Wspólne działania UŁ, ASP i Filmówki w ramach Fotofestiwalu

Współpraca Uniwersytetu Łódzkiego i Fotofestiwalu trwa w zasadzie od 2001 roku, gdyż to właśnie wtedy z inicjatywy wykładowców i studentów z Instytutu Socjologii UŁ powstało to obecnie największe wydarzenie związane z kulturą wizualną w Europie. Przy obecnej edycji przecięły się drogi twórców z Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i łódzkiej Szkoły Filmowej.

Podczas zorganizowanego przez Fotofestiwal brunchu prasowego artyści zaangażowani w tegoroczną edycję wydarzenia mieli okazję i opowiedzieć mediom o swoich projektach. Poniżej przedstawiamy trzy inicjatywy, z którymi związany jest Uniwersytet Łódzki.

Dwa pierwsze wydarzenia, czyli Działania fotozoficzne oraz wernisaż wystawy Dywers, odbywają się we wtorek (11 czerwca) w przestrzeni kompleksu pałacowo-parkowego Alfreda Biedermanna (Pałac Biedermanna i uniwersytecka galeria Wozownia 1/5), gdzie odwiedzający będą mieli do integracji w strefie chill przy muzyce granej na żywo.

DZIAŁANIA FOTOZOFICZNE W ARCHIWUM ANDRZEJA RÓŻYCKIEGO

We wtorek (11 czerwca) o godzinie 19.00 w Pałacu Biedermanna otwarte zostaną dwie wystawy: instalacja audiowizualna Bartka Talagi pt. Czas Wywołania oraz interwencja twórcza Igora Omuleckiego w archiwum Andrzeja Różyckiego. Wystawy te inicjują publiczną działalność Archiwum Fotozoficznego Andrzeja Różyckiego, a ich zadaniem jest podjęcie refleksji nad twórczym i artystycznym przepracowywaniem archiwów artystów, wprowadzanie fermentu do hermetycznych magazynów sztuki i śmiałe animowanie archiwalnej materii, a także ujawnienie indywidualnych dialogów twórczych, które na różny sposób podejmują Talaga i Omulecki.

Oba projekty mają charakter eksperymentalny, włączający społeczność studencką w proces twórczy, kuratorski i organizacyjny. Koordynacją i współpracą kuratorską przy wystawie Bartka Talagi zajmuje się Sebastian Stasiek vel Staszczyk w ramach swojego projektu licencjackiego. Działania Archiwum Fotozoficznego ponadto opierają się na współpracy ze studentami, w ramach praktyk studenckich i przedmiotów dydaktycznych związanych z kuratorstwem. Całość działań koordynowana jest przez Karola Jóźwiaka, naukowca rozwijającego tropy myśli fotozoficznej Andrzeja Różyckiego.

na zdjęciu Bartłomiej Talaga i Karol Jóźwiak, dwóch brunetów stojących przy ekranie

Bartłomiej Talaga i Karol Jóźwiak podczas brunchu Fotofestiwalu (fot. Maciej Andrzejewski)

Pałac Biedermanna, wybrany jako przestrzeń ekspozycji, staje się nie tylko miejscem prezentacji sztuki, lecz integralną częścią samej kreacji artystycznej, otwartej na interakcję z widzem. Moje zadanie jako producent i kurator to nie tylko organizacja wydarzenia, ale przede wszystkim kształtowanie przestrzeni, w której sztuka i doświadczenie stają się nierozerwalnie związane. Organizacja wystawy w Pałacu Biedermanna ma na celu przekroczenie konwencji tradycyjnych ekspozycji sztuki. Chodzi nie tylko o zaprezentowanie prac artystycznych, ale także o stworzenie atmosfery, która wprowadzi widza w unikalne doświadczenie zmysłowe i emocjonalne.

wyjaśnia współkurator wystawy Sebastian Stasiek vel Staszczyk.

  • Więcej szczegółów nt. instalacji audiowizualnej Bartka Talagi można znaleźć na podstronie dotyczącej przedsięwzięcia (przejdź do strony).
  • Więcej szczegółow nt. Interwencji twórcza Igora Omuleckiego w archiwum Andrzeja Różyckiego można znaleźć na podstronie dotyczącej przedsięwzięcia (przejdź do strony).

