Wybory do komitetów naukowych PAN

Rozpoczyna się proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyborach mogą rejestrować się za pomocą systemu elektronicznego do 6 października.

Do głosowania uprawnionych jest ponad 35 tys. samodzielnych pracowników naukowych. Wybory do 78 komitetów naukowych PAN zostaną przeprowadzone przy pomocy Elektronicznego Systemu Wyborczego Polskiej Akademii Nauk (ESWPAN). Regulamin oraz harmonogram wyborów znajdują się na stronie głównej PAN w zakładce Komitety Naukowe/Wybory.

Do uczestnictwa w wyborach zachęcani są nie tylko aktywni zawodowo samodzielni pracownicy naukowi, ale również członkowie środowiska emerytowanych pracowników naukowych, którzy pragną aktywnie włączyć się w społeczny ruch nauki

– mówi prof. Aleksander Welfe (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, PAN).

Rejestracja uczestników wyborów w systemie ESWPAN trwa do 6 października.

Materiał: prof. Aleksander Welfe, PAN
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