O KONFERENCJI

 

Konferencja jest wynikiem działań́ związanych ze sprowadzeniem do Polski w kwietniu 2023 r. prochów podróżnika i badacza Kamerunu Stefana Szolc-Rogozińskiego (1861-1896). W kontekście tej postaci zostaną też zaprezentowane rozmaite strategie koloniale przedsiębrane przez Europejczyków w Afryce Subsaharyjskiej począwszy od okresu nowożytnego po dzień obecny. Przeciwwagą dla europocentrycznego punktu widzenia będzie prezentacja afrykańskiego punktu widzenia dla kolonializmu i neokolonialnych praktyk.  

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w auli im. Iji de Lazari- Pawłowskiej (ul. Lindleya 3/5) w dniu 24.10.2023 r.w godzinach od 9.45 do 14.30 oraz za pośrednictwem platformy MS Teams. (Link do spotkania)

Konferencja naukowa współorganizowana jest w Katedrze Malarstwa i Rzeźby Uniwersytetu Łódzkiego przy wsparciu Fundacji Drzewo Życia oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kierownik naukowy konferencji: prof. Aneta Pawłowska 

Sekretarz: mgr Dariusz Skonieczko 

 

Program konferencji

9:45 - Powitanie gości i prelegentów 

1. Panel 

 • Prof. John Mugubi (Kenyatta University) wykład w języku angielskim – Język suahili jako medium łączące społeczności Afryki Wschodniej (wybrane analizy filmowe). (30 minut)  
 • Prof. Robert Piętek (Uniwersytet w Siedlcach) wykład w języku angielskim: Kongo w epoce nowożytnej. (15 minut)  
 • Prof. Aneta Pawłowska (UŁ) wykład w języku angielskim: „Brzemię białego człowieka”. Od kolonializmu do postkolonializmu w perspektywie sztuk. (15 minut)  

Dyskusja i przerwa kawowa (30 minut) 

 2. Panel  (11:30)  

 • mgr Bogusław Franczyk (UW) - Kolonialne budowle w epoce Scholc-Rogozińskiego na zachodnim wybrzeżu Afryki. Baza wyprawy Rogozińskiego na Mondoleh. (15 minut)  
 • dr Paweł Oziębło (Łuków) – Handel kolonialny przez pryzmat plantacji Stefana Rogozińskiego na Fernando Poo. (15 minut)  
 • dr Daria Rutkowska (UŁ) - Renowacja grobowca rodziny SSR i ewentualnych pozostałości w Kaliszu. (15 minut)  

3 Panel  (12:45 )

 • Film o wyprawie do Kamerunu szlakiem Rogozińskiego (60 min) – wprowadzenie twórcy filmu mgra Dariusza Skonieczko (UŁ/Muzeum Etnograficzne w Warszawie) 

14:15  - Zakończenie konferencji  

ABOUT

Plakat konferencji pt. "Egodocuments and Privacy in the Early Modern Era"

The term “egodocument” was coined by the Dutch scholar Jacob Presser in the 1950s, as pertaining to sources written by oneself about oneself and containing the particle “I”. In the 1980s, Rudolf Dekker has done significant work to promote the study of egodocuments, in which he included diaries, almanacs, autobiographical texts, journals, memoirs, travel accounts and letters, which until then and at times also nowadays were regarded as marginal and unreliable. Yet, egodocuments, when carefully examined, contextualised and cross-referenced, offer an important source for the study of various domains of human life, politics and even nature. One of such domains is the emerging field of early modern privacy. While there is no definition of what privacy meant in the early modern period, the sources, and in particular egodocuments, often refer to the private sphere and unveil the sentiments and practices of their authors about what can be considered as “privacy” and “private”.

This year's conference will address topics related to how privacy and private come forward in early modern egodocuments. Topics covered at the conference will include:

 • Family relations
 • Time and time investment • Health and sickness
 • Language of privacy
 • Spatial arrangements
 • Friendship and collegiality
 • Finance and money
 • Sleep and rest

A collective volume is aimed to be published based on a selection of papers presented at the conference with one of the leading academic publishers, such as Brill.

