Zwycięzcy dwóch edycji konkursu Science Hub UŁ

W maju opublikowane zostały wyniki drugiej edycji konkursu Science Hub UŁ. Powstałe zespoły, zakwalifikowane w obu edycjach konkursu, będą do 31 maja 2024 roku realizować swoje projekty, rozwiązując problem zgłoszony przez otoczenie. W konkursie mogły wziąć udział zespoły powstałe z osób pracujących i studiujących na Uniwersytecie Łódzkim oraz z osób reprezentujących otoczenie, czyli firmy, instytucje i stowarzyszenia z regionu łódzkiego i nie tylko.

Projekt Science Hub

Projekt Science Hub UŁ 

Science Hub UŁ to projekt, którego celem jest łączenie studentów i studentek naszej uczelni realizujących naukowe projekty o charakterze aplikacyjnym (w tym prace dyplomowe) z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak lokalne firmy, instytucje i organizacje pozarządowe przy wsparciu opiekunów naukowych. Projekt zaplanowany jest na lata 2022-2024 i finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonałość Naukowa. Kierownikiem projektu jest dr Małgorzata Dzimińska z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.  

Konkurs Science Hub UŁ                                 

Celem konkursu przeprowadzonego w pierwszej części 2023 roku było wyłonienie projektów opartych na trójstronnej współpracy pomiędzy studentem/studentką UŁ, nauczycielem akademickim UŁ, a podmiotem zewnętrznym.

Aby zgłosić projekt, należało stworzyć zespół składający się z przedstawicieli trzech wspomnianych grup. W tworzeniu zespołów i nawiązywaniu współpracy pomagali ambasadorowie Science Hub UŁ:

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA – dr Karolina Rudnicka 
WYDZIAŁ CHEMII – dr hab. Łukasz Półtorak, prof. UŁ 
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY – dr hab. Aneta Krzewińska, prof. UŁ 
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY – dr Aleksandra Makowska 
WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY – dr hab. Inga B. Kuźma, prof. UŁ 
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI – dr inż. Artur Hłobaż 
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU – dr Marcin Muszyński 
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI – dr Izabela Florczak 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA – dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

Zwycięskie projekty 

W konkursie Science Hub UŁ wyłoniono 38 projektów, które zostały zaakceptowane do zrealizowania. Projekty różnią się od siebie, ponieważ reprezentują szereg dyscyplin z prawie każdego wydziału naszej uczelni, jednak wspólnym mianownikiem jest możliwość ich praktycznego wdrożenia.  

Najwięcej, bo aż 12 projektów, zakwalifikowano z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Tak wyniki konkursu Science Hub w kontekście projektów z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska komentuje dr Karolina Rudnicka – ambasadorka Science Hub UŁ na tym wydziale, a także członkini komisji kwalifikującej projekty:

Liczba zgłoszeń z WBiOŚ to wynik wspólnego wysiłku opiekunów i partnerów zewnętrznych. W przypadku projektów eksperymentalnych, często o charakterze wdrożeniowym, przystąpienie do konkursu wymagało stosownych negocjacji w zakresie praw własności intelektualnej czy warunków umów o zachowaniu poufności. To dodatkowe wyzwanie jakiemu sprostali opiekunowie projektu. Nie bez wpływu było również zaangażowanie i chęć udziału w projekcie jakie wyrażali studenci wydziału. Ich motywacją była zwykle możliwość wykorzystania umiejętności zdobytych podczas studiów do rozwiązania rzeczywistego problemu przemysłowego oraz możliwość nawiązania kontaktu z przedsiębiorcami jako potencjalnymi, przyszłymi pracodawcami. Łącznie zgłoszono aż 12 wniosków z udziałem 13 opiekunów, 16 studentów i 11 partnerów zewnętrznych m.in.  ATMAT sp. z o.o., Oleofarm, ONESANO S.A., Kopalnią Soli Bochnia sp. z o.o., ENERGOMAT, Hydroidea sp. z o.o., PROT sp. z o.o., UNIRUBBER sp. z o.o., KYA NATURAL COMPANY sp. z o.o. czy Ośrodkiem Badawczo-Produkcyjnym ICHEM sp. z o.o. Poza stypendium dla opiekuna, jakie finansuje Science HUB, pracownicy wynegocjowali łącznie ponad 50 000 zł na koszt badań oraz stypendia i staże dla studentów. Koszty te pokryją partnerzy zewnętrzni w ramach dodatkowego finansowania. Science HUB pozwolił na sformalizowane dotychczasowych oraz nawiązanie nowych współprac, które w przyszłości mogą rozwijać się dalej i w perspektywie stanowić wkład do kryterium III. Mam ogromną nadzieję, że poza wspieraniem realizacji złożonych wniosków, inicjatywa Science HUB pozostanie z nami na stałe      

