Znamy wyniki głosowania – Budżet Obywatelski „wspUŁrządzimy”

Znamy wyniki głosowania na wnioski złożone w Budżecie Obywatelskim „wspUŁrządzimy”. Spośród siedmiu projektów poddanych głosowaniu (dwa wnioski zostały ostatecznie połączone w jeden wspólny projekt), drogą głosowania wybrane zostały trzy projekty. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkich wnioskujących i głosujących. Wspólnie zmieniamy UniLodz!

W dniu 14 maja br.  zakończyło się głosowanie wśród społeczności studenckiej i doktoranckiej na projekty  zaproponowanych przez Was dla Was. Ogółem poddanych głosowaniu było siedem wniosków.

Społeczność UniLodz zadecydowała, że zrealizowane zostaną następujące projekty: 

  • Wodny Zakątek – ogród deszczowy dla studenta i przyrody; projekt uzyskał 877 głosów,
  • Woda dla myśli i środowiska – dystrybutory wody na kampusie UŁ oraz Zakup i montaż dystrybutorów do wody na Wydziale Filologicznym i Wydziale Prawa i Administracji – scalone w 1 projekt; łącznie oddano 805 głosów,
  • Montaż siatki przeciw gołębiom w X Domu Studenckim; projekt uzyskał 798 głosów.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – dr hab. Robert Zakrzewski:

Cieszę się, że wspólnie zmieniamy środowisko Uniwersytetu Łódzkiego zgodnie z Waszymi potrzebami. Komisja przystępuje do prac związanych z realizacją Projektów.  Mam ogromną nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli korzystać z udogodnień i usprawnień, które staną się inspiracją dla całej społeczności UŁ.  
 

Inicjatywy i przedsięwzięcia w ramach „wspUŁrządzimy” mogły zgłaszać wszystkie osoby posiadające status studenta lub doktoranta UŁ. Kluczową kwestią jest charakter uniwersalny proponowanych projektów, by mogły służyć całej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

Budżet Obywatelski „wspUŁrządzimy”

Budżet obywatelski ze względu na swój partycypacyjny charakter jest jednym z narzędzi wzmacniania zaangażowania, poczucia sprawności i rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki niemu nasza społeczność studencka i doktorancka ma realny wpływ na rozwój uczelni i jej działalność. Jest częścią Funduszu Prorektora właściwego ds. studentów i jakości kształcenia UŁ na działalność samorządową, naukową i organizacyjną studentów i doktorantów.

Więcej informacji:

 

Materiał: Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów UŁ
Redakcja, zdjęcie: Centrum Komunikacji i PR UŁ