World War II and the Holocaust in Poland – wykład dla Studentów z USA

Wykład upowszechniający wiedzę na temat roli i znaczenia Archeologii Holocaustu

12 V 2023 r., Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa

W dniu 12 maja 2023 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (NIH) dr hab. Anna I. Zalewska, prof. UŁ, realizująca staż w NIH, przeprowadziła zajęcia dla studentów Eastern Michigan University pt. On archaeology and public history at the former extermination sites.

Studenci z USA odwiedzili Polskę w ramach wyjazdowego kursu World War II and the Holocaust in Poland. Koordynatorem zajęć był prof. Jesse Kauffman

Gospodarzem spotkania była dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska, pracownik naukowy NIH w Warszawie.