Biblioteka UŁ – szkolenia z kompetencji informacyjnych

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w szkoleniach, prowadzonych przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych. Zajęcia adresowane są do studentów i pracowników naukowych UŁ. Zapraszamy wykładowców do zapisywania grup studentów na szkolenia z kompetencji informacyjnych.

Szkolenia mają na celu przybliżenie wiedzy związanej z nowoczesnymi narzędziami informacji naukowej oraz ułatwienie codziennej pracy naukowej. Treści szkoleniowe są przygotowywane w ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi, którzy podają tematykę prac lub określają zainteresowania badawcze, co umożliwia dostosowanie zajęć do potrzeb danej grupy. Szkolenia prowadzone są w formie prezentacji połączonej z praktycznymi ćwiczeniami.

Zajęcia są bezpłatne i mogą odbywać się na terenie biblioteki, bądź na wydziałach. Prowadzimy zajęcia w języku polskim i angielskim.

  • Źródła elektroniczne – bazy danych, serwisy książek i czasopism elektronicznych - szkolenie przygotowywane z myślą o studentach piszących prace dyplomowe, dopasowywane do ich potrzeb zgodnie z tematyką prac. W trakcie zajęć studenci poznają ścieżkę dostępu do baz, zasady tworzenia zapytań wyszukiwawczych. W zależności od kierunku studiów i tematyki prac, studenci zaznajamiają się z zestawem baz danych, subskrybowanych przez UŁ lub dostępnych w otwartych zasobach internetowych.
  • Menagery bibliografii – EndNote lub Mendeley jako narzędzia do tworzenia i zarządzania bibliografią oraz do eksportowania rekordów bibliograficznych do edytorów tekstów - zajęcia skierowane do studentów piszących prace dyplomowe oraz pracowników naukowych. Uczą umiejętności posługiwania się programami służącymi do zarządzania bibliografią, zarówno w zakresie technik zbierania materiałów, jak i umieszczania przypisów i literatury w tekście naukowym.
  • BUŁ w pigułce – wycieczka po Bibliotece UŁ zapoznająca studentów z zasadami korzystania ze zbiorów i usług BUŁ.
  • Mnemotechniki? To łatwe – zajęcia skierowane są do studentów. Na warsztatach zdobędą oni umiejętności szybkiego uczenia się i zapamiętywania oraz efektywnego robienia notatek za pomocą map myśli.
  • Pogotowie seminaryjne - zajęcia mają formę konsultacji skierowanych do studentów wszystkich trzech stopni studiów. W zakresie konsultacji znajduje się pomoc w opracowaniu następujących zagadnień: redagowanie tekstów, formatowanie tekstów, opracowanie przypisów, przygotowanie bibliografii, opracowanie spisów treści oraz pomoc w opracowaniu prezentacji.

Zgłoszenia na powyższe zajęcia prosimy kierować na adres: szkolenia@lib.uni.lodz.pl