The conference "Egodocuments and Privacy in the Early Modern Era "will be broadcast on the YouTube channel of the Faculty of Philosophy and History of the University of Lodz. Links to the broadcast below:

Egodocuments and Privacy in the Early Modern Era - Day 1, Part 1 (19.10.2023, 10:00)

Egodocuments and Privacy in the Early Modern Era - Day 1, Part 2 (19.10.2023, 15:00)

Egodocuments and Privacy in the Early Modern Era - Day 2 (20.10.2023, 09:00)

 

Conference program

19 October 2023

Institute of History, Kamińskiego Street 27a, Room 103

10.00–10.15 – welcome

I panel (10.15–11.05)

Chair: Ineke Huysman

 • Michaël Green (University of Lodz), Egodocuments and Privacy in the Early Modern Era
 • Łukasz Jan Korporowicz (University of Lodz), Sir James Mackintosh’s Opinion on Criminal Law and Court Practice Through his Memoirs and Letters

Discussion

Coffee break (11.05–11.20)

II panel (11.20–12.10)

Chair: Jakub Basista

 • Jørgen Mührmann-Lund (University of Copenhagen), The Travel Book of Christian Güldencrone (app. 1700)
 • Tsila Rädecker (independent researcher), Jewishness and Privacy in the Travelogue of Abraham Levie (1764)

Discussion

Convenience break (12.10–12.20)

III panel (12.20–13.10)

Chair: Katarzyna Kuras

 • Anna Kowalcze-Pawlik (University of Lodz), Negotiating Life – Writing the Self: Elizabeth Cary
 • Joanna Orzeł (University of Lodz), „It is nice to have a living memory of the things that make up the range of our lives; it’s still nicer to write them yourself, although no one cares about it”. The Reasons for Writing Down Memoirs by Women in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries

Discussion

Lunch at the Conference Centre (13.30–15.00)

Keynote lecture (15.00–15.50)

Chair: Joanna Orzeł

Rudolf Dekker (Centre for the Study of Egodocuments and History / Erasmus University Rotterdam), The Privacy of the Prison. Writing about Yourself in Jail, 1500–2000

Discussion

Coffee break (15.50–16.05)

IV panel (16.05–16.55)

Chair: Tsila Rädecker

 • Jakub Basista (Jagiellonian University, Cracow), The Making of a Hero: Virginia Narratives of John Smith and the Subtle Use of Privacy as a Tool to Promote Himself
 • Nataliia Voloshkova (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz), Bluestockings and Their Spaces of Privacy in Conversation and Writing: The Case of Mary Hamilton

Discussion

Convenience break (16.55–17.05)

V panel (17.05–17.55)

Chair: Johannes Ljungberg

 • Katarzyna Kuras (Jagiellonian University, Cracow), Privacy of Princes. The Correspondence between the Members of the House of Wettin in the Middle of the 18th Century
 • Olga Gaidai (University of Warsaw / Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv), Elements of Privacy in the Manuscript of Dr. Franz Karl Heinz, 1780–1781

Discussion

Conference dinner at the Conference Centre (18.45)

 

20 October 2023

Institute of History, Kamińskiego Street 27a, Room 103

Keynote lecture (9.00–9.50)

Chair: Michaël Green

François-Joseph Ruggiu (Sorbonne Université / Oxford University), What Was Private in Early Modern Privacy? What Was Intimate in Early Modern Intimacy? An Exploration Through the French Personal Writings

Discussion

Coffee break (9.50–10.05)

VI panel (10.05–10.55)

Chair: Jørgen Mührmann-Lund

 • Gijs Versteegen (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid), Imperial Privacy Invented in A False Egodocument: The Libro Áureo De Marco Aurelio
 • Ineke Huysman (Huygens Institute, Amsterdam), The Person behind Johan de Witt: The Daily Life of the Grand Pensionary and His Circles

Discussion

Convenience break (10.55–11.05)

VII panel (11.05–11.55)

Chair: Nataliia Voloshkova

 • Jakub Węglorz (University of Wrocław), Writing about the State of Health in Old Polish Correspondence and Diaries in the Context of Privacy
 • Laura Prins (Amsterdam UMC & Utrecht University), Reflections on Suffering and the Pathologization of Genius
 • Olga Morozova (University of Warsaw) and Marek Mikołajczyk (Adam Mickiewicz University of Poznań), Poland in the Relations of Representatives of Western Countries in the 17th–18th Centuries

