Lelów w Łodzi

Wizyta członków i członkiń Lelowskiego Towrzystwa Historyczno-Kulturalnego na osiedlu Mireckiego.

14 maja odwiedzili Łódź członkowie i członkinie Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego. Gościliśmy m.in. Mirosława Skrzypczyka, przewodniczącego Towarzystwa oraz Krzysztofa Molendę, wójta gminy Lelów. Wizyta była efektem wieloletniej współpracy między naszym Instytutem, Instytutem Archeologii UŁ a LTHK. Początek wspólnych działań to projekt badawczy NPRH („Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej”), który realizowaliśmy w latach 2014-2019. W najbliższych tygodniach rozpoczynamy nowy wspólny projekt w ramach Science Hub UŁ (szczegóły niebawem 😊). 

W programie majowej wizyty, oprócz wielu innych ważnych dla Łodzi miejsc, znalazło się osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego, czyli jeden z naszych łódzkich terenów badawczych („STACJA BADAWCZA – Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego w Łodzi”). Laura Kiersikowska, Kamil Ludwiczak i Monika Raj (nasi studenci z II roku studiów licencjackich) zaprosili do Izby Pamięci Osiedla, a Dorota Fornalska (autorka monografii o osiedlu Mireckiego) zabrała gości na spacer po osiedlu.

Z pełną relacją z wizyty można zapoznać się na stronie Instytutu Archeologii UŁ – głównego organizatora tego wydarzenia >>>

Fot. D. Kacprowicz, O. Ławrynowicz, Z. Zacharjasz