Zarządzenie nr 1/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w sprawie szczegółowych procedur prowadzenia kształcenia oraz polityki dydaktycznej Wydziału


Polityka zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Filozoficzno–Historycznym UŁ jako element Systemu Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim


Matryca wdrażania polityki zarządzania jakością kształcenia


Schemat powiązań podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Filozoficzno–Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego


Zarządzenia Dziekana Wydziału Filozoficzno–Historycznego UŁ


Strategia rozwoju Wydziału Filozoficzno–Historycznego UŁ


Komisja do spraw jakości kształcenia


Zespół do spraw Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Wyników Egzaminów


Zespół do spraw Opracowania Strategii Rozwoju


Zespół do spraw Monitorowania Losów Absolwentów


Komisja ds. Strategii Rozwoju Naukowego Wydziału Filozoficzno-Historycznego


Zespół ds. Promocji Wydziału Filozoficzno-Historycznego


Zespół ds. Komercjalizacji oraz Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym i Pracodawcami


Zespół ds. Innowacyjności


Informator ECTS