„Zdolny uczeń – świetny student”. Seminaria podsumowujące

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się pierwsze z cyklu uroczystych seminariów podsumowujących VII już edycję Programu „Zdolny uczeń – świetny student”, realizowanego na UŁ. Kolejne odbędą się w czerwcu na pozostałych wydziałach naszej uczelni.

Seminarium na WPiA, z udziałem także naukowców Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, rozpoczęło się od wystąpienia wydziałowej koordynatorki programu – dr Joanny Mikołajczyk z Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji, która powitała uczestników programu i ich mentorów. Następnie wraz z prorektorem UŁ ds. studentów i jakości kształcenia – dr. hab. Robertem Zakrzewskim, prof. UŁ, i przedstawicielami władz wydziału pogratulowali uczestnikom ukończenia programu oraz wręczyli im dyplomy i podziękowania za zaangażowanie w jego realizację. Dyplomy odebrali także obecni na uroczystości mentorzy: dr Anna Głogowska-Balcerzak, dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, dr Tomasz Lachowski, dr Piotr Misztal i dr Ireneusz Nowak (wszyscy z WPiA) oraz dr Tomasz Kłos (Filia UŁ w Tomaszowie Maz.). 

To już VII edycja programu, więc chyba można mówić, że stało się tradycją, iż zapraszamy uczniów szkół średnich Łodzi i regionu do współpracy i „bawienia się” w prowadzenie badań naukowych. Sam jako chemik uwielbiam słuchać, jak z pasją mówią oni o swoich badaniach i osiąganych wynikach, bez względu na to, jakiej dyscypliny naukowej dotyczą. Bardzo dziękuję uczniom, że zdobyli się na odwagę, by dzisiaj wystąpić przed publicznością 

– mówił prorektor UŁ dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ.

W części merytorycznej seminarium dziewięcioro spośród ponad 30 uczniów szkół średnich z Łodzi i regionu, uczestników programu, przedstawiło referaty i prezentacje związane z zagadnieniami prawnymi, przygotowane pod opieką mentorów, naukowców WPiA UŁ. Tematy prac dotyczyły tak ważnych kwestii, jak m.in. przestępstwa handlu ludźmi w Unii Europejskiej, obrzezania kobiet w świetle międzynarodowych standardów, pism behawioralnych Krajowej Administracji Skarbowej, a także np. usprawiedliwiania nieobecności szkolnych wobec obowiązującego w Polsce prawa. 

Program „Zdolny uczeń-świetny student” ma na celu bezpośrednią współpracę nauczycieli akademickich z pojedynczymi uczniami oraz rozwój pasji i zainteresowań uczniów szkół średnich w zakresie różnych dyscyplin naukowych. Skierowany jest do uczestników olimpiad przedmiotowych oraz uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, wykazujących się sprecyzowanymi zainteresowaniami badawczymi. 

Kolejne seminaria podsumowujące VII edycję Programu UŁ „Zdolny uczeń-świetny student” odbędą się na wydziałach naszej uczelni w następujących terminach:  

  • 10.06.2024 – Wydział Zarządzania wspólnie z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 
  • 10.06.2024 – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
  • 12.06.2024 – Wydział Filozoficzno-Historyczny 
  • 14.06.2024 – Wydział Filologiczny 
  • 18.06.2024 – Wydziała Nauk o Wychowaniu wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych 
  • 18.06.2024 – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
  • 19.06.2024 – Wydział Chemii 
  • 19.06.2024 – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
  • 19.06.2024 – Wydział Matematyki i Informatyki. 

Materiał: Centrum Komunikacji i PR UŁ 
Zdjęcia: Daniel Maliński WPiA UŁ