Wokół książki „W tajdze i w stepie" - Spotkanie autorskie z prof. Albinem Głowackim z IH UŁ

16 lutego 2023 r. w Muzeum Pamięci Sybiru odbyło się spotkanie autorskie wokół książki pt. „W tajdze i w stepie. O deportacjach obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941”. Pokłosiem tego spotkania jest rozmowa dr. Marcina Zwolskiego (Dział Naukowy Muzeum Pamięci Sybiru) z autorem publikacji, prof. Albinem Głowackim (Instytutu Historii UŁ). Zapraszamy do obejrzenia wywiadu!

O książce

W tajdze i w stepie. O deportacjach obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941”, autor omawia proces decyzyjny oraz odtworzył prace koncepcyjne i logistyczne aparatu represji. Dzięki temu możliwe jest wskazanie nazwisk inicjatorów oraz głównych organizatorów wywózek, a także zaprezentowanie swego rodzaju „technologii” akcji przymusowych przesiedleń, w przygotowaniu i realizacji których zaangażowane były dziesiątki tysięcy ludzi – od szczebla władz centralnych po radę wiejską. Opracowane w związku z pierwszą akcją wysiedleńczą i sprawdzone w praktyce zasady działania, dyrektywy, instrukcje, procedury były wykorzystywane w następnych wywózkach, które autor skrupulatnie przybliża na kartach książki.

O autorze

Prof. dr hab. Albin Głowacki od 1975 r. prowadzi badania nad losami obywateli polskich w ZSRR w latach 1939-1946. Z odtajnionych akt w archiwach Moskwy, Kijowa, Mińska, Wilna, Lwowa, Odessy, Abakanu i Minusińska wprowadził do obiegu naukowego wyjątkowej wartości materiał historyczny, zarówno na temat radzieckiej okupacji ziem wschodnich RP w latach 1939-1941, jak i losów jeńców wojennych oraz zesłańców polskich w głębi terytorium ZSRR. Ponadto jest znawcą dziejów Związku Patriotów Polskich w ZSRR, problematyki represji NKWD wobec obywateli RP, zagadnień edukacji dzieci polskich w ZSRR w latach II wojny światowej, a także współczesnej Rosji. Jego dorobek publikowany obejmuje ponad 300 pozycji, w tym osiem książek: Przemieszczenie obywateli polskich w Związku Radzieckim w 1944 roku (1989); Ocalić i repatriować. Opieka nad ludnością polską w głębi terytorium ZSRR (1943-1946) (1994); Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, (1997; wyd. II – 1998); Współczesna Rosja. Leksykon. Polityka. Organizacje. Społeczeństwo (1999; jako współautor); Rosja Putina. Leksykon (2004; jako współautor); Gmina Zadzim 1919-2009 (2010; jako współautor); Obywatele polscy w Kirgizji. Wybór dokumentów (1941-1946) (2010; redaktor naukowy); Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946) (2017). Za osiągnięcia w badaniach naukowych otrzymał 10 nagród Rektora UŁ, Nagrodę Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie, Indywidualną Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Łodzi oraz Nagrodę „Przeglądu Wschodniego”

Informacje: Muzeum Pamięci Sybiru