Discussion

Coffee break (11.55–12.10)

Concluding discussion (12.10–13.00)

Lunch at the Conference Centre (13.30–14.30)

Excursion (14.30)

O ZJEŹDZIE 

 

Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Komitet Nauk Filozoficznych PAN zapraszają wszystkich filozofów oraz miłośników filozofii z Polski i zagranicy do udziału w XII Polskim Zjeździe Filozoficznym, który odbędzie się w dniach 11–16 września 2023 – w 100. rocznicę I Polskiego Zjazdu Filozoficznego zorganizowanego w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 

baner

Zjazd będzie się odbywał w budynkach Uniwersytetu Łódzkiego położonych w tzw. Nowym Centrum Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna. Podczas Zjazdu przewidujemy debaty, panele dyskusyjne, wykłady plenarne, sympozja oraz obrady w ponad 20 sekcjach tematycznych. W porozumieniu z organizatorami Zjazdu, uczestnicy będą mogli zorganizować dodatkowe kolokwia. Miło nam poinformować, że gościem specjalnym Zjazdu zgodziła się być prof. Susan Haack z Uniwersytetu w Miami (USA), zaś przewodnictwo Komitetu Honorowego zgodziła się objąć J.M. Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.  

Referaty w sekcjach tematycznych mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim (nie przewidujemy oddzielnej sekcji dla gości zagranicznych). Poniżej znajdą Państwo ramowy program Zjazdu, który będzie korygowany i uzupełniany na bieżąco, listę sekcji wraz z nazwiskami kierowników i sekretarzy, skład Rady Programowej i wskazówki dotyczące rejestracji i zgłaszania referatów.

 

WAŻNE DATY 

 

23 stycznia 2023 r.

Uruchomienie rejestracji i przyjmowania zgłoszeń referatów

23 kwietnia 2023 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń referatów

15 maja 2023 r.

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu referatu

15 czerwca 2023 r.

Zakończenie przyjmowania opłat konferencyjnych

11–16 września 2023 r.

XII Polski Zjazd Filozoficzny

 

Strona konferencji

Fotorelacja

O KONFERENCJI

 

Ogrody stanowią niewyczerpany temat badań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Zapraszamy Państwa do wieloaspektowej, interdyscyplinarnej refleksji nad założeniami powiązanymi z architekturą rezydencjonalną oraz nad postaciami ich twórców i użytkowników. Liczne, pojedyncze obiekty były dotąd przedmiotem wnikliwych analiz monograficznych. W trakcie konferencji chcielibyśmy wykroczyć poza szczegółowe case studies, koncentrując się na próbie całościowego, syntetycznego ujęcia najważniejszych zagadnień związanych z zakładaniem i przekształcaniem ogrodów. Dzięki przekrojowemu ujęciu możliwe jest bowiem dostrzeżenie szerszych tendencji, które cechowały polskie i europejskie kompozycje doby nowożytnej i okresu historyzmu. 

plakat

Proponujemy wieloaspektowe spojrzenie na złożenia ogrodowe jako na struktury efemeryczne, podlegające nieustannym przemianom pod wpływem warunków atmosferycznych, cyklów przyrody oraz działalności człowieka. Ogród możemy także rozpatrywać jako przestrzeń zapewniającą walory estetyczne, wzmacniającą prestiż rezydencji i jej właściciela, ale także dostarczającą wiedzy o roślinach. Ostatni z aspektów wiązał się między innymi z podróżami po Europie – podczas grant tour magnaci niejednokrotnie spotykali się z wiodącymi botanikami i twórcami traktatów poświęconych florze. 

 

Program sesji

 

Miejsce obrad:

Instytut Historii Sztuki UŁ (ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź)

 

Kierownik konferencji: prof. UŁ dr hab. Tadeusz Bernatowicz

Sekretarz konferencji: dr Alina Barczyk

O KONFERENCJI

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji OBLICZA WOJNY. Temat ósmego spotkania z tego cyklu brzmi: SPOŁECZNE SKUTKI WOJEN. Zachęcamy do zapoznania się z listą proponowanych przez nas zagadnień, zastrzegając, że dopuszczamy referaty wykraczające poza proponowane przez nas tematy, o ile będą one nawiązywać do naczelnego motywu naszej konferencji.

