Wyniki wyborów Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz dalsze informacje

Wydziałowa Komisja Wyborcza przekazuje wyniki wczorajszych wyborów.

 Do Kolegium Elektorów UŁ w I turze wyborów zostali wybrani:

w grupie nauczycieli akademickich będących profesorami, profesorami uczelni, doktorami habilitowanymi:

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

Oznacza to, że w przypadku wyborów do Kolegium Elektorów UŁ konieczne jest przeprowadzenie II tury z uwagi na nieobsadzenie wszystkich mandatów przysługujących naszemu Wydziałowi.  II tura wyborów odbędzie się w terminie zgodnym z uchwałą nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej, tj.: 30 stycznia 2024 (wtorek) w godzinach:

  • 11.00-12.00 – w grupie profesorów, profesorów uczelni oraz osób posiadających stopień doktora habilitowanego
  • 12.00-13.00 – w grupie pozostałych pracowników naukowych

Wszytskie uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej