Wybory do RDN. Przedłużona weryfikacja danych osób głosujących

Termin weryfikacji i aktualizacji danych osób uprawnionych do głosowania na kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej, których kompletność w ramach elektronicznego systemu wyborczego warunkuje możliwość udziału w wyborach do RDN, uległ przedłużeniu.

Tym samym w terminie od dnia 11 września 2023 r. do dnia 21 września 2023 r. osoby, o których mowa w art. 233 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które dotychczas tego nie uczyniły, mogą zaktualizować swoje odpowiednie dane osobowe, w szczególności adres e-mail. 

Osoby, których dane nie zostały umieszczone w elektronicznym systemie wyborczym, np. osoby niebędące pracownikami uczelni lub instytutów naukowych oraz badawczych, a które są uprawnione do głosowania, mogą we wskazanym terminie dopisać się do listy osób uprawnionych do głosowania także za pośrednictwem elektronicznego systemu wyborczego. 

Lista osób uprawnionych do głosowania zawiera: 

  • listę osób uprawnionych do głosowania, dla których dostępna jest akcja „Wyślij ponownie kartę wyborczą” (dotyczy osób, które do dnia 31 lipca 2023 r. pomyślnie zweryfikowały i zaktualizowały swoje dane) 
  • listę osób, których dane znajdują się w systemie wyborczym, dla których dostępna jest akcja „Zweryfikuj dane” (dotyczy osób, które do dnia 31 lipca 2023 r. nie zweryfikowały i nie zaktualizowały swoich danych) 

Dodatkowa możliwość weryfikacji swoich danych oraz zgłoszenia wniosku o aktualizację danych lub dopisanie do listy wyborców będzie możliwa od dnia 11 września 2023 r. do 21 września 2023 r. Weryfikacja i aktualizacja odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych. 

Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom, dla których w systemie będą widniały w szczególności takie dane jak: 

  • reprezentowana dziedzina i dyscyplina oraz 
  • aktualny adres e-mail 

Należy pamiętać o konieczności zweryfikowania adresu e-mail (czy znajduje się w systemie wyborczym), a w przypadku jego braku należy dokonać aktualizacji danych w tym zakresie. Pomyślna weryfikacja i aktualizacja danych osób uprawnionych do głosowania, które zatrudnione są na uczelniach oraz instytutach naukowych i badawczych, warunkowana jest akceptacją tej aktualizacji ze strony tych podmiotów. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