. Kamińskiego 27a)


intendent gmachu WF-H UŁ
mgr Amilkar Kosiński
tel.: 42 635 61 48
e-mail: amilkar.kosinski@uni.lodz.pl
pokój: #9 w gmachu WF-H UŁ (ul. G. Narutowicza 65)