Wybory do Kolegium Elektorów UŁ w grupie studentów na kadencję 2024-2028

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UŁ przyjęła terminarz wyborów w grupie studentów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2024-2028.

Wybory przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – modułu wyborów systemu USOSweb, znajdującego się w zakładce „DLA WSZYSTKICH” po zalogowaniu się do USOSweb.

Kandydaci posiadający bierne prawo wyborcze mogą zgłaszać swoje kandydatury tylko
samodzielnie, drogą elektroniczną – poprzez wysłanie zgłoszenia kandydatury za pomocą poczty elektronicznej na adres ukwss@uni.lodz.pl

Zgłoszenie kandydatury musi być przesłane z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu studenta w USOSweb. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • numer albumu
  • Wydział UŁ
  • wskazanie organu, do którego osoba studiująca zgłasza swoją kandydaturę.

Termin zgłoszeń mija 19 stycznia br. o godzinie 8:00.

Przesłanie zgłoszenia kandydatury oznacza zgodę na podanie do publicznej wiadomości faktu zgłoszenia oraz sprawdzenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego praw wyborczych osoby studiującej.

Głosowania dla wszystkich Wydziałów UŁ odbędą się w dniu 24 stycznia 2024 roku w godzinach od 8:00 do 18:00.

 
Pełna treść komunikatu wraz z informacjami o osobach uprawnionych do kandydowania i głosowania znajduje się w załączonym dokumencie