Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów UŁ (II tura)

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Kolegium Elektorów UŁ w II turze wyborów.

W grupie profesorów tytularnych, profesorów uczelni oraz osób posiadających stopień doktora habilitowanego:

W grupie pozostałych pracowników naukowych wybrany został dr Sebastian Latocha.

Komisja serdecznie gratuluje wszystkim wybranym w I i II turze oraz dziękuje wszystkim z Państwa za kandydowanie i liczne stawienie się na zebraniach wyborczych.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Informuje także, że w kolejnych komunikatach otrzymacie Państwo informacje o wyborach do Senatu oraz Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego w kolejnej kadencji.

Uchwały WKW dostępne są w zakładce WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA