„Zmierzch liberalnego porządku..." IV nominacja do Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

„Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011-2021” to czwarta pracą wytypowana przez Kapitułę Nagrody do finału IX edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. 26 listopada 2023 roku o 18:00 poznamy laureata nagrody, autora najlepszej książki humanistycznej w Polsce wydanej w 2022 roku. Oddajemy głos autorowi dzieła konkurującemu o laur zwycięzcy – prof. Romanowi Kuźniarowi z Uniwersytetu Warszawskiego.

Po pierwsze, Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego jest bodaj jedyną w naszej literaturze przedmiotu „fotografią” ponad 10 lat życia międzynarodowego w fascynującej fazie przejścia: właśnie od liberalnego porządku do nowej postaci świata, którą roboczo nazywam wielobiegunową power politics. Zaczynam od bliskowschodniej pułapki, czyli uwikłania się Zachodu w konflikty w tym regionie. Następnie pokazuję bezradność początkowo dobrze rokującej prezydentury B. Obamy, zmaganie się UE z problemami, które były produktem jej idealizmu oraz powolne zawiązywanie się, zrazu nieśmiałego, sojuszu Rosji i Chin przeciwko Zachodowi. 

To książka, która pokazuje jeden z najbardziej fascynujących okresów w życiu międzynarodowym ostatnich kilkudziesięciu lat, ale też wskazuje na lekcje, które płyną z tego doświadczenia zarówno dla polityków i społeczeństw Zachodu, jak i dla zachodnich badaczy stosunków międzynarodowych. 

Prof. Roman Kuźniar – kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW. Po studiach, najpierw doktorant a później pracownik Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Wykładowca oraz autor wielu publikacji z zakresu praw człowieka, polityki zagranicznej RP, bezpieczeństwa międzynarodowego i historii najnowszej stosunków międzynarodowych. Od 1990 roku także przez pewien czas w służbie zagranicznej, potem również m.in. dyrektor PISM oraz doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych (2010-2015).

Wszystkie prace nominowane w IX edycji konkursu, które konkurują o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego w Polsce wydanego w 2022 roku

grafika gali

Po więcej informacji o konkursie zapraszamy na stronę nagrody oraz facebook konkursu.

Partnerem Strategicznym IX edycji konkursu jest firma Amcor. Partnerem Głównym wydarzenia jest ABB. Partnerami Wspierającymi są Pelion i Veolia.

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