„Wyzwania XXI wieku” – ruszają zapisy studentów na wykłady

Już 20 października rozpoczynają się zapisy studentów na cykl wyjątkowych wykładów na Uniwersytecie Łódzkim w semestrze zimowym 2023/2024 pt. „Wyzwania XXI wieku”. Zapisy potrwają do 6 listopada, a pierwsze wykłady w każdym z trzech modułów (Człowiek, Planeta, Gospodarka) odbędą się już 9 listopada br. Cykl zakończy się 11 stycznia 2024 r. Wykłady swym patronatem objęła rektor UŁ.

Projekt edukacyjny „Wyzwania XXI wieku” przedstawia aktualne problemy współczesnego świata i daje możliwość zastanowienia się nad perspektywami dla nas i środowiska, w którym żyjemy. Powstał w reakcji na obserwowane i doświadczane zmiany na Ziemi w wyniku rozwoju współczesnej cywilizacji.  Treść naukowych raportów dotyczących zmian klimatycznych, analizy psychologiczno-społeczno-ekonomiczne naszego marszu ku globalnej katastrofie oraz całościowe koncepcje odwrócenia negatywnych trendów – to wszystko przebija się do powszechnej świadomości w bardzo powierzchownej formie, serwowanej przez mass-media i Internet.

Codziennie, z różnych źródeł, docierają do nas liczne wiadomości z otaczającego świata. Dotyczą one nas samych, innych ludzi, konfliktów etnicznych i politycznych, środowiska przyrodniczego, zasobów, którymi człowiek może dysponować. Mamy jednak wielokrotnie trudności w ocenie wiarygodności źródła informacji, określenia znaczenia tej informacji dla nas tu i teraz a także jej wpływu na nasze dalsze losy. W czasach postępującej dezinformacji, wszechobecnych fake newsów na temat klimatu i ogólnej niechęci do mówienia o zmianach środowiskowych, na temat zmian społeczno-ekonomicznych pełnimy szczególna rolę w dostarczaniu rzetelnej i kompletnej wiedzy, w obalaniu powstałych mitów i wyjaśnianiu mechanizmu ich tworzenia

 – mówi koordynator projektu „Wyzwania XXI wieku” dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ, z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Szczegółowy program wykładów w semestrze zimowym 2023/2024 - na stronie projektu „Wyzwania XXI wieku”

Najważniejsze informacje dla studentów dotyczące wykładów :

  • zapisy niezależne przez USOS od 20 października do 6 listopada br.
  • zajęcia zdalne, zgodnie z harmonogramem (pięć spotkań w czwartki 17.00–19.00, od 9 listopada co dwa tygodnie) 
  • zajęcia są ponadprogramowe, bezpłatne
  • na każdy z modułów przypada 50 miejsc – w danym semestrze student może zapisać się tylko na jeden moduł

Zgodnie z regulaminem projektu, ze względu na nieprzeprowadzanie walidacji (brak punktów ECTS, brak oceny/zaliczenia), prowadzący sprawdza obecność studentów na wykładach. Aby uzyskać wpis do suplementu możliwa jest nieobecność na jednym z wykładów w ramach modułu, o ile koordynator modułu nie zadecyduje inaczej. Po zakończonym semestrze koordynator modułu wskazuje studentów, którym można dokonać wpisu do suplementu.

Materiał: Projekt „Wyzwania XXI wieku”
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