Zapisy na ćwiczenia terenowe

Drodzy Studenci,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą ćwiczeń terenowych, realizowanych w trakcie tegorocznych badań archeologicznych przez pracowników naszego Instytutu

Przypominamy, że liczba obowiązkowych godzin ćwiczeń terenowych wynosi:

  • I rok lic.: 180 godz.
  • II rok lic.: 120 godz.
  • I rok mgr: 60 godz.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wybranych badaniach do 15 maja 2024 r. do mgr Joanny Gołębiowskiej pocztą internetową (instytutarcheo@uni.lodz.pl) wg schematu: stanowisko archeologiczne, opiekun grupy, liczba godzin (w przybliżeniu 1 tydzień to 30 godz.) oraz preferowany termin realizacji ćwiczeń terenowych. Możliwe (a w niektórych przypadkach konieczne) jest podzielenie wymaganej liczby godzin ćwiczeń terenowych między kilka stanowisk archeologicznych, najlepiej w modułach niekrótszych niż 2 tygodnie (60 godz.).

Studenci archeologii oraz innych kierunków studiów mają także możliwość udziału w badaniach w ramach wolontariatu.

UWAGA: zgłoszenie chęci udziału w danych badaniach nie jest równoznaczne z definitywnym wpisaniem się na listę uczestników. Szczegółowe określenie terminów realizacji ćwiczeń terenowych w ramach poszczególnych badań może wymagać dodatkowych uzgodnień z opiekunami grup ćwiczeniowych. 

Łódź: 3–28 czerwca 2024 (120 godz. z wyłączeniem dni/godzin przeznaczonych na zajęcia, zaliczenia i egzaminy)
Kolejny sezon badań śladów represji totalitarnych (1939–1956) na terenie dawnego poligonu na Brusie
Opiekunowie grupy: dr Olgierd Ławrynowicz, dr Tomasz Borkowski, dr Krzysztof Latocha
Projekt realizowany w ramach porozumienia między Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ oraz Biurem Poszukiwań i Identyfikacji IPN przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi
Liczba miejsc: 10

Grądy pod Lututowem, pow. wieruszowski, woj. łódzkie: 24 czerwca – 5 lipca 2024 (60 godz.)
Poszukiwania mogił powstańców styczniowych w lasach pod Lututowem
Opiekunowie grupy: dr Aldona Andrzejewskamgr Aleksander Andrzejewski
Projekt realizowany w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Lututowie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Liczb miejsc: 4

Mnich, pow. kutnowski, woj. łódzkie:  24 czerwca – 28 lipca 2024 (150 godz.)
Kolejny sezon badań cmentarzyska kultury przeworskiej z II–III w.
Opiekunowie grupy: dr Wojciech Rutkowskimgr Irena Podolska-Rutkowska
Projekt realizowany w ramach badań własnych
Liczba miejsc: 15

Jura Krakowsko-Częstochowska, woj. śląskie: 7–28 lipca 2024 (90 godz.)
Kolejny sezon badań w Staromieściu w gm. Lelów (wczesnośredniowieczny, przedkolacyjny Lelów) i Aleksandrówce w gm. Przyrów (zbiorowy grób ofiar egzekucji przeprowadzonej przez żołnierzy Wehrmachtu we wrześniu 1939 r.) 
Projekt realizowany w ramach współpracy z Lelowskim Towarzystwem Historyczno-Kulturalnym oraz Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach
Opiekunowie grupy: dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Anna Garstka
Liczba miejsc: 13

Dąbrowa, pow. wieluński, woj. łódzkie: 8 lipca – 4 sierpnia 2024 (120 godz.)
Kolejny sezon badań cmentarzyska kultury łużyckiej (okres halsztacki)
Opiekun grupy: dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ
Projekt realizowany w ramach badań własnych
Liczba miejsc: 12

Kwiatkowice pod Lutomierskiem, pow. łaski, woj. łódzkie: 12–24 sierpnia 2024 (60 godz.)
Badania cmentarzyska z XI w.
Opiekunowie grupy: dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ, dr hab. Kalina Skóra, mgr Waldemar Stasiak 
Projekt realizowany w ramach badań własnych
Liczba miejsc: 8

Ostrowite, pow. chojnicki, woj. pomorskie: 19 sierpnia – 15 września 2024 (120 godz.)
Kolejny sezon badań cmentarzyska średniowiecznego oraz wielofazowego kompleksu osadniczego: od neolitu po późne średniowiecze
Projekt realizowany w ramach badań własnych
Opiekun grupy: dr hab. Jerzy Sikora, prof. UŁ
Liczba miejsc: 12

Mikorzyce, pow. bełchatowski, woj. łódzkie: 16–27 września 2024 (60 godz.)
Badania reliktów nowożytnego zamku i dworu
Opiekunowie grupy: dr Aldona Andrzejewska, mgr Aleksander Andrzejewski
Projekt realizowany w ramach współpracy ze sponsorem prywatnym
Liczb miejsc: 4