Za nami VII Dzień Doktoranta – wręczono nagrody w konkursie Talking Science

W dniach 13-14 maja 2024 roku na Uniwersytecie Łódzkim odbył się VII Dzień Doktoranta, zorganizowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów, Centrum Komunikacji i PR, American Corner oraz Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerem wydarzenia był Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Uczestnicy Dnia Doktoranta widok ogólny na salęZdjęcie: Bartosz Kałużny

Dwa dni prelekcji, warsztatów i spotkań

13 maja wydarzenie otworzyli oficjalnie Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Ilona Świątek Barylska, prof. UŁ oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ.

Obejrzyj fotorelację z wydarzenia.

Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w licznych prelekcjach, szkoleniach i warsztatach. Wśród nich znalazły się między innymi szkolenia z zakresu prezencji naukowca podczas wystąpień przed kamerą, praktycznych aspektów kształcenia w szkołach doktorskich, nawiązywania współpracy międzynarodowej, finansowania i badań naukowych, współpracy z promotorem oraz narzędzi, sposobów i wskazówek dotyczących organizacji pracy naukowej. Uczestnicy wzięli też udział w panelu eksperckim dotyczącym popularyzacji nauki, z uwzględnieniem jej społecznej misji i istoty podejmowania działań popularyzacyjnych.

Uczestnicy paneluZdjęcie: Bartosz Kałużny

Panele i szkolenia zaplanowane w ramach VII Dnia Doktoranta poprowadzili: 

Dr Mariusz Gogól – gość specjalny wydarzenia – biolog, biochemik, popularyzator nauki i edukator związany ze Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki od początku jego działalności. Redaktor działu nauk biologicznych w czasopiśmie  „Academia”  Polskiej Akademii Nauk, a także: Marzena Giers-Fidler, Łukasz Orzechowski, Justyna Tomaszewska, Oliwia Nadarzycka, Michał Gruda, dr Bela Fiser, Aygun Kam, Gabriela Szkup, prof. dr hab.Sylwia Wojtczak, dr Bartłomiej Kurzyk, dr Agata Matuszewska-Kubicz, Monika Wilanowskadr Mateusz Grabowski, Justyna Gumulak

Na zakończenie pierwszego dnia wydarzenia, kandydaci do Szkół Doktorskich wzięli udział w Drzwiach Otwartych Szkół Doktorskich. Podczas spotkań przybliżono im specyfikę kształcenia w poszczególnych szkołach doktorskich, zasady rekrutacji, a także rozwiązania prodoktoranckie funkcjonujące w Uniwersytecie Łódzkim. 
W wydarzeniu wzięło udział blisko 50 uczestników – studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podczas drugiego dnia odbył się Konkurs Talking Science dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celem Konkursu jest popularyzowanie nauki i badań prowadzonych przez studentów i doktorantów. Kapituły Konkursu wyłoniły laureatów, a publiczność wybrała zwycięzców nagród specjalnych.

Zwycięzcy Konkursu Talking Science

Zwycięzcami Konkursu Talking Science Student’s 2nd Edition zostali:

Kategoria nauki społeczne

 • I miejsce – Stanisław Roszczyk
 • II miejsce – Patryk Wiśniewski
 • III miejsce – Joanna Szpecińska
 • Nagroda Publiczności – Stanisław Roszczyk

Kategoria nauki humanistyczne

 • I miejsce – Julia Gertner-Hryniewiecka
 • II miejsce – Natalia Namielska
 • III miejsce – Agata Becherka
 • Nagroda Publiczności – Natalia Namielska

Kategoria nauki medyczne

 • I miejsce – Joanna Kempa
 • II miejsce – Weronika Gromek
 • III miejsce – Alissa Kivan
 • Nagroda Publiczności – Joanna Kempa

Kategoria nauki ścisłe i przyrodnicze

 • I miejsce – Karina Woźniak
 • II miejsce – Marlena Kudłacz
 • III miejsce – Aleksandra Grzelik
 • Nagroda Publiczności - Karina Woźniak

Zdjęcie grupowe studentek i studentówZdjęcie: Michał Gruda

W Konkursie Talking Science dla Doktorantów nagrodzeni zostali:

Kategoria nauki społeczne

 • I miejsce – Sinem Maden, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ
 • II miejsce – Michał Wrona, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ
 • III miejsce – Joanna Paprzycka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ
 • Nagroda Publiczności – Joanna Paprzycka

Kategoria nauki humanistyczne

 • I miejsce – Kacper Krzeczewski, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ
 • II miejsce – Oliwia Nadarzycka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ
 • III miejsce – Patrycja Chuszcz, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ
 • Nagroda Publiczności – Corentin Heusghem, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Kategoria nauki medyczne

 • I miejsce – Wojciech Wiese, doktorant Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • II miejsce – Yaroslav Lavrynchuk, doktorant Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi
 • III miejsce – Leila Khani Khouzani, doktorantka Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi
 • Nagroda Publiczności – Leila Khani Khouzani

Kategoria nauki ścisłe i przyrodnicze

 • I miejsce – Aleksandra Nadolska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ
 • II miejsce – Jakub Skibiński, doktorant Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi
 • III miejsce – Beata Bielska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ
 • Nagroda Publiczności – Jakub Skibiński

Zdjęcie grupowe doktorantek i doktorantówZdjęcie: Bartosz Kałużny

W skład Kapituły Konkursu Talking Science dla Studentów weszli:

Wśród ekspertów zasiadających w Kapitule Konkursu dla Doktorantów znaleźli się:

Podsumowanie

VII Dzień Doktoranta niewątpliwie stanowił wydarzenie integrujące całe środowisko akademickie Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzięli w nim bowiem udział studenci, absolwenci, doktoranci oraz pracownicy obu uczelni. Dwujęzyczna ścieżka wydarzenia umożliwiła aktywny udział w szkoleniach i prelekcjach również uczestnikom zagranicznym. 

Podkreślić również trzeba, że szczególną częścią Dnia Doktoranta jest Konkurs Talking Science, stanowiący wydarzenie, na które czeka z niecierpliwością co roku wielu przedstawicieli środowiska akademickiego obu uczelni. Konkurs rozwija talent popularyzatorski studentów i doktorantów a zostanie zapamiętany przez uczestników jako czas owocnej wymiany myśli i inspiracji, przyczyniając się do dalszego rozwoju łódzkiej społeczności naukowej.
 

Materiał źródłowy: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ
Zdjęcia: Bartosz Kałużny i Michał Gruda (Centrum Komunikacji i PR)
Redakcja: Honorata Pytloch-OgieniewskaMichał Gruda (Centrum Komunikacji i PR)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.