Wybory do Rad Wydziałów i Senatu UŁ – głosowanie osób studiujących

Do 14 kwietnia br. do godziny 8:00 studenci i studentki mogą kandydować do Rad Wydziałów oraz do Senatu UŁ na kadencję 2024-2028. Oba głosowania wśród osób studiujących na wszystkich wydziałach naszej uczelni odbędą się 19 kwietnia br. w godz. 8:00-18:00. 

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UŁ przyjęła terminarz przeprowadzenia wyborów do organów UŁ – Rad Wydziałów i Senatu na kadencję 2024-2028. Oba głosowania przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – modułu wyborów systemu USOSweb.

Zgłoszenia kandydatur

Studentki i studenci, którzy chcieliby kandydować, zobowiązani są w terminie do 14 kwietnia br. do godz. 8:00 zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę, korzystając z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu studenta w USOSweb.  Zgłoszenie należy wysłać na adres ukwss@uni.lodz.pl wraz z następującymi informacjami: 

  • imię i nazwisko 
  • numer albumu
  • nazwa wydziału i wskazanie organu, do którego student / studentka kandyduje (Rada Wydziału UŁ / Senat UŁ).

Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na:

  • podanie do publicznej wiadomości faktu zgłoszenia
  • sprawdzenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego praw wyborczych osoby kandydującej.
     

Głosowanie osób studiujących 

Głosowania dla wszystkich Wydziałów UŁ odbędą się w dniu 19 kwietnia 2024 roku w godzinach od 8:00 do 18:00. Wybory do Rad Wydziałów oraz do Senatu Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem modułu wyborów systemu USOSweb (znajdującego się w zakładce „DLA WSZYSTKICH” po zalogowaniu się do USOSweb). 

Zgłoszone kandydatury oraz wyniki wyborów publikowane będą na stronie dotyczącej wyborów w grupie studentów.  

Pełna treść komunikatu wraz z informacjami o osobach uprawnionych do kandydowania i głosowania: Komunikat nr 1 UKWSS UŁ z dnia 28.03.2024 roku. 

 

Materiał: Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów UŁ
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