Biblioteka UŁ. Szkolenia z kompetencji informacyjnych dla studentów

Zajęcia prowadzone przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego mają na celu przybliżenie wiedzy związanej z nowoczesnymi narzędziami informacji naukowej oraz ułatwienie codziennej pracy naukowej.

Treści szkoleniowe są przygotowywane w ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi, którzy podają tematykę prac lub określają zainteresowania badawcze, co umożliwia dostosowanie zajęć do potrzeb danej grupy. Szkolenia prowadzone są w formie prezentacji połączonej z praktycznymi ćwiczeniami.     

Zajęcia są bezpłatne i mogą odbywać się na terenie Biblioteki, bądź na Wydziałach. Prowadzimy zajęcia w języku polskim i angielskim. 

  • Źródła elektroniczne – bazy danych, serwisy książek i czasopism elektronicznych - szkolenie przygotowywane z myślą o studentach piszących prace dyplomowe, dopasowywane do ich potrzeb zgodnie z tematyką prac. W trakcie zajęć studenci poznają ścieżkę dostępu do baz, zasady tworzenia zapytań wyszukiwawczych.  W zależności od kierunku studiów i tematyki prac, studenci zaznajamiają się z zestawem baz danych, subskrybowanych przez UŁ lub dostępnych w otwartych zasobach internetowych.  

  • Menagery bibliografii – EndNote lub Mendeley jako narzędzia do tworzenia i zarządzania bibliografią oraz do eksportowania rekordów bibliograficznych do edytorów tekstów - zajęcia skierowane do studentów piszących prace dyplomowe oraz pracowników naukowych. Uczą umiejętności posługiwania się programami służącymi do zarządzania bibliografią, zarówno w zakresie technik zbierania materiałów, jak i umieszczania przypisów i literatury w tekście naukowym.  

  • BUŁ w pigułce – wycieczka po Bibliotece UŁ zapoznająca studentów z zasadami korzystania ze zbiorów i usług BUŁ.  

  • Pogotowie seminaryjne - zajęcia mają formę konsultacji skierowanych do studentów wszystkich trzech stopni studiów. W zakresie konsultacji znajduje się pomoc w opracowaniu następujących zagadnień: redagowanie tekstów, formatowanie tekstów, opracowanie przypisów, przygotowanie bibliografii, opracowanie spisów treści oraz pomoc w opracowaniu prezentacji.

 

Zgłoszenia na powyższe zajęcia prosimy kierować na adres: szkolenia@lib.uni.lodz.pl  

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń: https://www.lib.uni.lodz.pl/nauka-i-dydaktyka/szkolenia