Dni i godziny otwarcia: weekend festiwalowy i weekendy 12.0020.00, dni tygodnia od poniedziałku do piątku godz. 16.0019.00.

DYWERS – WYSTAWA NT. RÓŻNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ

Do Programu Miasto trafiła wystawa fotograficzna DYWERS, której celem jest zwiększanie świadomości na temat różnorodności społecznej. Portrety wykonuje fotograf z UŁ Bartosz Kałużny (CKiPR UŁ), a kuratorem wystawy jest Marek Domański (ASP w Łodzi). Wernisaż również zaplanowany jest na 11 czerwca (wtorek) na godzinę 20.00 w uniwersyteckiej galerii Wozownia 1/5 (ul. Franciszkańska 1/5).

na zdjęciu Bartosz Kałużny, brunet stojący obok ekranu

Bartosz Kałużny podczas brunchu Fotofestiwalu (fot. Maciej Andrzejewski)

Kurator o wystawie pisze w ten sposób:

Autor postanowił zwrócić naszą uwagę na zagadnienia związane z  neuroatypowością, tożsamością płciową, seksualnością czy etnicznością. W tym celu zrezygnował z przywileju, jaki ma każdy artysta, kształtujący swoje dzieło bez ograniczeń. Fotografowane osoby same zgłosiły się do projektu, uzyskując wpływ na miejsce i sposób fotografowania oraz na użyte środki wyrazu (…) Współuczestnictwo w procesie tworzenia zapewniło osobom przed obiektywem komfort i sprawczość, a także wzbogaciło cały projekt, urozmaicając go na wielu płaszczyznach.  Z utrzymanych w konwencji fotografii inscenizowanej kadrów emanuje różnorodność, dzięki czemu oddają one fascynującą złożoność świata.

Do wydarzenia można dołączyć na Facebooku, gdzie znajduje się pełen tekst kuratorski i szczegóły związane z przedsięwzięciem, w tym dni i godziny otwarcia (przejdź do wydarzenia na Facebooku). WIęcej informacji można znaleźć w aktualności nt. wernisażu wystawy (przejdź do aktualności). Pełen tekst kuratorski dostępny jest na stronie projektu (przejdź do strony projektu).

CYKL PRAC „ALLEL”

W środę (12 czerwca) o godz. 18.00 w progach drugiej z uniwersyteckich galerii (ul. M. Skłodowskiej Curie 11) odbędzie się wernisaż wystawy „Allel” Dagmary Bugaj (ASP w Łodzi), której kuratoruje Marek Domański. Artystka poza tradycyjnymi fotografiami, zaprezentuje ich odpowiedniki bądź interpretacje w formie trójwymiarowych obiektów, rzeźb i instalacji.

Na zdjęciu Dagmara Bugaj, szatynka stojąca przy ekranie

Dagmara Bugaj podczas brunchu Fotofestiwalu (fot. Maciej Andrzejewski)

W cyklu prac Allel  zamierzam zrekonstytuować naturę zanurzając widzów w nowych sferach percepcyjnych, w których zacierają się granice między tym, co fizyczne, a tym, co wirtualne. Stosując różnorakie zabiegi formalne, będę mieszać i kontrastować środki artystycznego wyrazu – fotograficznego, rzeźbiarskiego

mówi artystka.

Środowisko nowych mediów jest hybrydyczne, a jego granice nie są ustalone. Wzajemne oddziaływanie rzeczywistości fizycznej i wirtualnej rodzi pytania o rolę materialności i reprezentacji w sztuce. Istotą wystawy będzie namysł nad procesami tworzenia i transmisji obrazów, sytuowanych na pograniczu fotografii i innych mediów, a także ich twórcza ewolucja, przejawiająca się za pośrednictwem różnych form prezentacji i funkcjonowania w przestrzeni.

przypomina kurator Marek Domański.

Dni i godziny otwarcia ogłosimy wkrótce.