Współpraca UŁ z otoczeniem – kolejne śniadanie prasowe

Za nami kolejne śniadanie prasowe Uniwersytetu Łódzkiego. Mówiliśmy o współpracy uczelni z otoczeniem, w tym wspólnych inicjatywach realizowanych z Miastem Łódź. Zaprezentowaliśmy próbny wydruk pierwszego tomu monografii „Łódź poprzez wieki. Historia miasta” na 600-lecie Łodzi, realizowanej we współpracy ze stuosobowym gronem specjalistów z różnych dyscyplin (historia, historia sztuki, archeologia, etnologia, literaturoznawstwo czy językoznawstwo), pod okiem naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. W części eksperckiej znaleźli się już tradycyjnie naukowcy uczelni, którzy komentowali aktualnie istotne tematy.

O wspólnych projektach i o monografii o Łodzi opowiedzieli: Mateusz Sipa (z Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi) oraz prof. Jarosław Kita z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. O tegorocznej edycji FOTOFESTIWALU mówili prof. Tomasz Ferenc z Katedry Socjologii Sztuki UŁ i dr Bartosz Kałużny z Centrum Komunikacji i PR. Natomiast Natalia Bocian-Trędowicz i dr Agata Matuszewska-Kubicz z Centrum Współpracy z Otoczeniem przybliżyły temat inicjatywy studencko-doktoranckiej Ideathon UniLodz. Finał wydarzenia odbędzie się już 30 czerwca.

uczestnicy podczas briefingu z mediami na śniadaniu prasowymprof. Tomasz Ferenc mówi o FOTOFESTIWALU

Monografia „Łódź poprzez wieki. Historia miasta” na 600-lecie Łodzi – pierwszy tom już w lipcu

Współpracujemy z Uniwersytetem Łódzkim przy wielu projektach, z myślą przyciągnięcia do Łodzi coraz więcej inwestorów i przedstawicieli biznesu, pozycjonowania się jako miejsca, gdzie oferowany jest zasób naukowców odpowiadających potrzebom nowoczesnej gospodarki. Najlepszym przykładem jest ostatnio uruchomiony wspólnie nowy kierunek studiów podyplomowych FinTech, czyli edukacja w obszarze finansów w nowoczesnym wydaniu. Oprócz tego realizujemy program Młodzi w Łodzi – przyciągamy do Łodzi najzdolniejszych maturzystów i dbamy o to, by budować pomost między biznesem a uczelniami. Kolejną wspólną inicjatywą jest program stypendiów dla najzdolniejszych studentów – w zeszłym roku kwota sięgnęła około miliona złotych oraz Zasmakuj studiowania w Łodzi, czy Pomysł na startup! Nasza współpraca to także wspólne działania kulturalne, w tym monografia na 600-lecie Łodzi

– opowiadał Mateusz Sipa, z Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi.

Pięciotomowa monografia będzie najważniejszym wydawnictwem towarzyszącym 600-letniej rocznicy nadania Łodzi praw miejskich przypadającej w tym roku. Całą serią pięciu tomów zajmuje się przewodniczący komitetu redakcyjnego prof. Jarosław Kita z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego:

Trzymam w dłoniach próbny wydruk pierwszego tomu monografii o Łodzi. To fragment pomnika, który każdy może mieć na półce. Pięknie wydana, z mądrą treścią o historii naszego miasta, napisaną przystępnym językiem – dla każdego. Pierwszy tom jest gotowy i 21 lipca pokażemy go w pełnej krasie w Muzeum Miasta Łodzi. Tom drugi wydamy na 11 listopada, trzeci zaplanowany jest na marzec 2024 roku i czwarty ukaże się na zamknięcie roku jubileuszowego, czyli 29 lipca 2024 r. Piąty tom będzie suplementem, historią mówioną. 

prof. Jarosław Kita podczas briefingu prezentuje próbny wydruk pierwszego tomu monografiiprof. Jarosław Kita prezentuje próbny wydruk pierwszego tomu monografii o Łodzi

21 lipca zapraszamy do Muzeum Miasta Łodzi na premierę pierwszego tomu. Rozmowę z autorami poprowadzi Ryszard Bonisławski. Na tę okazję sprowadzony zostanie oryginalny dokument lokacyjny (renowacyjny) Łodzi z 1433 r. z Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.

Monografia „Łódź poprzez wieki. Historia miasta”:

  • Łódź poprzez wieki. Historia miasta. Dzieje Łodzi do 1820 roku (red. Tadeusz Grabarczyk)
  • Łódź poprzez wieki. Historia miasta. 1821-1914 (red. Jarosław Kita)
  • Łódź poprzez wieki. Historia miasta. 1914-1945 (red. Przemysław Waingertner)
  • Łódź poprzez wieki. Historia miasta. Dzieje Łodzi po 1945 roku (red. Krzysztof Lesiakowski)
  • Łódź poprzez wieki. Historia miasta. Suplement. (red. Mariusz Goss)

W projekt zaangażowane są główne instytucje miejskie – Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi oraz Biblioteka Miejska w Łodzi, która jest koedytorem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w tym przedsięwzięciu.  

Łódź poprzez wieki. Rozmowy jak przy kawie – wyjątkowy podcast o historii Łodzi i wystawa mobilna

Do tej pory ukazały się cztery z siedmiu planowanych w tym sezonie odcinków, poświęcone są: lokacji miasta i Łodzi średniowiecznej, architekturze Łodzi przedprzemysłowej, Łodzi archeologicznej.
Będzie jeszcze mowa m.in. o łódzkiej gwarze i nazewnictwie miejskim, Łodzi rolniczej oraz Łodzi średniowiecznej na tle historii powszechnej ówczesnego świata.

