Dodatkowa wypłata świadczeń stypendialnych w lipcu 2024 – komunikat

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ informuje o zmianach w Regulaminie świadczeń stypendialnych, umożliwiających wypłatę świadczeń w lipcu 2024. 

 

 

W dniu 24 maja 2024 roku Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia w dniu 24 maja 2024 roku wydał nastepujący komunikat:

W oparciu o art. 92 ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o stan Funduszu świadczeń stypendialnych w roku 2024 informuję, że zostaną wprowadzone stosowne zmiany do Regulaminu świadczeń stypendialnych wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 160 z dnia 13.09.2023 r. ze zmianami, umożliwiające wypłatę świadczeń w lipcu 2024. 

Wypłata nastąpi w dniu 26.07.2024

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ
Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
 

 

Materiał: Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów UŁ
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