– mówi dr Karolina Rudnicka

Więcej informacji o zakwalifikowanych projektach można przeczytać na stronie projektu Science Hub UŁ

Trójstronna współpraca 

Projekty to wspólna praca studentów, opiekunów i reprezentantów biznesu. Prace zaliczeniowe, które zwykle nie znalazłyby praktycznego zastosowania, będą mogły zostać wdrożone w firmach współpracujących z Science Hub UŁ. Jedną z osób opiekujących się projektami jest dr Joanna Górniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. 

Projekt Science Hub to niezwykle cenna inicjatywa zarówno dla biznesu, jak i nauki. Studenci realizują praktyczny problem we współpracy z przedstawicielem biznesu przy wsparciu ze strony wykładowcy UŁ. Tym samym są oni zaangażowani w rozwiązanie realnego problemu w przedsiębiorstwie. W przypadku projektu, którego jestem opiekunem – w początkowym etapie jego opracowywania planowane są m.in.: burza mózgów oraz wizyta studyjna w przedsiębiorstwie. Następnie studenci będą realizować szczegółowe tematy, za które są odpowiedzialni. Dokonując przeglądu literatury, jak i informacji uzyskanych od przedsiębiorstwa, także budując narzędzia do badań. Efektem ich prac będzie raport. Ponadto studenci mają możliwość wykorzystania przeprowadzonych badań i ich wyników w pracy dyplomowej. Współpraca nauki i biznesu jest ważnym aspektem rozwoju dla obu stron, z kolei projekt Science Hub to umożliwia. Wierzę, że efekty będą pozytywne, a inicjatywa będzie kontynuowana w przyszłości 

– mówi dr Joanna Górniak

Współpraca z firmami  

Projekty realizowane w ramach Science Hub UŁ prowadzone są we współpracy z szeregiem firm i instytucji reprezentujących przeróżne branże i dziedziny:  

 • UNIRUBBER Sp. z o.o 
 • Hydroidea sp. z o.o. sp.k. 
 • ENERGOMAT 
 • Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. 
 • Centrum Weterynaryjne Jacka Szulca 
 • PROT Sp. z o.o. 
 • ONESANO S.A. 
 • ICHEM sp. z o.o 
 • KYA NATURAL COMPANY Sp. z o.o. 
 • ATMAT sp. z o.o. 
 • Delia Cosmetics Sp. z o.o. 
 • Miramar sp. z o.o. 
 • Dradura Polska sp. z o.o. 
 • Arvato Polska Sp. z o.o. 
 • Fundacja Skarby Pokoleń 
 • Teatr Pinokio 
 • Philips Polska Sp. z o.o. 
 • Fundacja Neuroróżnorodni 
 • Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura 
 • Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego 
 • Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ 
 • Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic 
 • Towarzystwo Historyczno-Kulturalne 
 • Zakład Biostatyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 • NOWA Krzysztof Nowak, Sławomir Dulęba s.c. 
 • Biblioteka Miejska w Łodzi 
 • IV LO im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi 
 • Łódzka Organizacja Turystyczna 
 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS 
 • Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi 
 • Miejska Strefa Kultury w Łodzi 
 • Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi 
 • Many Mornings Adrian Morawiak, Maciej Butkowski sp. K. 
 • C Cube Prosta Spółka Akcyjna 
 • HM Logistic Sp. z o.o. 
 • OLEOFARM 
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. 

Materiał: Science Hub UŁ
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.