Zaburzenia psychiczne w kontekście działalności akademickiej – szkolenie online

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ zaprasza pracowników UŁ do uczestnictwa w ostatnim szkoleniu z zakresu „Zaburzeń psychicznych w kontekście działalności akademickiej", które jest realizowane w ramach projektu (Nie)Pełnosprawny Student UŁ. Spotkanie online (MS Teams) odbędzie się 27 listopada w godzinach 9.15 - 13.00.

Zaburzenia psychiczne w kontekście działalności akademickiej

Szkolenie podnoszące poziom wiedzy i świadomości uczestników na temat zaburzeń psychicznych, m.in.: omawiana będzie charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych, wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi, specyfika kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Osoba prowadząca: dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz.

Zapisy na szkolenie - Zaburzenia psychiczne w kontekście działalności akademickiej


Regulamin udziału w szkoleniach zamieszczony jest na stronie: Nie(Pełnosprawny) Student UŁ.

Zapraszamy do uczestnictwa
Zespół ACW UŁ