Wybory reprezentantów studenckich do Rad Wydziałów UŁ

Do soboty 16 grudnia br. do godz. 8.00 studenci i studentki mogą kandydować do Rad Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Głosowanie odbędzie się 21 grudnia br. w godzinach 8.00-18.00.

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UŁ przyjęła terminarz wyborów uzupełniających w grupie studentów do Rad Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. 

Radę Wydziału tworzą wszyscy samodzielni pracownicy naukowi, przedstawicieli pozostałych pracowników, doktoranci i studenci danego Wydziału. Do soboty 16 grudnia br. do godz. 8.00 studenci i studentki mogą kandydować do Rady Wydziału.

Kandydatury należy zgłaszać samodzielnie, korzystając z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu studenta w USOSweb. Zgłoszenie należy wysłać na adres ukwss@uni.lodz.pl wraz z następującymi informacjami: 

  • imię i nazwisko 
  • numer albumu
  • nazwa wydziału i wskazanie organu, do którego student/studentka kandyduje (Rada Wydziału).

Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na:

  • podanie do publicznej wiadomości faktu zgłoszenia
  • sprawdzenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego praw wyborczych osoby kandydującej.

Wybory do Rad Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – modułu wyborów systemu USOSweb (znajdującego się w zakładce „DLA WSZYSTKICH” po zalogowaniu się do USOSweb). 

Głosowania dla wszystkich Wydziałów UŁ odbędą się w dniu 21 grudnia 2023 roku w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Zgłoszone kandydatury oraz wyniki wyborów publikowane będą na stronie dotyczącej wyborów w grupie studentów.  

Pełna treść komunikatu wraz z informacjami o osobach uprawnionych do kandydowania i głosowania znajduje się w załączonym dokumencie.