Proponowane zagadnienia

 • zniszczenia wojenne i odbudowa
 • migracje i straty demograficzne
 • zdrowotne skutki wojen
 • wpływ wojen na kulturę i sztukę
 • konflikty kulturowe i religijne
 • przemiany struktur społecznych
 • wpływ wojen na wojsko i wojskowość
 • badania miejsc walk i pochówków ofiar konfliktów
 • i inne

Forma obrad

 • stacjonarna – Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a

 • konferencja online na platformie Teams

Termin obrad

 • 1-2 czerwca 2023

 

Więcej informacji na stronie konferencji

O WARSZTATACH

 

Łódzkie Warsztaty Filozoficzne to cykl konferencji naukowych organizowanych przez Koło Naukowe Filozofów i Okcydentalistów IDEA, działające przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Ich celem jest zarówno zgłębianie, jak i popularyzacja wybranych zagadnień z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki. Dotychczas zorganizowane edycje dotyczyły między innymi problemów estetyki, rzeczywistości wirtualnej i zagadnień gender studies (V edycja), etyki praktycznej (VI edycja), problematyczności myślenia (VII edycja), pytania o istotę i korzenie filozofii (VIII edycja), czy problemów związanych z humanizmem i posthumanizmem (IX edycja). X edycja, która odbyła się w styczniu 2020 roku, dotyczyła problematyki sensu i bezsensu, XI nie-skończoności, a ostatnia, XII edycja, poświęcona została namysłowi nad racjonalnością. Od samego początku przedsięwzięcia Warsztaty mają zapewniać pole do dialogu nie tylko filozofom, ale również przedstawicielom wszelkich innych nauk humanistycznych i społecznych, oraz artystom. Mamy nadzieję, że nadchodząca edycja zainteresuje ponadto przedstawicieli nauk ścisłych.

 

XIII EDYCJA

 

Hasłem „Filozofia–Kultura–Nauka” chcielibyśmy zainspirować do namysłu i dialogu nad trzema obszarami ludzkiej aktywności i ich wzajemnymi relacjami: problemami, napięciami i perspektywami jakie stwarzają.
Filozofia, kultura i nauka stanowiły dawniej jedną dziedzinę. Miało to miejsce wtedy, kiedy pierwsza z nich zawierała w sobie pozostałe. Jeśli coś wpisywało się w treści filozofii, było jednocześnie w najwyższym stopniu i kulturą i nauką. Z czasem sytuacja ta uległa przekształceniom i współcześnie dziedziny te bywają rozważane z osobna. Podobne ich traktowanie niekoniecznie dowodzi postępu wszystkich z nich, ale jest znamieniem pewnego osłabienia, dzięki któremu filozofia stała się mniej pojemna, kultura łatwo dostępna, a nauka odizolowana.
Już w XVIII wieku niemiecki filozof, Johann Herder wyraził myśl: „Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura”. A przecież słowo to ma swoją historię: po raz pierwszy w znaczeniu zbliżonym do tego, które dominuje obecnie, użył go Cyceron w Rozmowach tuskulańskich. Od tej pory „kultura” (łac. cultura) przestała funkcjonować jako techniczny termin z dziedziny rolnictwa, a zaczęła się kojarzyć „z uprawą dusz”. Zdawać by się mogło, że „kultura“ jest pojęciem szerszym od „nauki“ i „filozofii“, a nawet zawiera je w sobie. Nie jest to jednak jedyna perspektywa, z której można ująć stosunek tych trzech niezwykle ważnych dla człowieka fenomenów.
Jeśli szczególną rolę przypiszemy właśnie nauce, uznając, że na przykład zdetronizowała ona filozofię (nie mówiąc o teologii), to dojdziemy do uznania, że to jej winna przypaść rola wiedzy ukierunkowującej ludzkie zachowania, czyli że nauka winna stać się siłą sterującą kulturą. Jeśli jednak pierwszeństwo w konstelacji: filozofia, kultura, nauka, zostanie przyznane kulturze, to możemy stwierdzić, że jest ona czymś pierwszym w stosunku do filozofii i w stosunku do nauki, przy czym zarówno sama kultura, jak też nauka i filozofia (jako wytwory „produkcji kulturalnej”) zostają zrelatywizowane do warunków historycznych czy warunków społecznych, poza które nie sposób już wykroczyć.
Można również powstrzymać się od chęci podporządkowania dwóch z tytułowych dziedzin aktywności, którą uznamy za najbardziej podstawową. Zamiast tego możemy dążyć do naświetlania wspólnych podstaw dla wszystkich trzech dziedzin. Do roli takiej podstawy mogą pretendować logika i metodologia, które leżą u podstaw filozofii i nauki a skoro tak, to również u podstaw ogólnie rozumianej kultury (nie na próżno mówi się np. o kulturze logicznej bądź o logicznej intuicji twórców kultury). Whitehead postrzegał matematykę i muzykę za dwa przejawy najwyższego geniuszu człowieka. Podstawmy za matematykę logikę (wszak razem z Russellem wierzyli, że matematykę da się sprowadzić do logiki) a za muzykę kulturę (małe rozszerzenie). Okaże się wówczas, że logika i metodologia są ściśle związane z filozofią, kulturą i nauką.

