Wykład prof. Eduardo Charpenel w ramach spotkania Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Miejsce wydarzenia: Williama H. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź
Czas: 19 października 2023 (czwartek) 12:00 - 14:30

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Eduardo Charpenel pt. "History, Modernity and Revisionism in Hegel's Outlines of the Philosophy of Right".

Grafika promująca spotkanie z Eduardo Charpenel

19 października 2023 r., o godz. 12.00, w Auli im. Iji Lazari-Pawłowskiej (ul. Lindleya 3/5, III p.) prof. Eduardo Charpenel (Universidad Panamericana, Meksyk) wygłosi wykład pt. "History, Modernity and Revisionism in Hegel's Outlines of the Philosophy of Right" w ramach spotkania Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Więcej inforamcji o wydarzeniu.

O prelegencie

Eduardo Charpenel jest profesorem od 2015 roku na Wydziale Filozoficznym na Uniwersytecie Panamerykański w Meksyku. Jego wykształcenie akademickie obejmuje filozofię i filologię na Uniwersytecie Panamerykański oraz na Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym Meksyku (UNAM). W Niemczech uzyskał tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie w Bonn, gdzie obronił rozprawę na temat pojęcia charakteru w etyce Arystotelesa. Rezultatem tych badań jest jego książka "Ethos und Praxis. Der Charakterbegriff bei Aristoteles" (Karl Alber 2017). Eduardo Charpenel był profesorem wizytującym i stypendystą wizytującym na Uniwersytecie w Bonn. Jego historyczne osie badawcze spoczywają głównie na filozofii starożytnej i niemieckim idealizmie oraz recepcji tych tradycji u współczesnych autorów. W ujęciu systematycznym jego badania koncentrują się wokół zagadnień etyki, filozofii politycznej, filozofii prawa, estetyki, filozofii kultury i filozofii religii - tematów, na które publikował w różnych międzynarodowych czasopismach i książkach zbiorowych.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Williama H. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 19 października 2023 (czwartek) 12:00 - 14:30

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB