Wybory dziekana na WFH UŁ - kadencja 2024-2028

25 kwietnia Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ wybierze dziekana na kadencję 2024-2028 (tj. formalnie wskaże kandydata na dziekana do zatwierdzenia Rektorowi UŁ). Termin zgłaszania kandydatur mija 18 kwietnia br.

Jak dotąd swoje kandydatury ogłosili publicznie p. dr hab. Marek Gensler prof. UŁ oraz p. prof. dr hab. Jarosław Kita.

Na stronie internetowej Wydziału została utworzona zakładka ‘Wybory dziekana – wybory 2024’. Zawiera pełny opis procedury wyborczej w świetle Statutu UŁ, wypis odpowiednich przepisów statutowych oraz uzupełniane na bieżąco materiały kandydatów. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

W zakładce ‘aktualności’ oraz mediach społecznościowych Wydziału (Facebook) umieszczane będą dalsze treści i informacje nadsyłane przez osoby kandydujące.