Wielkanocne obiady na Uniwersytecie Łódzkim

Przed Wielkanocą na Uniwersytecie Łódzkim tradycyjnie już organizujemy spotkania świąteczne dla naszych zagranicznych studentów. To świetna okazja by spędzić kilka chwil w spokojnej atmosferze, złożyć sobie życzenia, a przy okazji poznać polskie zwyczaje wielkanocne i skosztować tradycyjnych potraw. W dwóch wielkanocnych obiadach zorganizowanych w poniedziałek i wtorek w uniwersyteckim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym wzięło udział blisko 200 studentów UŁ z całego świata.

uczestnicy obiadu wielkanocnego z prorektorem prof. Robertem Zakrzewskim

Na jednym z obiadów był obecny prof. Robert Zakrzewski, Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. studentów i jakości kształcenia. Złożył studentom życzenia świąteczne i mówił o idei i potrzebie takich spotkań:

Bardzo ważne jest angażowanie naszych studentów z zagranicy w różne działania Uniwersytetu Łódzkiego. Takie spotkania otwierają możliwość lepszego poznania się, wymiany doświadczeń, zetknięcia się z naszą kulturą i zwyczajami, ale również pozwalają lepiej się poznać. Stąd tak ważne jest bycia jednością w różnorodności.

Zagraniczni studenci poznawali tradycje i obyczaje polskiej Wielkanocy. Pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą UŁ opowiedzieli o polskich zwyczajach wielkanocnych i przeżywaniu tych świąt przez Polaków, m.in. o świątecznej tradycji tworzenia pisanek i kraszanek czy śmigusie dyngusie. Była też okazja do sprawdzenia swojej wiedzy w specjalnym quizie, a na koniec wspólne malowanie pisanek.

Obiady świąteczne, które organizujemy dwa razy do roku, są erasmusową tradycją. Zapraszamy studentów, którzy przyjeżdżają do nas na wymianę, na obiad bożonarodzeniowy i obiad wielkanocny. Jest to okazja, żeby studenci się spotkali ze sobą i z władzami uczelni w mniej oficjalnej formie. To także okazja, by przedstawić tradycje świąteczne charakterystyczne dla naszego kraju i czas, by studenci opowiedzieli o sobie i o krajach, z których pochodzą. Mamy studentów z wszystkich krajów UE, a także z Kazachstanu, Azerbejdżanu, Pakistanu czy z Ameryki Południowej

– mówiła podczas jednego z wielkanocnych obiadów UŁ prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. programów wymiany międzynarodowej.

Fotorelacja z obiadu wielkanocnego dla zagranicznych studentów UŁ

Materiał: BWZ
Redakcja: Iwona Ptaszek-Zielińska, fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Komunikacji i PR

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.