Wybory do Rady Doskonałości Naukowej. Zweryfikuj swój e-mail!

1 września br. o godz. 6.00 rozpocznie się głosowanie na kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej. Potrwa do 23.59 dnia 30 września. Do głosowania uprawnione są osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora i reprezentujące tę samą dyscyplinę, którą reprezentuje kandydat.

Przed głosowaniem każdy wyborca może samodzielnie sprawdzić w systemie wyborczym, czy jest na liście osób uprawnionych do głosowania i czy dane, pobrane z POL-on, są poprawne. Bardzo ważna jest weryfikacja adresu e-mail, bo na wskazany w systemie adres mailowy będzie przesyłana karta wyborcza. Zgłoszenie wyborcy dotyczące aktualizacji swoich danych lub ich weryfikacji będzie zatwierdzane przez Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Łódzkiego.  

Weryfikacja swoich danych oraz zgłoszenie wniosku o ich aktualizację możliwe będzie do 31 lipca br. Szczegółowa instrukcja dla osób uprawnionych dostępne są w systemie wyborczym RDN.   

W przypadku problemów technicznych można się kontaktować z Centrum Nauki UŁ.  

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