Nabór wniosków w programie Bekker NAWA otwarty

W dniu 21 marca 2024 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Bekker NAWA na wyjazdy do zagranicznych ośrodków badawczych oraz akademickich. Wnioski o udział w programie można składać do dnia 31 maja 2024 roku.

Program Bekker NAWA przeznaczony jest dla doktorantów, pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych nieposiadających stopnia doktora oraz naukowców posiadających co najmniej stopień doktora, bez ograniczeń wiekowych. Umożliwia finansowanie wyjazdów do uznanych zagranicznych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie, na okres od 3 do 24 miesięcy.

W ramach programu uprawnione są działania międzynarodowej mobilności polegające na:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  • pozyskaniu materiałów do pracy naukowej lub publikacji;
  • odbyciu stażu podoktorskiego;
  • w przypadku doktorantów – realizacji części kształcenia;
  • dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 15:00, w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA.

Program realizowany będzie w okresie od 1 marca 2025 roku do 31 stycznia 2028 roku.

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa znajdują się w załączonym ogłoszeniu oraz w pozostałych materiałach udostępnionych na stronie NAWA:

Nabór wniosków w programie Bekker NAWA otwarty po raz siódmy!

Ogłoszenie Bekker NAWA  / Announcement Bekker NAWA

O programie Bekker NAWA