XIV Łódzkie Warsztaty Filozoficzne

Już w dniach 14-16 czerwca odbędą się XIV Łódzkie Warsztaty Filozoficzne, organizowane przez Koło Naukowe Filozofów i Okcydentalistów IDEA (Koło Naukowe IDEA UŁ) działające przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Tegoroczne Warsztaty poświęcone będą tematowi "Miłość".

Plakat promujący wydarzenie

Łódzkie Warsztaty Filozoficzne to cykl konferencji naukowych, których celem jest zarówno zgłębianie, jak i popularyzacja wybranych zagadnień z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki.

Tematem przewodnim XIV edycji jest „Miłość”. Organizatorzy wydarzenia zapraszają do refleksji nad tą niewątpliwą wartością filozoficzną i do odpowiedzi na pytania:

  • Czy miłość istnieje?
  • A jeśli tak, to czym właściwie jest?
  • Czy jest ona zjawiskiem uniwersalnym, czy też kształtowanym historycznie i kulturowo?

Szczegółowe informacje

Wydarzenie na Facebook