XXXVI OLIMPIADA FILOZOFICZNA - Zapraszamy!

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bieżącej edycji Olimpiady Filozoficznej

1. Czym jest Olimpiada Filozoficzna?
Olimpiada Filozoficzna jest konkursem skierowanym przede wszystkim dla uczniów i uczennic szkół średnich. Pozwala osiągać poszerzone kompetencje w zakresie narzędzi intelektualnych i umiejętności miękkich, dostępnych dzięki edukacji filozoficznej. Ponadto OF stwarza możliwość rozwinięcia umiejętności między innymi takich jak: postawa krytyczna, umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i porównywania argumentów, a także refleksja nad własną postawą i otwartością w stosunku do odmiennych poglądów oraz umiejętność krytycznego oglądu informacji. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wiąże się niekiedy z interesującymi profitami przy rekrutacji na studia wyższe.

2. Na czym polegają zawody w pierwszym etapie?
Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym wyborze jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie 36. Olimpiady Filozoficznej oraz na opracowaniu wybranego tematu w formie poszerzonej pracy pisemnej. Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (format A4; marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman; wielkość czcionki 12 pkt; interlinia 1,5 wiersza).

3. W jaki sposób przesłać pracę do Komitetu Okręgowego w Łodzi?
Praca pisemna musi zostać przesłana do Komitetu Okręgowego w Łodzi na jeden z trzech opisanych poniżej sposobów:

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Łodzi
Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Williama H. Lindleya 3, 90-131 Łódź

Termin na przesłanie prac upływa 31 października 2023 roku o godzinie 24:00.

4. Jaki teren obejmuje Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Łodzi?
Komitet Okręgowy w Łodzi obejmuje szkoły średnie znajdujące się w części województwa łódzkiego (tj. powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, miasto Łódź, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, miasto Piotrków Trybunalski, piotrkowski, poddębicki, sieradzki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski) oraz w części województwa wielkopolskiego (tj. powiaty: jarociński, miasto Kalisz, kaliski, kępiński, krotoszyński, pleszewski, ostrowski, ostrzeszowski)

5. Kiedy odbywają się konsultacje okręgowe?
Sekretarz Komitetu w Łodzi, dr Artur Kołodziejczyk-Skowron, będzie pełnił dyżury w dniach wskazanych poniżej. W ramach konsultacji można przedyskutować kwestie merytoryczne z zakresu tematyki filozoficznej, a także uzyskać szczegółowe informacje organizacyjne na temat Olimpiady. Termin konsultacji można ustalić poprzez wiadomość mailową, którą należy skierować na adres olimpiada.filozoficzna.lodz@gmail.com. Konsultacje będą odbywały się w formule zdalnej w następujących terminach:

  • 10 października 2023 r., wtorek, godz. 15:00-19:00;
  • 25 października 2023 r., środa, godz. 15:00-19:00.

Zapraszamy do udziału!