XVIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój

W dniach 23-24 listopada 2023 odbędzie się XVIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój. Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz on-line w tym samym czasie. Poprzednie edycje zgromadziły tysiące uczestników z wielu renomowanych uczelni krajowych, instytutów i centrów badawczych. Na bazie wygłoszonych referatów powstał cykl zwięzłych tematycznie monografii, w których swoje prace opisali zarówno studenci studiów doktoranckich jak i ich najmłodsi absolwenci, którzy uzyskali już stopień doktora.

Główne cele:

 • prezentacja tematyki prac Młodych Naukowców, zarówno prac badawczych, jak i przeglądowych;
 • wygłoszenie referatu lub/i prezentacja posteru;
 • udział w wykładach zaproszonych prelegentów;
 • publikacja dwóch artykułów (monografie), oraz streszczenia referatu/posteru (materiały konferencyjne), (numery ISBN);
 • autorzy najlepszych prac z nauk przyrodniczych otrzymają propozycję publikacji w czasopiśmie naukowym „Przegląd Hodowlany”, ISSN 0137-4214 (20punktów);
 • w głosowaniu publiczności wyłonimy trzy najlepsze prezentacje, które zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi;
 • integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń;
 • nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy między jednostkami naukowymi.

Podejmowane tematy prac:

 • nauki przyrodnicze: nauki o ziemi, biologia, chemia, fizyka, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, medycyna, anatomia, biochemia, biofizyka itp.;
 • nauki inżynieryjne i techniczne: architektura, urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia, elektronika, elektrotechnika, mechanika, mechanizacja, inżynieria techniczna, materiałowa, produkcji, rolnicza, górnictwo, telekomunikacja, transport,  itp.
 • nauki humanistyczne i społeczne: filozofia, historia, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo, psychologia, socjologia, religioznawstwo, teologia, ekonomia, prawo, nauki o rodzinie itp.

Dla kogo: doktoranci, zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; młodzi naukowcy z tytułem doktorastudenci i magistranci chcących już teraz budować swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich (wystąpienia/plakaty/publikacje).

Terminarz:

Przyjmowanie zgłoszeń – od 11 września 2023 do 20 października 2023
27.10.2023 – termin przysłania streszczenia wystąpienia/plakatu na adres konferencja@mlodzinaukowcy.com (plik *.doc/docx)
10.11.2023 – termin przysłania prezentacji Power Point do referatu
20.11.2023 – orientacyjny termin przesłania drogą elektroniczną II komunikatu – harmonogramu
15.12.2023 – termin przysłania pierwszego artykułu (*.doc); 31.12.2023 – termin przysłania drugiego artykułu  (*.doc)

Warunkiem publikacji jest nadesłanie wymaganych plików do dnia 15 i 31 grudnia, w tym tekstu pracy spełniającego wymagania redakcyjne oraz otrzymanie pozytywnej recenzji. Prace zostaną wydane orientacyjnie w maju 2024 roku.

Szczegóły można znaleźć pod adresem: www.mlodzinaukowcy.com i https://doc.umed.pl/komunikat-iv-edycja-documed