Zaczęły się zapisy na kwietniowe szkolenia z kompetencji miękkich w ramach GEP

W kwietniu dla kadry zarządzającej, badawczej, administracyjnej oraz osób studiujących i doktoryzujących się na Uniwersytecie Łódzkim dostępnych jest aż 19 szkoleń, mających na celu rozwijanie umiejętności miękkich. Tematyka szkoleń obejmuje różne aspekty budowania relacji na uczelni, porusza kwestie związane z trudnymi sytuacjami, dyskryminacją, agresją, a także przedstawia metody radzenia sobie z wyzwaniami i uczy o zmianie organizacyjnej.

Wśród proponowanych szkoleń znajdziecie te, które ukazują kluczowe mechanizmy psychologiczne i komunikacyjne wpływające na relacje. Podczas szkoleń prezentowane będą praktyczne i skuteczne narzędzia oraz sposoby reagowania, które pozwolą lepiej radzić sobie w trudnych i konfliktowych sytuacjach, z jakimi można się spotkać nie tylko na uczelni, ale również w życiu codziennym. 

Co miesiąc będziemy informować o aktualnych szkoleniach, zachęcając do udziału oraz propagowania informacji wśród społeczności akademickiej. Możecie skorzystać z dowolnej liczby szkoleń. 

Jak zapisać się na szkolenie?

Szkolenia w ramach GEP (Plan na rzecz równych szans) są adresowane do różnych grup społeczności akademickiej, takich jak kadra zarządzająca, dydaktyczna, badawcza, administracyjna, osoby studiujące i doktoryzujące się. Szkolenia odbywają się online lub stacjonarnie.

To ważne, aby wybrać odpowiednią grupę. A zatem: 

 • wybierz konkretne szkolenie 
 • sprawdź, kiedy i gdzie odbywa się szkolenie dla Twojej grupy 
 • wypełnij formularz zgłoszeniowy 
 • dwa dni przed planowanym szkoleniem otrzymasz e-mail ze szczegółowymi informacjami 
 • jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu poinformuj o tym pisząc na agata.miller@uni.lodz.pl 

Jeśli liczba osób, które zadeklarowały swój udział jest mniejsza niż wymagana, wydarzenie nie odbędzie się, a osoby zapisane nie otrzymają maila z potwierdzeniem. 

Gdzie znajdę wykaz szkoleń? 

Opisy merytoryczne wszystkich szkoleń oraz sylwetki osób trenerskich znajdują się na stronie poświęconej szkoleniom w ramach GEP. Poniżej dla Waszej wygody przedstawiamy szkolenia, które odbędą się w kwietniu: osobno dla pracowników uczelni i osobno dla osób studiujących i doktoryzujących się. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dedykowanych dla grup studenckich z listy oferowanych tematów w wymiarze 2-4h. Osoby zainteresowane taką formą współpracy proszone są o kontakt z agata.rudnicka@uni.lodz.pl. Zapraszamy do współpracy.

Kwietniowe szkolenia dla pracowników UŁ  

Elastyczność i umiejętność stawiania granic jako klucz do łączenia różnych sfer życia  

 • Szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla (dyrektorzy i kierownicy); kadry badawczej i dydaktycznej; kadry administracyjnej 
  19.04.2024 r. / stacjonarne / 9:00-15:00 / Instytut Psychologii UŁ / trenerka: dr Karolina Kossakowska 
  Zapisy na szkolenie zostały zamknięte, gdyż grupa osiągnęła maksymalną liczbę uczestników 

Jak rozpoznać agresję w miejscu pracy i nauki? 

Pięknie się różnimy… o znaczeniu różnorodności i kultury włączającej w miejscu pracy 

Reagowanie na agresję i niewłaściwe zachowania w środowisku akademickim – jak komunikować przekraczanie naszych granic? 

O budowaniu relacji z innej strony - znaki rozpoznania w miejscu pracy/nauki i w domu  

 • Szkolenie dla kadry zarządzającej wyższego szczebla; kadry zarządzającej niższego szczebla (dyrektorzy i kierownicy); kadry badawczej i dydaktycznej; kadry administracyjnej 
  24.04.2024 r./stacjonarne/ 9:00-15:00/Instytut Psychologii UŁ/trener: dr Marta Kucharska- Hauk 
  Zapisy na szkolenie zostały zamknięte, gdyż grupa osiągnęła maksymalną liczbę uczestników.  