 

Strona konferencji

O KONFERENCJI

 

Obrady odbędą się w formie hybrydowej w dniach 11-13 maja 2023 r.

Podczas trzydniowego sympozjum wyniki swoich badań zaprezentują uczeni z europejskich i światowych ośrodków akademickich.

Zakres tematyczny Colloquia Ceranea został dobrany w sposób pozwalający jak najszerzej zaprezentować dziedzictwo historyczne obszarów będących najpierw pod wpływem cywilizacji grecko-rzymskiej, a następnie Cesarstwa Bizantyńskiego. Poruszone zagadnienia pozwolą także dostrzec kontynuację antycznej spuścizny w kulturze nowożytnej.

Strona konferencji

O KONFERENCJI

 

Tematem przewodnim tegorocznego, trzeciego już spotkania z cyklu „Władza i polityka w czasach nowożytnych” są kwestie natury wyznaniowej w XVI–XVIII stuleciu. W czasie spotkania kontynuowany będzie dyskurs nad niezwykle ważkim zagadnieniem, jakim w dobie nowożytnej były relacje państwa z Kościołem/kościołami. Zasięg geograficzny rozważań podejmowanych przez badaczy obejmuje nie tylko Rzeczpospolitą, lecz także Europę i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Proponujemy kilka wiodących tematów:

 • Ustrojowe usytuowanie kościoła.
 • Wpływ kościoła na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa.
 • Reformy kościelne w państwach doby nowożytnej.
 • Udział ludzi kościoła (duchowieństwa) w życiu politycznym państwa.
 • Problem konfesjonalizacji państwa.
 • Państwo a mniejszości wyznaniowe.
 • Kościół wobec wojen: między ewangelią a polityką.
 • Kościół miejski: od reformy do patronatu.
 • Między doktryną a wolnością sumienia: kościół wobec innowierców.
 • Kościół wobec nowożytnych idei państwa: między jednością a wielowyznaniowością.
 • Kościół wobec gospodarczych przemian w państwie.
 • Zakony a życie publiczne.

 

Strona konferencji

ABOUT

 

baner

The city is usually full of opposites. It is important especially now as we face the challenges of the Sustainable Development Goals (the 2030 Agenda for Sustainable Development) which will surely have an impact on the ways of “building a city”. In a living city, something always changes, but there are also elements that function permanently or relatively permanently. It seems that the oscillation between what is static and dynamic is an inherent feature of the city. The experience of this diversity or polarization manifests itself in various aspects, not only historical, but above all axiological.

The different qualities can be internalized as values and hierarchized in various ways. Dynamics can be understood not only positively, but also destructively, because even such an aspect may generate qualities considered as positive after some time. These aspects include both modernization and reconstruction, and on the other hand, ruins, expansion of natural forms. In spite of the obvious volatility, don’t we expect a balance between what is permanent and what is changeable? How much can one allow oneself to introduce changes or modifications (perhaps it is not always worth to protect everything)? What changes are more readily accepted: functional or visual? What changes are more advantageous to our cities?

 

Conference page