Wyjazd nad Lednicę i do Gniezna

W dniu 14 stycznia 2024 r. słuchacze IX edycji studiów podyplomowych „Rzeczoznawstwo uzbrojenia” oraz studenci z Bronioznawczego Koła Naukowego Studentów Archeologii UŁ „Szare Banderia” zwiedzili Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Dalszy opis pod galerią zdjęć.

W dniu 14 stycznia 2024 r. słuchacze IX edycji studiów podyplomowych „Rzeczoznawstwo uzbrojenia” oraz studenci reprezentujący Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ „Szare Banderia” zwiedzili Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, gdzie zapoznali się z jedną z największych w Europie kolekcji wczesnośredniowiecznych militariów, pochodzących z jednego stanowiska archeologicznego. Zabytki eksponowane są w nowym budynku Muzeum, gdzie w przemyślany sposób eksponowane są w „Sześć-ścianie przeszłości”. Tradycyjnie już mogliśmy także namacalnie zapoznać się z tysiącletnimi zabytkami uzbrojenia, skrywanymi na co dzień w przepastnym muzealnym magazynie. Dziękujemy p.o. dyrektora Muzeum, mgr. Markowi Krężałkowi za udostępnienie zbiorów. Szczególne podziękowania kierujemy także do dr. Pawła Sankiewicza za oprowadzenie po wystawie.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gdzie od kilku tygodni prezentowana jest wystawa „Początki Litwy”. Ekspozycja przybliża historię Litwy począwszy od wielkiej różnorodności zasiedlających ją plemion, przez okres wczesnośredniowiecznych wojen i krucjat aż po narodziny państwa. Ostatnią ważną datą jest rok 1385 – wtedy to w Krewie wielki książę litewski Jagiełło wydał akt, który zapoczątkował unię polsko-litewską. Na wystawie przedstawiono praktyki funeralne, wojskowość oraz kulturę materialną zwykłych mieszkańców oraz elit. Przez całą ekspozycję, złożoną z pół tysiąca artefaktów, zwiedzających prowadzą mapy. Odnoszą się one do wydarzeń znanych odbiorcom z historii Polski, które miały miejsce w zbliżonych czasach. Dziękujemy dyrektorowi Muzeum, dr. Michałowi Bogackiemu za udostępnienie zbiorów oraz naszej absolwentce, mgr. Marcie Siłakowskiej za oprowadzenie po wystawie.

fot. W. Bednarska