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych (w miejscu pracy/nauki i nie tylko)  

 • Szkolenie dla kadry zarządzającej wyższego szczebla; kadry zarządzającej niższego szczebla (dyrektorzy i kierownicy); kadry badawczej i dydaktycznej; kadry administracyjnej 
  12.04.2024 r./stacjonarne/ 9:00-15:00/Instytut Psychologii UŁ/trener: dr Mateusz Hauk 
  Zapisy na szkolenie zostały zamknięte, gdyż grupa osiągnęła maksymalną liczbę uczestników.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i ukrytym uprzedzeniom - spróbuj, poznaj, bądź miły dla świata 

Przecież się nie rozdwoję…, czyli o tym, jak łączenie różnych sfer życia bywa wyzwaniem 

 • Szkolenie dla kadry badawczej i dydaktycznej; kadry administracyjnej
  12.04.2024 r./stacjonarne/ 8:30-14:30/Instytut Psychologii UŁ/trenerka: dr Paulina Szymańska 
  Zapisy na szkolenie zostały zamknięte, gdyż grupa osiągnęła maksymalną liczbę uczestników.

Zarządzanie i kierowanie na uczelni - co zrobić w sytuacji, kiedy informacja zwrotna nie działa - rozmowa o problemie jako sposób na egzekwowanie oczekiwań i standardów w celu zwiększenia efektywności współpracy oraz wzmacniania kultury równości i różnorodności 

 • Szkolenie dla kadry zarządzającej wyższego szczebla; kadry zarządzającej niższego szczebla (dyrektorzy i kierownicy) 
  08.04.2024 r./stacjonarne: Instytut Psychologii UŁ / 9:00-15:00/trener: dr Mateusz Hauk 
  Zapisz się na szkolenie 

(GEP) Plan na rzecz równych szans - sposób na doskonałość - wprowadzenie 

 • Szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla (dyrektorzy i kierownicy); kadry badawczej i dydaktycznej; kadry administracyjnej 
  18.04.2024 r./online/ 9:00-12:00/trenerka: dr Agata Rudnicka 
  Zapisz się na szkolenie 

O tym, dlaczego różnorodność to ważna wartość dla społeczności akademickiej 

 • Szkolenie dla kadry zarządzającej wyższego szczebla; kadry zarządzającej niższego szczebla (dyrektorzy i kierownicy); kadry badawczej i dydaktycznej
  29.04.2024 r./online/ 9:00-12:00/trenerka: dr Agata Rudnicka 
  Zapisz się na szkolenie 

Czym jest gender and diversity mainstreaming, czyli o intersekcjonalności w życiu codziennym i badawczym

Kwietniowe szkolenia dla studiujących i doktoryzujących się na UŁ 

Reagowanie na agresję i niewłaściwe zachowania w środowisku akademickim – jak komunikować przekraczanie naszych granic? 

O budowaniu relacji z innej strony - znaki rozpoznania w miejscu pracy/nauki i w domu  

 • Szkolenie dla studiujących i doktoryzujących się 
  23.04.2024 r./stacjonarne/14:00-17:00/Instytut Psychologii UŁ/trener: mgr Olga Zwardoń-Kuchciak 
  Zapisy na szkolenie zostały zamknięte, gdyż grupa osiągnęła maksymalną liczbę uczestników.

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych (w miejscu pracy/nauki i nie tylko)  

 • Szkolenie dla studiujących i doktoryzujących się
  22.04.2024 r./stacjonarne/14:00-17:00/Instytut Psychologii UŁ/trenerka: mgr Olga Zwardoń-Kuchciak 
  Zapisy na szkolenie zostały zamknięte, gdyż grupa osiągnęła maksymalną liczbę uczestników.

Czym jest gender and diversity mainstreaming, czyli o intersekcjonalności w życiu codziennym i badawczym

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR