Zdalny tłumacz Polskiego Języka Migowego – nowa funkcja na stronach UniLodz

Od stycznia 2024 roku na stronie UniLodz dostępna jest usługa zdalnego tłumacza Polskiego Języka Migowego. To kolejne rozwiązanie wprowadzone przez naszą uczelnię, mające na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym dla osób z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami. 

Pierwszym językiem głuchych jest Polski Język Migowy (PJM), który ma odrębną od polskiego gramatykę i składnię. W związku z tym Głusi mają trudności ze zrozumieniem tekstu pisanego w języku polskim, a osoba nieznająca języka migowego ma problem ze zrozumieniem szyku zdań napisanych przez osobę głuchą.

Aby zlikwidować tę barierę komunikacyjną, od stycznia 2024 roku na stronach Uniwersytetu Łódzkiego dostępny jest widget, który jest połączeniem do tłumacza PJM. Funkcja ta pozwala na natychmiastowe połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu. Usługa jest dostępna bezpłatnie od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 - 20:00. Widget do połączenie z tłumaczem Migam znajduje się w stopce strony. 

Jako uczelnia różnorodna, otwarta i tolerancyjna chcemy, aby każda osoba należąca do naszej społeczności akademickiej czuła się jej istotną częścią. Dbamy o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarach: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.

Na Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje Uczelniany Koordynator Dostępności. W przypadku problemów z dostępnością, prosimy o kontakt mailowy: dostepnosc@uni.lodz.pl 
 

Więcej informacji na temat dostępności architektonicznej i cyfrowej naszej uczelni znajduje się na stronie poświęconej dostępności.

 

Materiał: Centrum Komunikacji i PR UŁ