Zmiany w składzie Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego

Sławomir Fijałkowski został nowym Przewodniczącym Rady Uczelni UŁ. Do składu Rady dołączył Jerzy Czubak.

Na posiedzeniu Senatu UŁ inaugurującym nowy rok akademicki 2023/24 zostały przyjęte zmiany w składzie Rady Uczelni. Przewodniczącym Rady został wybrany Sławomir Fijałkowski, członek Rady od 2018 roku, absolwent VIP UŁ, ceniony animator i menedżer kultury. 

Do składu Rady w nowym roku akademickim dołączył Jerzy Czubak. Członek Zarządu Grupy Amcor, światowego lidera w dziedzinie produkcji opakowań oraz Prezydent Amcor Specialty Cartons, zasłużony mecenas kultury, absolwent VIP UŁ i wieloletni przyjaciel uczelni wnosi ze sobą bogate doświadczenie, nowe perspektywy i pomysły na rozwijanie Uniwersytetu Łódzkiego. 

Rada Uczelni będzie kontynuować swoją pracę na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego. Chcemy wspierać dalszy rozwój Uczelni w obszarze nauki, dydaktyki, umiędzynarodowienia i współpracy z otoczeniem, szczególnie z lokalnymi społecznościami 

– mówi Sławomir Fijałkowski, Przewodniczący Rady Uczelni. 

Zmiany w Radzie Uczelni wynikają z rezygnacji dotychczasowej Przewodniczącej Rady, prof. Ewy Kołodziejczyk.