Dialog międzykulturowy: warsztaty sieci UNIC dla wykładowców UŁ

Sieć uczelni UNIC zaprasza wykładowców UŁ na warsztaty z zakresu kształcenia i uczenia się w warunkach międzykulturowych. Warsztaty w języku angielskim prowadzić będą w formie zdalnej przedstawiciele uczelni partnerskich zrzeszonych w sieci UNIC z Belgii, Chorwacji, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Turcji i Szwecji.

Wydarzenie pozwoli na zapoznanie się z metodą nauczania zdalnego COIL, jak również stworzy sposobność, by prześledzić własny proces nauczania oraz zapoznać się z doświadczeniami uczestników z innych krajów. Warsztaty będą okazją do zbudowania środowiska wymiany wirtualnej dla studentów we współpracy z partnerami, a także opracowania pomysłów wzmacniania współpracy studentów w ramach wspólnych zajęć zdalnych. 

Program uwzględnia także kwestie wyzwań związanych z pracą w wielokulturowym środowisku akademickim. Warsztaty będą również okazją do nawiązania kontaktów i współpracy z innymi wykładowcami z uczelni zrzeszonych w sieci UNIC. 

Warsztat odbędzie się zdalnie w języku angielskim.

Warsztat podzielony jest na dwie części: pierwszy trwający ok. 30-45 minut asynchroniczny etap online oraz faktyczny warsztat trwający ok. 2,5 godziny.

Metodologia: instruktaż, praca w małych grupach, dyskusja.

Dostępne terminy części synchronicznej (do wyboru):
27.04.2023: 15:00-17:30 UTC+2 
14.06.2023: 11:00-13:30 UTC+2

Rejestracja:

“Intercultural Dialogue: collaborative teaching and learning in international settings” (google.com)

UNIC (European University of Post-Industrial Cities) jest to sojusz uczelni europejskich z miast postindustrialnych tworzących jedną z sieci Uniwersytetów Europejskich. Uniwersytety Europejskie to model międzynarodowych uczelni przyszłości, promujących europejskie wartości i tożsamość oraz rewolucjonizujących jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez wspólne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na polu edukacji i nauki oraz głęboką integrację instytucjonalną. Tematyka sieci UNIC dotyczy wyzwań, z jakimi zmagają się miasta poprzemysłowe, roli uczelni w ich transformacji oraz budowaniu potencjału miast w kluczowych obszarach, takich jak: włączenie społeczne, różnorodność, zrównoważony rozwoju. Uniwersytet Łódzki dołączył do sieci UNIC w 2022 roku.