Zajęcia zdalne w dniu 6 listopada 2023 r.

Prosimy o zapoznaniem się z komunikatem.

W dniu 6 listopada 2023 roku (poniedziałek) w godz. 8.00-22.00 nastąpi wstrzymanie dostaw ciepła do budynków Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (ul. A. Kamińskiego 27a, ul. Narutowicza 65 oraz ul. W. H. Lindleya 3/5)
 
W związku z tym wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w obu gmachach Wydziału odbędą się w formie zdalnej, w godzinach przewidzianych w rozkładzie zajęć, w programie MS Teams.  
 
Z tego samego względu zdalnie pracowali będą także pracownicy administracyjni (dziekanat Wydziału, sekretariaty instytutów, biblioteki). 

Wszystkie te niedogodności dotyczą wyłącznie jednego dnia, a przejście zajęć dydaktycznych na formę zdalną ma zapobiec późniejszemu spiętrzeniu zaległości w realizacji programów.

Informacja: Dziekanata WFH UŁ