Zaginiony przywilej
Fenomenalna Łódź
Co Łódź kryje pod ziemią?
Po drodze z Wolborza do Łęczycy

Z kolei 15 lipca odbędzie się w Manufakturze wernisaż wystawy prezentującej wybrane treści monografii, którą przygotowuje Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego razem z Archiwum Państwowym w Łodzi. Mobilna wystawa będzie towarzyszyć premierom kolejnych tomów w różnych miejscach na mapie Łodzi (Biblioteka UŁ, MEDIATEKA MeMo, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi).

makiety prezentujące historię Łodzi

Współpraca Uniwersytetu Łódzkiego i FOTOFESTIWALU

Współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z FOTOFESTIWALEM trwa już ponad 20 lat. Festiwal narodził się na Uniwersytecie Łódzkim, z inicjatywy studentów i wykładowców Instytutu Socjologii ii od tamtej pory uczelnia jest stale zaangażowana merytorycznie i organizacyjnie w działalność festiwalu. W tym roku duża część naszych aktywności przyjęła formę warsztatową. Silnie także zaznacza się nasza niedawno sformalizowana współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi 

– wprowadził do tematu dr Bartosz Kałużny z Centrum Komunikacji i PR UŁ.

dr Bartosz Kałużny podczas briefingu z mediami na śniadaniu prasowym

Prof. Tomasz Ferenc z Katedry Socjologii Sztuki UŁ dodał:

Dzisiaj krąg ludzi tworzących festiwal to kolejne pokolenia osób, z różnych środowisk, z różnymi zainteresowaniami i to bardzo cieszy. Pewnie dlatego to tak pięknie się rozwija. Wydaje mi się, że rzecz, która się nie zmienia, to właśnie bliskość relacji Uniwersytetu Łódzkiego i osób tworzących FOTOFESTIWAL. Na mapie europejskich festiwali jest jednym ze znaczniejszych wydarzeń, co potwierdza lista gości – przyjeżdżają osoby z całego świata.

Zachęcamy do zapoznania się z listą wspólnych przedsięwzięć.

Uwolnij umysł i miej wpływ! Startuje Ideathon Uniwersytetu Łódzkiego

Jak tworzyć kulturę budującą poczucie sprawczości wśród pracowników oraz umożliwiającą pracownikom świadome współtworzenie organizacji? Jak wspierać ludzi w zmianie stylu życia, 
aby ograniczyć konsumpcję, a tym samym np. wytwarzanie odpadów, zmniejszenie śladu węglowego? Nad tymi i innymi wyzwaniami pracować będą uczestnicy pierwszej edycji Ideathonu UniLodz.

Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się niemal stu uczestników – studenci i doktoranci łódzkich uczelni. Teraz uczestnicy zostaną zaproszeni na warsztaty Design Thinking (metoda pomocna do tworzenia innowacyjnych rozwiązań), zaprosimy ich również na spotkanie integracyjne, podczas którego poznają skład zespołów i wyzwania, z którymi będą musieli się zmierzyć. Natomiast punktem kulminacyjnym Ideathonu będzie finał 30 czerwca, podczas którego zespoły studencko-doktoranckie będą pracować nad rozwiązaniami i odpowiedziami na wyzwania społeczne i środowiskowe związane z rynkiem pracy, zgłaszane przez partnerów zewnętrznych. Pula nagród dla zwycięskich zespołów wynosi 25 000 złotych 

o inicjatywie opowiedziała dr Agata Matuszewska-Kubicz z Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ.

dr Agata Matuszewska Kubicz podczas briefingu z mediami na śniadaniu prasowym

Ideathon UniLodz to inicjatywa, której założeniem jest wypracowywanie przez zespoły studenckie 
i doktoranckie rozwiązań odpowiadających na kluczowe wyzwania społeczne i środowiskowe zgłaszane przez partnerów zewnętrznych. Tym samym inicjatywa ta stanowi przykład współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wpisując się w trzecią misję uczelni i działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia.

Eksperci i goście UŁ komentują 

Na każde spotkanie zapraszamy ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w rozmowach z dziennikarzami udzielają wypowiedzi i komentarzy. Spotkanie stwarza możliwość nawiązania kontaktów naukowcom i dziennikarzom i pozwala budować długotrwałe relacje. 

O dynamicznej sytuacji militarnej w Ukrainie i scenariuszach ewentualnych wydarzeń opowiadał specjalista prawa międzynarodowego w konfliktach zbrojnych – dr Mateusz Piątkowski z Wydziału Prawa i Administracji. Na spotkaniu była także studentka Anna Ivanusa wraz ze swoją opiekunką dr Barbarą Jundo-Kaliszewską

Poruszyliśmy także tematy związane ze zbliżającymi się wakacjami:

Spotkania z dziennikarzami – interesujące tematy

Idea śniadań prasowych zakłada regularne spotkania z dziennikarzami i przedstawianie im interesujących tematów z życia uczelni, w miejscu sprzyjającym rozmowom ze smacznym jedzeniem przy kawie. To także okazja do wymiany zdań i dzielenia się pomysłami, które często wynikają spontanicznie. 

Fotorelacja ze śniadania prasowego

Tak było na poprzednich śniadaniach prasowych UŁ

Materiał: Iwona Ptaszek-Zielińska, fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Komunikacji i PR

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.