Zmiana godzin dyżuru Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer

Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ informuje, że Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer zmieniła godziny dyżuru w środę. Od 28 czerwca 2023 r. dyżur będzie odbywał się w środę godzinach 10.00-11.30.